Aby sme mali príbeh so šťastným koncom

218
Kritické choroby

Poistenie kritických chorôb – móda alebo ďalšia možnosť, ako si poisťovne môžu prilákať nových klientov či realita, ktorá je viac než praktická?

Kedysi sa toto riziko v ponuke poisťovní nevyskytovalo, ale už viac ako 15 rokov áno. Štatistika ochorení, v ktorej jednoznačne vedú rakovina, cievna mozgová príhoda a srdcový infarkt potvrdzuje, že ide o veľmi vážne riziko, ktoré netreba brať na ľahkú váhu.

Čo je vlastne kritická choroba?

Väčšine z nás sa vybaví onkologická diagnóza, infarkt, cievne choroby, diabetes, Alzheimerova či Parkinsonova choroba, kliešťová encefalitída, skleróza multiplex… Žiaľ, tieto všetky a ešte mnohé ďalšie patria do kategórie kritických či inak nazývaných závažných ochorení. Podľa informácií z Národného centra zdravotníckych informácií ročne pribúda na Slovensku práve v onkologickej oblasti viac ako 30 000 nových pacientov a za posledné tri desaťročia sa ich počet strojnásobil.

Závažné choroby môžu urobiť ešte závažnejší škrt v celom našom živote.

A tak ako sa odporúča sporiť vtedy, keď je z čoho, tak aj ochrániť svoj príjem pred stratou sa rieši v čase, keď sme ešte zdraví a najmä mladí. Prečo je dôležité poistiť sa v čo najmladšom veku? Pretože pri životnom poistení rastie cena poistenia priamo úmerne veku. S pribúdajúcimi rokmi sa zvyšuje riziko výskytu kritickej choroby, a tým stúpa aj suma, ktorú za dané riziko musíme zaplatiť. Keď máme dané riziko poistené, poisťovňa už neskôr neskúma zdravotný stav, a preto platíme menej. Čím sme mladší, tým je to lacnejšie.

Kritické choroby

Ďalším dôležitým momentom je správne nastavenie poistnej sumy. Pre budúcnosť ide o obnos, ktorý naozaj v prípade potreby pomôže preklenúť ťažké obdobie. V každom prípade je však dobré vedieť, že riziko kritických chorôb by malo byť vo výške nášho jednoročného príjmu, minimálne 12 000 eur. Nemenej dôležité je poistnú sumu pravidelne prehodnocovať podľa rastúceho príjmu. Ak napríklad zarábame 24 000 € ročne a poistná suma bude predstavovať len polovicu príjmu, lebo sme kedysi zarábali menej, financie nám nemusia postačovať. V čase liečby môžeme potrebovať rôznu špeciálnu diétu, prípadne výživové doplnky, dopravu do zdravotníckych zariadení, zdravotnícke pomôcky – a to nebýva lacné. Keď totiž lekár stanoví diagnózu a začneme absolvovať vyšetrenia, prípadne skončíme na operácii v nemocnici, čas beží, peniaze nezarábame a naše záväzky začínajú byť ohrozené. Preto je dobré mať zároveň aj pripoistenie práceneschopnosti a kritických chorôb súčasne. Jednotlivé poisťovne majú odlišne nastavené podmienky, za akých vyplácajú poistné plnenie v prípade kritických chorôb. Po stanovení diagnózy nastáva ešte čakacia doba, ktorú by mal konkrétny pacient prežiť – napríklad 15, niekedy 30 dní – a až potom mu je vyplatené poistné plnenie.

Potvrdili diagnózu. Čo teraz?

Nezabúdajme na seba, ani na tých, ktorí sú závislí na našom príjme.

Jednoznačne potreba koncentrovať všetky sily na jediný cieľ, ktorým je zvládnutie následnej liečby. Často nás začne prenasledovať stres, ako mať pod kontrolou všetko, čo bude nasledovať – operácia, rekonvalescencia, následná niekoľkomesačná liečba a neraz aj stres z nedostatku financií, pretože nastane dlhodobá práceneschopnosť. (Najmä nesmieme zabudnúť, že ak máme poistené kritické choroby, mali by sme to čo najskôr ohlásiť v poisťovni.)

Pre zamestnancov je tu aspoň aká taká zábezpeka zo strany sociálnej poisťovne, pretože majú šancu dostávať mesačne 51 % z hrubého príjmu. Ak človek zarába priemerne v hrubom 1 000 €, dostane mesačne 512,90 €, ale živnostníci, ktorí si mnohokrát platia iba minimálne odvody, prípadne na začiatku podnikania žiadne, môžu padnúť s príjmom až na nulu. Aké sú odvody, také je aj plnenie. Navyše, ak sa v ich záväzkoch nachádza aj splácanie hypotéky, niet im čo závidieť. Môžu byť síce na nečakané situácie pripravení finančnou rezervou, ale ruku na srdce – koľko je takých? A akou rýchlosťou sa rezerva minie?

Kritické choroby

Práceneschopnosť však netrvá neobmedzený čas, ale maximálne jeden rok. Potom sa začne zo strany sociálnej poisťovne posudzovanie zdravotného stavu z hľadiska nároku na invalidný dôchodok. Zaujímavý a smutný údaj zároveň je, že sociálna poisťovňa vyplácala invalidný dôchodok pri poklese schopnosti pracovať o viac ako 40 % v priemere iba 204 € a pri poklese nad 70 % priemerne 366 €. Ak sa niečo podobné stane a myslíme si, že počas choroby si odložíme splácanie dlhov a potom to doženieme, tak pri pohľade na predchádzajúce dva údaje sa to dá predstaviť len veľmi ťažko.

Nezabúdajme na seba, ani na tých, ktorí sú závislí na našom príjme. Chráňme si svoje zdravie čo najlepšie a pre istotu si ho aj poistime. Závažné choroby môžu urobiť ešte závažnejší škrt v celom našom živote.

Text: Mirka Grochalová, foto: Samphotostock