Pieseň, ktorá spája všetky kontinenty

456
Tichá noc
Prechádzka mierovým chodníkom má svoju neopakovateľnú atmosféru.

Tichá noc, svätá noc… Kto by nepoznal pieseň, ktorú každoročne v čase Vianoc spievajú takmer dve miliardy ľudí v tristo jazykoch a nárečiach po celom svete? Málokto však vie, kde sa zrodila a odkiaľ podnikla svoju celosvetovú púť.

Aj pri tohtoročnom štedrovečernom stole určite zaznie v plnej kráse, aby priniesla do našich duší pokoj a mier. Presne tak ako v čase svojho vzniku, pred 200 rokmi…

Vydali sme sa teda po stopách svetovo najpopulárnejšej vianočnej piesne, ktorá je zapísaná do kultúrneho dedičstva UNESCO. Piesne, ktorá je posolstvom mieru a patrí azda všetkým: zaznieva bez rozdielu z úst operných spevákov, džezových umelcov či popových hviezd…

Tichá noc
Pamätný dom Franza Xavera Grubera v Hochburg-Ach

Na začiatku bolo slovo…

S jej osudom sú spojené tri oblasti Rakúska – Salzbursko, Horné Rakúsko a Tirolsko. Všetko sa začalo básňou rodáka z Wagrainu, malej obce pri Salzburgu, Josepha Mohra. Tento mladý vikár napísal v roku 1816 báseň Tichá noc, svätá noc. Text je veľmi jednoduchý, no pritom krásne vystihuje hĺbku lásky matky k dieťaťu. O dva roky neskôr, pred Vianocami, sa stretol s učiteľom a organistom Franzom Xaverom Gruberom v Oberndorfe neďaleko Salzburgu a poprosil ho, či by na tento text nezložil melódiu. Gruber mal vtedy pokazený organ, tak vyludzoval tóny piesne v štýle uspávanky na gitare a obaja ju zaspievali v ten istý deň, na Štedrý večer 1818 v kostole Sv. Mikuláša v Oberndorfe. Mohr spieval prvý hlas a hral na gitare, Gruber spieval bas. Dodnes Tichá noc v duchu tejto tradície zaznieva v salzburskom kostole Sv. Petra v podaní dvoch mužov v sprievode gitary…

Tichá noc
Manuskript piesne Tichá noc

Po spoločne strávených rokoch v Oberndorfe zostali básnik a skladateľ Tichej noci spätí priateľstvom na celý život. Joseph Mohr svojho priateľa Grubera z Wagrainu niekoľkokrát navštívil v Halleine. Na rozdiel od Mohra, ktorý zomrel v roku 1848, mohol Gruber zaznamenať aj prvé úspechy piesne v Nemecku…

Tichá noc
Kaplnka v Tichej noci v Oberndorfe bola postavená na mieste bývalého kostola Sv. Mikuláša, ktorý zničili povodne.

Nádej v časoch vojny

Pieseň sa zrodila v neľahkých časoch, keď Európu pustošili napoleonské vojská. Joseph Mohr poznal už od detských rokov, čo je to bieda a spolu s matkou a troma súrodencami často nemal čo vložiť do úst. Navyše jeho rodný Salzburg zažil aj požiar a výbuch sopky… Pieseň však prinášala vtedajším ťažko skúšaným ľuďom útechu a nádej. Jej mierové posolstvo rezonovalo s rovnakou silou počas celej jej 200-ročnej histórie aj na európskych i svetových bojiskách. Joseph Mohr celý život pomáhal chudobným a sám zomrel v roku 1848 ako 56-ročný v biede. Jeho jediným majetkom bola gitara, ktorú po smrti dostala rodina Franza Xavera Grubera. Posledné roky života strávil vo Wagraine, kde je pochovaný a jeho meno nesú tamojší kostol aj škola.

