Kultúrne štyri ročné obdobia v Trenčianskych Tepliciach

127
Trenčianske Teplice
Dado Nagy bol moderátorom Literárneho večera s Ľubom Feldekom a jeho dcérou Katkou v hlavnej role.

Ku kúpeľom vždy patrila kultúra. K Trenčianskym Tepliciam zvlášť. Veď k tomuto mestečku sa viaže už od roku 1937 najstaršie Hudobné leto v strednej Európe, donedávna mu dával punc svetovosti medzinárodný filmový Artfestival, pravidelne tam udeľujú šíriteľom česko-slovenskej vzájomnosti Cenu Karla Čapka a dalo by sa pokračovať.

Toto mestečko so štyrmi tisíckami obyvateľov obklopené zeleňou Strážovských vrchov má ku kultúre naozaj blízko. Nesporne aj preto, že ho vždy milovali samotní umelci. Bolo a je silnou inšpiráciou pre ich tvorbu. Rozprávať by o tom mohli napríklad členovia Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorí tam majú aj svoj domov. Z literátov si trebárs zamiloval Trenčianske Teplice aj český spisovateľ Karel Čapek. Navštevoval ich a pobýval tam často, pretože jeho otec Antonín tam pôsobil ako lekár. Žiaľ, Dom Poniatowski, kde Antonín Čapek ordinoval a býval, už neexistuje. Na jeho mieste postavili Hotel Pax. Lekárske i spoločenské pôsobenie tohto mimoriadne sociálne cítiaceho človeka pripomína pamätná tabuľa.

Trenčianske Teplice
Po Kúpeľnom parku sa môžete previezť aj na kolobežkách.

Literárna jar

Literatúrou a jej autormi žijú Trenčianske Teplice aj tohto roku. Podujatie Literárna jar 2018 pripravili spoločne šikovní mladí ľudia z tamojšej Turisticko-informačnej kancelárie i Slovenských kúpeľov. Miestom stretnutí obyvateľov mestečka, kúpeľných hostí, ale aj iných záujemcov o literatúru je už tradične sála spomínaného Hotela Pax. Vždy vo štvrtok podvečer.

Literárna jar sa začala v marci a bude trvať do 2. júna 2018. Jej vyvrcholením bude mrazivá téma – niečo o smrti, ale v teplom háve s hercom SND Robertom Rothom. Medzitým sa tam už stihli vystriedať nielen literáti, ale aj iní zaujímaví hostia. Veľký záujem bol napríklad o besedu so spoluautorkami publikácie Off season (v preklade Mimo sezóny) o liečebnom dome Machnáč, diele pražského architekta Jaromíra Krejcara. Hoci ide o významné dielo európskeho funkcionalizmu a jednu z najhodnotnejších architektonických stavieb postavených v medzivojnovom Československu, jej chátrajúca ruina dnes hyzdí okraj Kúpeľného parku. Skrátka, ocitla sa mimo sezóny, hoci majiteľov (a ako je známe, solventných) má.

Literárna jar sa začala v marci a bude trvať do 2. júna 2018. Jej vyvrcholením bude mrazivá téma – niečo o smrti, ale v teplom háve s hercom SND Róbertom Rothom.

Nemej zaujímavá bolo diskusia s prozaičkou Denisou Fulmekovou, ktorá napísala príbeh lásky svojej starej mamy – židovského dievčaťa Valérie Reiszovej a katolíckeho kňaza a básnika Rudolfa Dilonga počas Slovenského štátu nazvaný Konvália. No a na športovú tému sa zase hovorilo na besede s Marikou Studeničovou, ktorá sa podujala spísať príbeh žijúcej hokejovej legendy Jozefa Golonku. On sám v Paxe medzi hosťami nechýbal.

Trenčianske Teplice
Nájdete tu množstvo miest na posedenie si s priateľmi.

Otec a dcéra Feldekovci

Najmä ženy, ale aj mužov zaujala diskusia Dada Nagya so spisovateľom, básnikom, dramatikom a súčasne významným prekladateľom Ľubomírom Feldekom. Bola to naozaj iskrivá debata, okorenená na mieru šitými, pôsobivými šansónmi Katky Feldekovej a jej bandu.

A čo ešte čaká milovníkov literatúry? Bude to napríklad literárno-cestovateľská kaviareň Paliho Hiraxa Baričáka či literárny kvíz s Dadom Nagyom. Do zákulisia tvorby môžu záujemcovia nazrieť aj s Milanom Budom. Veľký záujem očakávajú organizátori aj na podujatí Dámska jazda, kde „sit down ladies comedy“ predvedú Lujza a Didiana. A ešte niečo úzko súvisí s literatúrou. V mestečku už pár dní nájdete niekoľko knihobúdok. Tam možno knihy tak vkladať, teda darovať, ako aj si ich bezplatne brať. Aby sa kolobeh kníh v prírode nikdy nezastavil, lebo povznášajú ducha.

Po Literárnej jari budú obyvateľov i hostí Trenčianskych Teplíc osviežovať tóny hudby počas Hudobného leta. Keď sa sfarbia listy Kúpeľného parku do hnedočervených odtieňov, príde na rad Divadelná jeseň a rok tam uzatvoria Plesovou zimou.

Viac informácií na www.visit-teplice.com.

Text a foto: Jana Janků