Domácnosť verzus nehnuteľnosť

300
Domov

Nehnuteľnosť a domácnosť – dve dôležité súčasti našej každodennej existencie, ktoré tvoria základný pocit bezpečia človeka – mať strechu nad hlavou.

Často ich vnímame automaticky a neuvedomujeme si, aké je niekedy náročné získať ich do vlastníctva a ako rýchlo je možné o ne prísť. Reč je o poistení majetku, konkrétne bývania a ešte presnejšie nehnuteľnosti a domácnosti.

Z praxe poisťovacích agentov vyplýva jeden základný fakt a to, že stále je dosť takých klientov, ktorí nerozlišujú, čo znamená mať poistenú domácnosť a čo samotnú nehnuteľnosť. Zväčša sa každý zaujímame o fakt, koľko nás to bude ročne stáť, už menej riešime, čo a za akých okolností bude poisťovňa plniť a najčastejšie si myslíme, že ak sme si poistili domácnosť, tak vlastne to je to správne poistenie – týka sa predsa nášho bývania. A tu je základný omyl.

Čo patrí do domácnosti?

Domácnosť nie je samotný byt alebo dom. Domácnosť je to, čo môžeme kedykoľvek z bytu či domu odsťahovať. Sú to všetky veci, ktoré sa dajú ľahko preniesť z miesta na miesto, bez problémov odmontovať a premiestniť do inej nehnuteľnosti. Čiže napríklad kreslá, stoly, stoličky, postele, skrine, koberce, svietidlá, práčka, umývačka, chladnička, mraznička a podobne. Veľmi často sa domnievame, že toto je vlastne náš byt, a tak si ho poistíme na nejakú sumu. Zvyčajne sa poistná suma (finančný obnos, ktorý poisťovňa vypláca pri poistnej udalosti klientovi) odvodzuje z veľkosti obývanej plochy a mala by predstavovať toľko peňazí, za ktoré by sme si pri úplnom zničení týchto predmetov mohli kúpiť všetko nanovo. Príčinou úplného zničenia môže byť napríklad požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz neznámeho vozidla, víchrica, katastrofické škody ako povodne, záplavy, zemetrasenie, voda z vodovodu, krádež, lúpež a podobne.Domov

Čo je nehnuteľnosť?

Už zo samotnej podstaty tohto slova vyplýva, že nehnuteľnosť sa nehýbe. Ide teda o pevné súčasti domu či bytu. Sú to múry, schody, strecha, komín a podobne. Pokiaľ vlastníme rodinný dom alebo rekreačnú chalupu, prípadne nejakú chatu, tam je zväčša každému z nás jasné, čo je nehnuteľnosť. V prípade bytu už menej. Predpokladáme, že správca bytového domu má nehnuteľnosť bytového domu (paneláka) poistenú. To je pravdou iba do istej miery. Má poistené opláštenie domu (čiže obvodové múry), nie však jednotlivé priečky v bytoch.

Dnes nie je žiadnou raritou zásah hasičov, keď vinou buď nedbalosti, alebo zlého technického stavu byt vyhorí. A nemusí to byť ani ten náš vlastný. Stačí, aby sa to stalo susedovi a je celkom jedno, či býva pod nami, nad nami alebo niekde vedľa a môže nás deliť aj poschodie či dve. Ak ide o požiar, zadymenie môže značne poškodiť aj našu nehnuteľnosť a zásah hasičov ho môže vodou z hasenia ohňa zničiť celkom.

V prípade, že sme si poistili iba domácnosť, poisťovňa nám poskytne poistné plnenie, ale ak je zničená aj nehnuteľnosť, môžeme si nové zariadenie znova kúpiť, otáznym však zostane, či si ho máme kam nasťahovať, ak nebola v našej poistke zahrnutá aj nehnuteľnosť…

Možno si povieme, že veď to sa až tak často nestáva. Štatistika je jedna vec, ale ak do nej prispejeme sami vlastnou nedbalosťou alebo šetrením na nesprávnom mieste, je to v prvom rade zbytočné. Poistenie nehnuteľnosti nie je také drahé, aby sme si ho nemohli dovoliť. Často je lacnejšie dať si poistiť nehnuteľnosť bytu či domu ako samotnú domácnosť.Domov

Hypotéka nás ,,zachráni“

Bankové domy pri poskytovaní úverov na bývanie majú okrem iného aj podmienku, že nehnuteľnosť musí byť poistená minimálne v sume, ktorú banka poskytuje žiadateľovi ako hypotekárny úver. Kupovaná nehnuteľnosť sa v prospech banky zakladá na celý čas trvania úveru, preto sa musí banka istiť.

Rovnako zodpovedne by to však mal brať každý z nás a nehnuteľnosť si poistiť na jej reálnu hodnotu, ktorá v prípade potreby môže zachrániť jednu z našich najväčších istôt a tou je určite strecha nad hlavou.

Rozumieť správne sám sebe, svojim potrebám, vedieť rozlíšiť, kde je naozaj dôležité šetriť a čo znamenajú jednotlivé riziká v našom živote, je len obyčajná finančná gramotnosť a na tej sa dá denne niečo vylepšovať.

Text: Mira Grochalová, foto: Samphotostock