Kedy si sporiť na dôchodok?

376
Dôchodok

O dôchodkoch sa hovorí čoraz častejšie i hlasnejšie. Mnohí však stále máme pocit, že je to mimo nás, ba že sa nás to ešte netýka.

Vnútorne totiž veríme dvom mýtom:

  1. že sa o nás postará štát (lebo musí?!)
  2. že sa dôchodku vôbec nedožijeme

Ako je to naozaj?

Štát tvorbu dôchodkových úspor takmer vôbec nepodporuje. To, že pracujúca časť obyvateľstva odvádza podľa zákona do sociálnej poisťovne odvody, v ktorých je presný objem určený aj na dôchodok, vôbec nič neznamená. Jednak je to málo – 18 % z hrubého príjmu – a jednak sa takto odložené peniaze vyplácajú už teraz súčasným dôchodcom. Ak má sporiteľ uzavretý aj druhý, súkromný pilier, do neho odvádza 4,5 % z hrubého príjmu a do 1. piliera v sociálnej poisťovni odchádza zvyšných 13,5 %. Zodpovednosť voči sebe samému i svojej rodine by sme mali bez váhania vziať do vlastných rúk, pretože ak by sme sa spoliehali iba na takéto úspory, mohlo by neskôr nastať kruté prekvapenie.

DôchodokDruhý, tretí aj štvrtý?

Ak nemáme istotu, či sme v minulosti uzavreli zmluvu v druhom pilieri, stačí sa spýtať v sociálnej poisťovni na telefónnom čísle 0906 171 989. Ak zistíme, že áno, mali by sme aspoň raz do roka skontrolovať výpis z dôchodkovej správcovskej spoločnosti (prichádza buď poštou, alebo mailom), ako nám pripisovali príspevky a či boli zo strany zamestnávateľa pravidelné. Tretia vec hodná kontroly je, v akom fonde sa naše odvedené peniaze zhodnocujú. Aj v tomto smere nám štát nechal na zodpovednosti, ako sa peniaze budú investovať. Mnohí sme totiž nezaregistrovali, že pred piatimi rokmi v roku 2013 boli naše úspory kvôli právnej úprave presunuté do garantovaného fondu a iba tí, ktorí poslali návratku s pomerom investícií podľa vlastného priania, nechali svoje peniaze zarábať aj v akciových, prípadne indexovaných fondoch. Tí prví nezarobili, tí druhí áno. Z celkového objemu takmer 8 miliárd eur, ktoré sme si v druhom pilieri dosiaľ nasporili, je bezmála 80 % iba v garantovaných fondoch. Slováci sú opatrní, boja sa investovať a prichádzajú tak o výnosy. Ak peniaze nezarobia aspoň 4 až 6 % ročne, odložené financie nebudú stačiť na život v dôchodku. Garantovaný fond za minulý rok zarobil priemerne 0,97 % a negarantovaný akciový 7,59 %.

Najdôležitejšie je uvedomiť si, že zodpovednosť za svoj budúci príjem na dôchodku máme v rukách výlučne my sami, žiadny štát ani zamestnávateľ.

Stále málo

Prvý ani druhý pilier na život v dôchodku nestačia a ani nebudú stačiť. Ak je možnosť, treba si sporiť aj v treťom, aj v štvrtom pilieri. Tretí pilier je známe doplnkové dôchodkové sporenie. Ideálne funguje, ak k nášmu príspevku pomáha svojou časťou aj zamestnávateľ. Ak poskytne rovnakú výšku ako odkladáme my, už vtedy máme pomyselne zarobených 100 %.

Tri piliere dôchodkového sporenia sú dobré, ale je to ako keď sedíme na stoličke, ktorá má iba tri nohy. Väčšia stabilita by nastala, ak pridáme aj štvrtú nohu.

Stačí, ak svoje rozhodnutie o sporení odložíme o 5 alebo 10 rokov a už musíme objem odkladaných peňazí navýšiť.

Štvrtý pilier už môže byť čokoľvek, pre čo sa rozhodneme. V každom prípade, dnes môžeme zarobiť iba investovaním. Sme konzervatívni, ale viac-menej preto, lebo nemáme dostatočné vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Že na svojich peniazoch nezarábame, na tom sa podieľajú aj finančné inštitúcie. Inak by nemohlo byť v bankách uložených 35,5 miliárd eur. Z nich 11 miliárd je na termínovaných vkladoch a zvyšné peniaze idú do straty na bežných a sporiacich účtoch. A výnos? Skoro nulový, ak si uvedomíme napríklad tohtoročnú infláciu vo výške 1,9 %.

Aj v bankách nám často ponúkajú rôzne investičné produkty, ale bez informácií, ktoré by nás dokázali nasmerovať k cieľu. Vypíšu s nami dokonca dotazník o našom postoji k riziku bez toho, aby nám vysvetlili princípy, na základe ktorých fungujú podielové fondy. Takže dotazník len potvrdí, že investovanie je pre nás rovné strate, a tak zostávame v konzervatívnych dlhopisových fondoch, čo znamená nízke výnosy.

To, že kolísanie trhov tu bude stále, je prirodzený jav a ak ho vieme využiť vo svoj prospech, môžeme zarobiť. Stačí si uvedomiť počet rokov, za ktoré chceme investovať a podľa toho nastaviť portfólio. A ak trh klesá, nespanikáriť, investíciu nevyberať, ale ešte urobiť vklad navyše.

DôchodokKoľko odkladať?

Najdôležitejšie je uvedomiť si, že zodpovednosť za svoj budúci príjem na dôchodku máme v rukách výlučne my sami, žiadny štát ani zamestnávateľ.

Príklad

  • 25-ročná žena
  • vzdelanie VŠ
  • príjem v čistom 800 eur
  • predpokladaný dôchodok z 1. a 2. piliera vo veku 65 rokov – 410 eur
  • chce mať dôchodok vo výške dnešného čistého príjmu – 800 eur
  • mesačne treba hneď začať odkladať 48,90 eur

Ak svoje rozhodnutie odloží o 10 rokov, bude ju to mesačne stáť 98,90 eur.

Dôležité je zachovať stály pomer odkladanej časti z nášho príjmu. Vždy by mal dosahovať 10 % z hrubého príjmu. Ak sa zárobok zvyšuje, treba upraviť sumu, ktorá bude stále kopírovať našich 10 %. Po celý aktívny život.

Stačí, ak svoje rozhodnutie o sporení odložíme o 5 alebo 10 rokov a už musíme objem odkladaných peňazí navýšiť. A kto z nás by si to takto predstavoval?

Text: Mira Grochalová, foto: samphotostock