Tichá noc
Pôvodná gitara Josepha Mohra v Gruberovom dome v Halleine

Franz Xaver Gruber žil a pracoval ako učiteľ, organista a správca sakristie vyše 20 rokov v Arnsdorfe. Je pravdepodobné, že aj prvé tóny Tichej noci sa zrodili v tamojšej starej škole, kde sa dnes nachádza jeho múzeum. Neskôr odišiel do mestečka Hallein, aby sa ešte viac mohol venovať hudbe. Aj tu sa nachádza múzeum, v ktorom sa návštevníci môžu zoznámiť s originálnym nábytkom, gitarou Josepha Mohra a rukopismi jeho skladieb. Pamätný dom Franza Xavera Grubera môžete nájsť v hornorakúskom Hochburg-Ach, ktoré bolo jeho rodiskom. Narodil sa v rodine tkáčov a hrať na organ sa naučil od miestneho pastora. Pôvodný rodný dom bol začiatkom 19. storočia zničený, ale pamätný dom postavili presne v rovnakom štýle. Zaujímavosťou je prechádzka Gruberovým mierovým chodníkom, kde môžete pocítiť prepojenie medzi národmi naprieč zemeguľou. Dozviete sa aj čo-to o Gruberovi a o tom, ako sa pieseň šírila ďalej…

Tichá noc
Múzeum Tichej noci v Arndorfe

Ide pieseň do sveta…

Dlho sa nesprávne myslelo, že Tichá noc má svoj pôvod v Tirolsku. No my už vieme, že tomu bolo inak. Pieseň sa dostala do Tirolska vďaka tamojšiemu zillertalerskému výrobcovi organov Carlovi Mauracherovi, ktorý na jednej zo svojich pracovných ciest zavítal do Oberndorfu. Tu začul pieseň a priniesol ju do svojho rodného Fügenu. A práve odtiaľto sa začala jej víťazná púť za hranice Rakúska. Zásluhu na tom mali najmä hudobne nadaní speváci z rodiny farmára Ludwiga Rainera. Tirolskí speváci spievali Tichú noc pri rôznych príležitostiach, ale ich úspech priam raketovo odštartoval po jednom koncerte na fügenskom hrade, kde bol prítomný aj ruský cár Alexander I. Tomu sa skladba tak zapáčila, že ich pozval dokonca do Petrohradu. Hoci sa táto cesta nikdy neuskutočnila, tirolskí speváci vďaka tomuto odporúčaniu vystupovali na mnohých európskych dvoroch. V roku 1827 sa dostali až do Anglicka a v roku 1838 Tichú noc spievali na newyorskej Piatej avenue, kde nadchla aj Američanov. V tejto súvislosti hodno spomenúť aj hornorakúske mesto Steyr, kde bol prvýkrát vytlačený text piesne, s ktorou Rakúsko dobylo svet. Mimochodom, v tomto meste sa nachádza aj najväčšie múzeum s vianočnými ozdobami na svete. Zahŕňa okolo 14 000 vianočných dekorácií zo skla, porcelánu, kovu či papiera z rokov 1830 až 1945.

Tichá noc
Busta Josepha Mohra v Mariapfarr

200-ročné oslavy

V troch rakúskych spolkových krajinách – Salzbursko, Horné Rakúsko a Tirolsko – existuje až 13 miest, ktoré majú dočinenia so vznikom a rozšírením piesne. Múzeá, výstavy, pamätné tabule a kaplnky tu rozprávajú zaujímavý historický príbeh jej tvorcov, no sú zároveň pohľadom do histórie umenia, hudby, architektúry a regionálneho koloritu. V deviatich z nich nájdete výstavy, ktoré trvajú od 29. septembra 2018 do 3. februára 2019. Múzeá v Salzburgu, Arnsdorfe, Oberndorfe, Halleine, Wagraine a Mariapfarr ukazujú rôzne pohľady na pieseň a ich tvorcov. V Hintersee je pripravený tematický náučný chodník venovaný piesni. Súčasťou projektu je aj hornorakúsky Hochburg-Ach (rodisko J. X. Grubera) a tirolský Fügen. Viac informácií sa dozviete na špeciálnej webovej stránke www.stillenacht.com.

Tichá noc
Vianočný trh v meste Salzburg patrí k najkrajším v Rakúsku.

Text: Marianna Sadloňová, foto: Franz Xaver Gruber Gemeinschaft, SalzburgerLand Tourismus