Technológie v biznise: tá pravá revolúcia nás ešte iba čaká

814
Technológie

Podnikanie prešlo vďaka novým technológiám obrovskými zmenami. Vďaka počítačom dnes väčšinu vecí riešime e-mailom, vytváranie najrôznejších správ i vyhodnocovanie dát je oveľa ľahšie než v minulosti.

Vďaka smartfónom sme pre našich zákazníkov a obchodných partnerov zastihnuteľní prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Nenechajte sa však vývojom v posledných dvadsiatich rokov pomýliť: tá pravá revolúcia nás ešte iba čaká.

Masívny rozvoj počítačov a technológií v podnikaní odštartoval pred približne 25 rokmi novú éru. Zvýšenie výkonu počítačov a rapídne zníženie ich ceny sa stali nevyhnutným predpokladom pre boom internetu, ktorý odštartoval na sklonku minulého storočia.

Technológie

Rozvoj internetu priniesol neuveriteľnú zmenu do každého biznisu. Najskôr v oblasti zjednodušenia komunikácie a spracovania dát, a potom veľmi rýchlo vytvorením dostupnej a lacnej platformy pre výmenu dát naprieč celou zemeguľou. Počas niekoľkých málo rokov sme sa stali svedkami zrodu úplne nového sektoru internetovej ekonomiky. Bežnou súčasťou života firiem sa stal digitálny marketing, online nákupy tovaru a služieb, nové možnosti zberu a spracovania dát o správaní zákazníkov.

Ak mal v roku 1996 internet celosvetovo 55 miliónov užívateľov, v roku 2000 ho už používalo okolo 300 miliónov ľudí po celom svete. Aktuálne je podľa triezvych odhadov pripojených na internet vyše 3,3 miliardy ľudí a prichádza éra internetu vecí.

Nenechajte sa však vývojom v posledných dvadsiatich rokov pomýliť: tá pravá revolúcia nás ešte iba čaká.

Internet priniesol ešte jednu dôležitú zmenu – práve vďaka nemu dnes firmy a podnikatelia na dennej báze komunikujú elektronicky nielen so svojimi zákazníkmi či obchodnými partnermi, ale aj so štátnou správou. Neustále prebiehajú inovácie v oblasti aplikácií, IT infraštruktúra podnikov sa presúva z bežného hardwaru v kanceláriách do sofistikovaných cloudov, ktoré zabezpečujú vyššiu flexibilitu aj bezpečnosť firemného IT. Je to práve internet, ktorý pomáha meniť zažité predstavy o rigidných pracovných úväzkoch a umožňuje nám čoraz častejšie pracovať flexibilne z domova, keďže už nie je nevyhnutné cestovať každý deň do kancelárie.

Technológie pomáhajú firmám prenikať do života ľudí

Zaujímavý pohľad na dopad rozvoja technológií v podnikaní prináša nedávno zverejnená štúdia Technology Vision 2018 spoločnosti Accenture. Autori štúdie zdôrazňujú úlohu prevratného rozvoja technológií, ktorý nás ešte iba čaká. Vyspelá umelá inteligencia, pokročilé nástroje analýzy dát a cloudové služby umožnia korporáciám vytvárať inovatívne produkty a služby novej generácie, ktoré zmenia spôsob, akým ľudia pracujú a žijú.

Technológie

Vzorom môže byť napríklad spoločnosť Amazon, ktorá prostredníctvom technológií plynule vstupuje do každodenného života ľudí. Vďaka svojej trhovej sile v oblasti online obchodu a vďaka službám, ako je Amazon Echo či virtuálna asistentka Alexa, sa Amazon dokázal začleniť do života ľudí do takej miery, že developeri v Spojených štátoch vo svojich nových bytových komplexoch bežne budujú ako súčasť domov inteligentné, diaľkovo uzamykateľné skrinky Amazonu, ktoré umožnia kuriérom doručovať tovar bez ohľadu na to, či je kupujúci doma.

Rozvoj technológií a integrácie technologických služieb do života ľudí preto už dnes kladú zvýšené nároky na schopnosť firiem prispôsobiť sa najnovším trendom. Témou nasledujúcej dekády bude určite masívny nástup umelej inteligencie, ktorá môže od základu zmeniť pohľad na tradičné fungovanie a riadenie firiem a podnikov. Ak budú chcieť korporácie vďaka umelej inteligencii vstupovať do životov ľudí podobne, ako vyššie uvedený Amazon, musí sa nevyhnutne zmeniť spôsob vedenia firiem. A musí dôjsť k skokovému rastu zodpovednosti a dôvery na oboch stranách, lebo bez veľkého kvanta informácií od používateľov nebudú spoločnosti schopné v konkurencii technologických firiem obstáť.

