Čo svet je?

197
Výstava
Prečo je svet to, čo je?

V nasledujúcich troch rokoch môžete v rakúskych zámkoch Schlosshof a Niederweiden nazrieť za okraj taniera a zistiť, aký zaujímavý môže byť zdanlivo všedný svet jedla.

Návštevníci zámkov na Moravskom poli si počas trojročného obdobia v rámci troch interaktívnych špeciálnych výstav budú klásť otázku: „Prečo je svet to, čo je?“ Pre barokový zámok vcelku netradičné moderné a interaktívne stvárnenie výstavy má za cieľ zaujať aj mladšie generácie i návštevníkov, ktorí hľadajú niečo iné ako historické témy. Poučnú cestu od semiačka až po hotový pokrm môžete absolvovať v severnom trakte prvého poschodia zámku a zaujímavé inštalácie aj v zámockých exteriéroch.

Výstava
Barokový zámok Schlosshof je dejiskom netradičnej výstavy.

Zo zeme na tanier

Všetky tri výstavy osvetľujú históriu, súčasnosť a budúcnosť jedla. Každý rok sa pritom budú jednotlivé expozície venovať trom konkrétnejším témam. Prvá výstava Zo zeme na tanier prebiehajúca od 15. marca do 18. novembra 2018 je venovaná potravinárskej výrobe. Dozviete sa, kam siahajú korene nášho jedálnička. To, čo skončí v našich hrncoch, zväčša pochádza zo zeme. Preto je pôda už tisícročia opradená rôznymi mýtmi a uctievaná v podobe božstiev. Prechod od lovu a zberu k poľnohospodárstvu a chovu zvierat je pôvodom dnešnej výroby potravín. Od pluhu až po umelé hnojivá, od skleníkov až po genetické inžinierstvo – poľnohospodárstvo prinieslo v predchádzajúcich rokoch mnohé nové metódy a techniky na zvýšenie úrodnosti, ktoré sa naďalej vyvíjajú.

Výstava
Objavná cesta do zákulisia sveta jedla sa môže začať.

Dobrodružstvá v hrnci

Priamo a v prirodzenej podobe sa na náš tanier dostane len minimum. Potraviny prechádzajú rôznymi výrobnými procesmi, ktoré vám výstava na zámku Schlosshof priblíži. Kto melie obilie, spracováva surové mlieko či varí pivo? Uvidíte, čo spôsobila masová produkcia potravín i akú etapu vývoja museli prejsť napríklad také rybie prsty… Dozviete sa aj iné zaujímavosti z histórie obľúbených jedál, ktoré dobyli svet, ako viedenský rezeň, pizza, hamburger, sushi, guláš či kebab. Zámocký areál disponuje aj nádherným statkom, na ktorom sú inštalované zaujímavosti, ako akvaponické zariadenie, v ktorom ryby vyrábajú cenné hnojivo na pestovanie zeleniny. V oranžérii zasa môžete uvidieť vertikálnu farmu a posúdiť, či má táto technológia budúcnosť.

Výstava
Výstava približuje aj rôzne procesy spracovania potravín.

Zapojíte i vaše zmysly

Nemenej zaujímavú výstavu ponúka lovecký zámoček princa Eugena – Niederweiden. Potvrdí sa tu všetkým známy fakt, že jedenie je viac ako len prijímanie potravy. Štyri pôsobivé inštalácie ukážu, do akej miery dokážu vzhľad, vôňa, konzistencia a zvuky ovplyvniť náš vzťah k jedlu. A napokon čo, koľko, kedy, kde a ako jeme, je výrazom kultúry, svetonázoru a predstáv o svete.  Závisí to od nášho životného štýlu, zvykov, tradícií, bohatstva, chudoby, ale i veku a pohlavia.

Výstava
Zámocký areál disponuje nádherným statkom.

Text: Marianna Sadloňová, foto: ©SKB, Michael Cilc, ©Dieter Nagl für SKB, ©SKB, Michael Cilc