Aký je slovenský milionár v porovnaní s tým svetovým?

484
Anna Macalaková
Riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková

V porovnaní so svetovým je o 10 rokov mladší, v dlhopisoch má ale dvakrát viac. Bohatí Slováci sa odkláňajú od konzervativizmu a sú stále viac otvorení investovaniu. Najvyššie zhodnotenie vidia v stavebných pozemkoch a dnes hodnotia ekonomickú situáciu ako najpriaznivejšiu pre investovanie za posledných šesť rokov.

To všetko ukázal exkluzívny prieskum J&T Banky Wealth Report medzi dolárovými milionármi. Podľa štúdie je slovenský milionár vysokoškolsky vzdelaný muž, ktorý vlastní firmu. Hlavným zdrojom jeho bohatstva sú príjmy z podnikania. Viac ako polovica slovenských milionárov je majiteľom alebo konateľom firmy.

Úspešným Slovákom pomáhame ako expert na investície spravovať a zhodnocovať ich majetok už 12 rokov. Sme hrdí, že môžeme byť ich partnerom, ktorému dôverujú. Preto je dôležité, aby sme poznali ich názory, správanie a zámery. Len poznaním ich potrieb im dokážeme dlhodobo prinášať najlepšie investičné riešenia, čo je naším prvoradým poslaním. Práve preto je štúdia Wealth Report pre nás aj našich klientov dôležitá,“ vysvetľuje riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Slovenskí milionári sú až o desať rokov mladší ako tí svetoví. V priemere majú 51 rokov. Je to preto, že pred rokom 1989 bolo súkromné podnikanie a s ním spojené bohatnutie u nás de facto zakázané. K dôchodkovému veku sa preto na Slovensku blíži prvá porevolučná generácia bohatých až dnes.

Investujú najmä do umenia, známok a do mincí.

Slováci investujú do dlhopisov

Pri celkovom pohľade na portfólio badať u milionárov ešte opatrnosť, keď 51 % z neho tvoria stále konzervatívne nástroje, avšak citeľná je už väčšia otvorenosť k investičným nástrojom. Slováci si obľúbili najmä investovanie do korporátnych dlhopisov, ktoré tvoria až 30 % ich investičného portfólia, čo je až dvakrát viac ako pri svetových milionároch. „Bohatí Slováci vnímajú dlhopisy ako možnosť investovať do lokálnych firiem a projektov, ktoré môžu priamo vidieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji. Navyše tak podporujú domácu slovenskú ekonomiku,“ zdôrazňuje Anna Macaláková.

Slovenskí milionári veria do budúcnosti z hľadiska výnosu najviac stavebným pozemkom. „Najvyššie očakávané zhodnotenie stavebných pozemkov je spôsobené tým, že ich je, najmä čo sa týka okolia Bratislavy, už veľmi málo, a tie voľné investori rýchlo skupujú,“ tvrdí Anna Macaláková.

Financie

Obľúbené sú mince a známky

Prieskum ukázal, že títo ľudia sa stále viac zaujímajú aj o zberateľské aktíva. Investujú najmä do umenia, známok a do mincí. Ich vzrastajúcej obľube hrá do karát aj fakt, že v česko-slovenskom priestore pribúdajú aukcie zamerané práve na ne.

Motivácia pre investovanie do nich je pri milionároch jednoznačná, ide o osobné potešenie. Prestíž spojenú s vlastníctvom danej veci dolároví milionári spájajú najmä s hodinkami. Pri víne zasa vyhráva pridruženie do spoločenstva ľudí, ktorí majú o túto vec záujem.

Dravší ako Európania

Prieskum ukázal, že stúpa aj ochota Slovákov investovať v zahraničí. Až 36 % investičného portfólia majú bohatí Slováci v zahraničí, čo je medziročný nárast o šesť percentuálnych bodov. Prieskum tiež ukázal, že 21 % z nich sa snaží investovať tak, aby dosiahli vyšší výnos než je priemer na trhu. V porovnaní s Európanmi, pri ktorých jej toto motiváciou len v 17 % prípadov, sú teda viac draví.

Z prieskumov J&T Wealth Report vyplýva, že úspešní ľudia považujú už niekoľko rokov za hrozbu pre spoločnosť korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo. Dlhodobo ich tiež trápi nízka vymožiteľnosť práva či vysoké daňovo-odvodové zaťaženie.

Text a foto: J&T Banka