Technológie

Budúcnosť patrí umelej inteligencii a virtuálnej (rozšírenej) realite

Úspešné technologické firmy, ktoré budú schopné vytvoriť nové partnerstvá so zákazníkmi, zamestnancami a obchodnými partnermi, si vybudujú väčšiu dôveru a budú sa čím ďalej tým viac integrovať do spoločnosti. Stanú sa neoddeliteľnou súčasťou života ľudí a masívne bude rásť ich význam, obrat aj zisky. Technologické giganty ako Google, Facebook či Amazon už na túto cestu nastúpili, onedlho ich budú nasledovať aj ďalšie technologické firmy.

Najzaujímavejšími technológiami, ktoré budú hybnou silou v ďalšom rozvoji biznisu a ktorých zvládnutie bude dôležitým faktorom podnikateľského úspechu v nadchádzajúcej digitálnej ére ekonomiky, budú s najväčšou pravdepodobnosťou umelá inteligencia a rozšírená realita.

Vyspelá umelá inteligencia, pokročilé nástroje analýzy dát a cloudové služby umožnia korporáciám vytvárať inovatívne produkty.

Vyspelá umelá inteligencia má už dnes vplyv na životy ľudí a fungovanie firiem. Spoločnosti, ktoré chcú uspieť, musia využívať umelú inteligenciu na rozvoj obchodu a integrovať ju do svojho každodenného fungovania. Spolu s tým, ako bude umelá inteligencia v našich životoch hrať čím ďalej významnejšiu úlohu, bude rásť aj jej vplyv na ekonomiku jednotlivých krajín i celého sveta.

Umelá inteligencia už dnes zabezpečuje automatizáciu rutinných úkonov. Sme však na prahu éry, kedy umožní – bez toho, že by sme o tom často vedeli – rozširovať schopnosti zamestnancov a pomôže ľudstvu ako celku orientovať sa na prácu s vyššou pridanou hodnotou. Umelá inteligencia prinesie zásadné zvýšenie produktivity vo výrobe a spracovateľskom priemysle. V doprave už dnes firmy skúšajú doručovať tovar s pomocou dronov, ale v budúcnosti to bude úplne bežné a profesia kuriérov pravdepodobne časom úplne zanikne.

Virtuálna a rozšírená realita potom pomôžu úplne zmeniť vnímanie vzdialeností. Táto technológia celkom zmení spôsob, ako ľudia žijú a pracujú, ako spracovávajú informácie.

Dnes vnímame ako cenný benefit možnosť časť pracovného času vykonávať z domova a firmy sa učia pracovať s flexibilnými pracovnými miestami. Už o niekoľko rokov však môže byť v niektorých odboroch úplne bežné, že zamestnanec príde osobne do firmy len výnimočne. Vďaka virtuálnej realite v budúcnosti budete sedieť na všetkých dôležitých schôdzkach s kolegami z celého sveta aj niekoľkokrát denne bez toho, aby ste opustili svoju domácu pracovňu.

Technológie

Ohrozuje vašu profesiu umelá inteligencia?

Odborníci definovali tri skupiny profesií podľa toho, ako ich ovplyvní umelá inteligencia:

  1. skupinu tvoria zamestnania, ktoré v dôsledku nástupu umelej inteligencie zaniknú – napríklad profesia robotníka s nižšou kvalifikáciou, profesia vodičov, pilotov, právnikov, úradníkov, ekonomických pracovníkov, bankárov a pod.,
  2. skupinu tvoria profesie, ktoré majú veľkú nádej na zachovanie, pretože ich vykonávanie si vyžaduje kreativitu, intuíciu, emócie, ľudský prístup – napríklad umelecké profesie, kňazi, terapeuti a pod.,
  3. skupinu tvoria povolania, ktoré zostanú s najväčšou pravdepodobnosťou zachované, ale v dôsledku rozvoja umelej inteligencie sa zmenia a ich vykonávanie bude vyžadovať iné schopnosti, napríklad umenie spolupracovať s robotmi a ďalšími systémami umelej inteligencie.

Text: Michal Mikuláš, foto: samphotostock.cz