Hypotekárne úvery po novom

298
Hypotekárne úvery

Celý minulý rok banky avizovali sprísňovanie podmienok pri poskytovaní hypotekárnych úverov.

Každé tri mesiace postupne pritvrdzovali, až napokon 1. júlom tohto roka naplnili svoje sľuby – výška požadovanej rezervy z mesačného príjmu po odpočítaní všetkých výdavkov sa zvýšila na 20 percent. Posudzovanie príjmov, výdajov i zostatku na účte bude teda ešte prísnejšie a nahradenie Štátneho príspevku pre mladých daňovým bonusom v každom prípade menej výhodné.

Hypotekárne úvery

Kedysi a dnes

Z najnovšej analýzy Národnej banky Slovenska vyplýva, že v zadlžovaní sa sme naozaj v negatívnom slova zmysle až príliš šikovní. Naše tempo predčí nielen krajiny eurozóny, ale aj susedné štáty z Vyšehradskej štvorky či krajiny východnej Európy, čo znamená, že rast dlhov prevyšuje na Slovensku rast ekonomiky. Od roku 2005 sme jedinou krajinou EÚ, v ktorej sa nepretržite každý rok zvyšuje zadlženosť domácností. A to je veru smutný fakt.

Preto bolo treba urobiť zo strany NBS opatrenia a narastajúci trend zadlžovania sa pribrzdiť. Úver je dnes súčasťou nejednej domácnosti. Tak ako nikdy nežili naši dedovia – na dlh, presne naopak žijeme dnes my. Všetko túžime mať hneď a radšej sa zadlžíme, než by sme svoje rozhodnutie prehodnotili a ešte sa nejaký čas uskromnili, prípadne si za ten čas viac nasporili.

Človek si dokáže odložiť či nájsť peniaze vždy na to, na čo chce.

Prísnejšie posudzovanie

Nie je to tak dávno, keď banky dokázali schváliť aj 100 % hypotekárneho úveru. V súčasnosti sa dajú získať už len hypotéky do 80 % hodnoty nehnuteľnosti. A toto percento bude časom ešte nižšie. Úrokové sadzby sú historicky naozaj veľmi nízko, ale už čoskoro budú stúpať. Preto banky pri schvaľovaní schopnosti klienta dlhodobo (väčšinou 30 rokov) splácať svoj záväzok posudzujú spomínanú vyššiu rezervu (20 % z čistého príjmu), ďalej otestujú jeho príjem s úrokom navýšeným o 2 % oproti súčasnosti a až potom rozhodnú, čo môžu klientovi ponúknuť. Podľa nových opatrení sa bude dať získať hypotéka iba do výšky osemnásobku ročného príjmu žiadateľa. Čiže žiadateľ s príjmom napríklad 1000 € mesačne môže získať maximálne 96 000 € z hypotekárneho úveru, pričom do tejto výšky sú započítané všetky existujúce úvery, povolené prečerpanie, kreditné karty, nebankové pôžičky a pod. Do výdavkov banka započítava okrem súčasných existujúcich splátok nevyhnutné náklady na jednotlivých členov domácnosti v rozsahu životného minima – 200 € na živiteľa rodiny, na partnera 140 € a na dieťa 90 €. Ak sa púšťame do úveru bez finančnej rezervy a na založenie môžeme poskytnúť iba kupovanú nehnuteľnosť, veľmi pravdepodobne nebudeme mať dosť peňazí na kúpu celej nehnuteľnosti. Ak však môžeme okrem kupovanej nehnuteľnosti založiť ešte inú – napríklad byt či dom rodičov, je to našou výhodou.

Hypotekárne úvery

Hypotéka nezaplatí celý úver

Banka poskytuje úvery s najvýhodnejšou úrokovou sadzbou len v prípade, ak si klient zvolí fixáciu úroku iba na 3 roky a nežiada viac ako 80 % hodnoty nehnuteľnosti. Dôvodom je opatrenie NBS, ktorá obmedzila poskytovanie úverov nad túto hranicu. To znamená, že 20 percent by sme mali mať k dispozícii z iných zdrojov – vlastné úspory, stavebné sporenie a pod., alebo nám ich na dofinancovanie môže ponúknuť aj banka vo forme spotrebného úveru s výhodnejším úrokom, ako keby sme si brali iba spotrebný úver samostatne. Jeho splatnosť však nie je 30, ale iba 8 rokov, čo sa prejavuje negatívne na výške celkového úverového zaťaženia. Preto začali stavebné sporiteľne pomáhať riešiť takúto situáciu s dofinancovaním zvyšných 20 % hypotéky úverom, ktorý má splatnosť 20 rokov, čo, samozrejme, zmierni mesačné zaťaženie. Okrem toho, spomínaná rezerva 20 % sa posudzuje samostatne pri spotrebnom úvere aj pri úvere na bývanie. Pokiaľ to unesie náš zdokladovaný príjem, môžeme sa do toho pustiť, a ak nie, musíme nájsť buď lacnejší druh bývania, alebo prehodnotiť, kedy sa budeme môcť znova pokúsiť o úver – samozrejme, už s úsporami.

Hypotekárne úvery

Sporiť sa oplatí

Tí, ktorí si doteraz nesporili a potrebujú bývať, navyše ak majú príjem takpovediac na hrane, majú v súčasných podmienkach pri žiadosti o hypotéku problém. Nízky príjem nie je dôvodom na to, aby sme si neodkladali aspoň 1 – 2 eurá denne. Človek si dokáže odložiť či nájsť peniaze vždy na to, na čo chce. Ak si takýto zvyk naštartuje hneď pri prvej výplate, určite to v budúcnosti ocení. Každé odložené rozhodnutie sporiť si je veľmi drahé. Ak takýto praktický návyk odložíme napríklad o 10 rokov, musíme odkladať trojnásobne viac. Nejde iba o otázku výšky príjmu, ale najmä o zodpovednosť voči sebe samým a povinnosti vytvárať si rezervu. Práve tá nás môže ochrániť pred nevýhodnými spotrebnými úvermi, prípadne nebankovými pôžičkami.

Hypotekárne úvery

Podmienky v bankách sa v dohľadnom čase nevylepšia natoľko, aby sme nepotrebovali vlastné úspory. Skôr možno očakávať ďalšie sprísňovanie. Preto je také nesmierne dôležité spoliehať sa na svoje vlastné schopnosti, možnosti, zdravý úsudok a reálne predstavy.

Text: Mira Grochalová, foto: samphotostock