Prečo si overiť register?

292
Register

Je ťažké držať v hlave všetko, čo sme kedy na finančnom trhu riešili s bankami, stavebnými sporiteľňami, prípadne s nebankovými spoločnosťami. Všetko ide priveľmi rýchlo a v priebehu mesiaca si niekedy nedokážeme spomenúť ani k akému dňu čo splácame, alebo nám automaticky odchádza splátka.

Keďže veľa vecí riešime na úver, prípadne z povoleného prečerpania na bežnom účte – tzv. debetu alebo z kreditnej karty, často aj neúmyselne môžeme opomenúť povinnú splátku. Registruje to a záznamy spravuje za nás Slovak Banking Credit Beureau, s. r. o. (SBCB). Ide o Spoločný register bankových informácií a Spoločný register nebankových informácií.

Každý z nich vedie evidenciu o tom, ako splácame a či si plníme svoje záväzky načas, s meškaním alebo vôbec.

Každý register môže vydať len vlastný prehľad, nikdy nemôžu byť bankové aj nebankové informácie na spoločnom výpise.

Záznamy ako v zdravotnej karte

Neúprosnú informáciu o našej platobnej disciplíne má k dispozícii – ľudovo povedané – bankový a nebankový register, ktorý ho môže poskytnúť nielen bankám, ale aj nám, koncovým klientom, za poplatok. V ňom sú informácie o našich súčasných i splatených úveroch i podniknutých krokoch, keď sa snažíme získať čo najvýhodnejší úver. V každej banke totiž podpisujeme súhlas s poskytnutím údajov, a tým sa informácie o našich finančných počinoch dostávajú do registra. Ak obídeme 5 – 6 bánk, záznam o tom bude v registri z každej z nich. V registri si možno prečítať, koľko našich žiadostí o úver bolo zamietnutých a koľko odvolaných. Bankou zamietnutá žiadosť z akéhokoľvek dôvodu pôsobí ako negatívny záznam. Vždy je lepšie, ak sme v niektorej banke o úver žiadali a potom si to rozmysleli, aby sme úver aj písomne odvolali.

Banka má tak možnosť nahliadnuť do našej ,,karty“, kde sú informácie aj o nerealizovaných úveroch, o bankou zamietnutých, ale aj o nami odvolaných žiadostiach o úver. Je to vizitka, ktorou sa pred finančnou inštitúciou prezentujeme či už ako spoľahlivý alebo nespoľahlivý klient.

RegisterČo sa nachádza v registroch

V evidencii sa vyskytujú súčasne splácané záväzky, ale aj už splatené úvery a história, ako sa nám so splácaním darilo. Niekedy stačí, aby nám k pravidelnej splátke na účte chýbal čo len jediný cent, splátka neodíde, zato nám môže pribudnúť záznam. A ak sa domnievame, že veď sme so splátkou meškali len tri dni a potom sme zaplatili, aj to je v dnešnej dobe značné porušenie pravidiel, ktoré môže ohroziť schválenie úveru.

Každý register môže vydať len vlastný prehľad, nikdy nemôžu byť bankové aj nebankové informácie na spoločnom výpise. Súčasná legislatíva totiž neumožňuje ich zlúčenie.

V prípade, že sa rozhodneme požiadať niektorú finančnú inštitúciu o úver, tá si musí overiť, s akým klientom pôjde do dlhodobého vzťahu. Skontroluje si, či sme vo svojej žiadosti pravdivo uviedli všetky informácie o momentálne splácaných úveroch, kreditných kartách či iných kartách, napríklad od nebankových inštitúcií. Či sme spoľahliví, alebo občas meškáme so splátkami. Ak máme napríklad kreditnú kartu, ale nevyužívame ju, určite to neznamená negatívny signál pre banku. V prípade, že máme v súčasnosti úver a riadne a načas ho splácame, je to pre bankovú inštitúciu dobrý signál, pretože vidí tzv. úverovú históriu, ktorá potvrdzuje našu spoľahlivosť. Je paradoxné, že ak doteraz klient nesplácal nijaký úver, pre banku je celkom nepopísaným listom papiera, a môže ho posudzovať prísnejšie ako klienta, ktorý už niečo splácal.

Mať prehľad o vlastných záväzkoch je aj o zodpovednosti voči samým sebe.

Mínus na druhú

Problémom sa môže stať aj taká nenápadná vec, akou je nepovolené prečerpanie. Prihodí sa to vtedy, ak máme kontokorentný (debetný) účet, čiže môžeme ísť do mínusu. Na konci mesiaca si nevšimneme, že sme povolené prečerpanie využili do posledného centu a nezostalo ani na poplatok za vedenie účtu. Čiže povolený mínus (debet) ide do nepovoleného mínusu. Banka si poplatok zaúčtuje a nám sa v registri objaví informácia o nepovolenom prečerpaní – čiže prekročili sme povolenú hranicu.

Dobrou radou je, že ak chceme požiadať o úver a nie sme si istí tým, čo už máme v našej histórii splátok za sebou, radšej si požiadajme o výpisy z oboch registrov a príďme do banky pripravení. Keď totiž banka vidí, že klient má viacero splátok, požiada ho o doloženie výpisu z registrov sama.

Mať prehľad o vlastných záväzkoch je aj o zodpovednosti voči samým sebe. Ušetrí nám čas, ktorý by sme zbytočne trávili skúšaním, v ktorej banke nám poskytnú lepší úver, a nemali by sme jasno ani v tom, ako nám splácanie išlo doteraz. Ak si to vopred neoveríme my a navyše opomenieme v žiadosti o úver uviesť niektorý zo súčasne splácaných záväzkov, môže sa banke javiť, že sme niečo zatajili a pred sebou má nekorektného klienta. Nemusí ísť ani o úmysel, iba o zábudlivosť. A to celkom stačí na to, aby našu žiadosť zamietli a v registri pribudol nový, nepríjemný záznam.

Text: Mira Grochalová, foto: samphotostock