Fair Trade podnikanie: keď obchod pomáha

220
Fair Trade
Káva sa stala symbolom Fair Trade obchodovania.

Fair Trade by sa do slovenčiny dalo preložiť ako spravodlivý alebo férový obchod. Ide o spôsob podnikania, ktorého prostredníctvom podnikatelia pomáhajú producentom v krajinách tretieho sveta zlepšovať ich životné podmienky.

Fair Trade presadzuje spravodlivé nastavenie cien a dodržiavanie sociálnych a environmentálnych noriem. Cieľom je tiež posilniť ekonomickú sebestačnosť v rozvíjajúcich sa krajinách. Táto forma podnikania najčastejšie funguje exportnou cestou: dovozom surovín či výrobkov z krajín tretieho sveta do rozvinutých krajín a ďalej potom návratom financií späť do krajín tretieho sveta.

Fair Trade
Jan Brett založil spoločnosť Original Afrika, ktorá uznáva pravidlá obchodu fair trade. Niekoľkokrát ročne cestuje do Afriky.

História Fair Trade

Hnutie Fair Trade vzniklo v Amerike v 40. rokoch 20. storočia. V Európe sa myšlienka spravodlivého obchodu začala presadzovať po druhej svetovej vojne. Medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam International začala v tom čase dovážať výrobky z rozvojových krajín. Na konferencii Spojených národov o obchode a rozvoji v roku 1964 prijali novú koncepciu rozvojovej pomoci pod heslom „Trade, not aid“ – „Obchod, nie pomoc“. V roku 1989 bola založená medzinárodná organizácia pre Fair Trade.

Na jednej strane tak máme konkurenčnú výhodu danú originalitou, na druhej strane musíme bojovať s predsudkami a podozrievavosťou.

Férový obchod rečou čísel

Podľa posledných čísel pracuje pod hlavičkou Fair Trade 1,65 miliónov farmárov a pracovníkov po celom svete. V 74 krajinách sveta je celkom 1 226 certifikovaných predajní, ktoré majú označenie Fair Trade. Vo svete Fair Trade sa obchoduje predovšetkým s kávou, čajom, kakaom, medom, ovocím, ale aj so zlatom, striebrom alebo bavlnou. Práve spomínaná káva sa stala vlajkovou loďou Fair Trade podnikania a aj u nás môžete na viacerých miestach ochutnať kávu s garanciou férového obchodu.

Fair Trade
V afrických dielňach vznikajú krásne produkty, ktoré sa teraz dajú kúpiť aj u nás. Až 40 – 50 % hodnoty predaných výrobkov sa vracia späť do Afriky.

Naučiť spotrebiteľa pozerať sa aj za produkt je beh na dlhú trať

Jan Brett je zakladateľom spoločnosti s názvom Original Afrika. Každý rok podniká niekoľko ciest do afrických krajín, aby tam nadviazal obchodné partnerstvá a aby do Čiech doviezol nové produkty. Nejde však len o produkty, zaujíma ho tiež, kde a za akých podmienok vznikli a kto je ich autorom. Späť do Afriky sa vracia 40 – 50 % z ceny produktov.

Môžete nám priblížiť, ako vlastne funguje spolupráca s výrobcami z afrických krajín?

Trochu inak, ako sme zvyknutí v Európe. Myslím, že je to trochu spôsobené špecifickými africkými podmienkami, ale z väčšej časti pravidlami, internou filozofiou, ktorú som si na úplnom začiatku tohto projektu nastavil. Chceme ukázať to najlepšie zo súčasnej Afriky, lebo Európan hľadajúci niečo iné než „antik“ (masky alebo sošky zvierat tzv. veľkej päťky) je tak trochu exotický. Chceme tiež spolupracovať iba s výrobcami, žiadnymi priekupníkmi, ale nájsť moderne zmýšľajúcich dizajnérov ovládajúcich tradičné remeslo a pracujúcich s tradičnými africkými materiálmi je dosť zložité. V tomto hľadaní nám, okrem jednoduchého osobného odporučenia, veľmi pomáha napríklad SWIFT (Swazi Fair Trade), ktorý združuje a podporuje presne takých producentov, akých hľadáme, vo Svazijsku.

Fair Trade
Značkou Fair Trade býva najčastejšie označená káva alebo čaj, skvelým exportným artiklom sú však aj kožené výrobky.

Oceňujú Česi, že podnikáte pod heslom fair trade?

Myslím si, že sa výrazne zlepšilo povedomie o tom, čo znamená fair trade. Jednoznačne pribúdajú zákazníci, ktorí oceňujú originalitu, kvalitu, sociálny rozmer prítomný „za“ produktmi, či už je doložený nejakou certifikáciou alebo nie. Na prvom mieste stojí kvalitný, originálny a konkurencieschopný produkt. Fair trade princípy, či už naše interné, alebo doložené certifikáciou, sú, myslím, u našich zákazníkov až na druhom mieste. Je to beh na dlhú trať, naučiť spotrebiteľa pozerať sa aj za produkt a rozmýšľať v širších súvislostiach.

Fair Trade
Z Afriky sa dováža aj drevený nábytok.

Čo je na tomto spôsobe podnikania najťažšie?

Ako vždy, keď sa niekto snaží prísť s niečím novým a „neokukaným“. Na jednej strane tak máme konkurenčnú výhodu danú originalitou, na druhej strane musíme bojovať s predsudkami a podozrievavosťou. Obchodujeme s Afrikou a naše produkty nie sú na prvý pohľad „africké“, obchodujeme s Afrikou a nie sme primárne charitatívny projekt, čo vzbudzuje v ľuďoch podozrievavosť. Samostatnou kapitolou je potom vytváranie, udržiavanie a zlepšovanie našich dodávateľských vzťahov, teda nikdy nekončiaci zápas medzi európskym očakávaním a africkou realitou.

Fair Trade
Odmenou za Fair Trade obchod je dobrý pocit, výborné vzťahy s domorodcami a tiež krásna príroda.

Text: Linda Vojancová, foto: pixabay.com, Original Afrika