NEDC verzus WLTP

119
NEDC vs WLTP

Moderné dejiny automobilizmu zaznamenali dôležitú zmenu, dotýka sa novej metodiky určovania spotreby paliva a emisií automobilov.

Preto sa najnovšie stretávame s dvoma pojmami: starým NEDC (New European Driving Cycle) a novým WTLP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, čo v preklade znamená Celosvetovo harmonizovaný merací cyklus pre ľahké vozidlá). Nový systém sa prezentuje dvoma metódami merania – WLTC (World Harmonized Light Vehicle Duty Test Cycle) a RDE (Real Driving Emission), teda ide o stanovenie spotreby a emisií v reálnej prevádzke.

NEDC vs WLTP

Dôsledok vývoja

Pôvodná metóda NEDC bola Európskou komisiou navrhnutá do života ešte v roku 1993. Zväčšovanie rozdielov v deklarovanej a skutočnej spotrebe a emisiách malo dopad najmä na účtovníctvo prevádzkovateľov vozidiel, pretože nadspotreba nemala podporu v „paragrafoch“ a išla na vrub ich ziskov. Preto sa objavil fenomén s označením „prelitrovanie“ – výsledky týchto meraní spotreby certifikovanými spoločnosťami boli daňovo akceptované. Samozrejme, relevantné informácie o parametroch spotreby a tvorbe emisií nedostávala ani bežná motoristická pospolitosť.

NEDC vs WLTP

V štýle nového prístupu

Pri staršej norme NEDC sa realizovali dva cykly merania: UDC (Urban Driving Cycle – mestský jazdný cyklus) a EUDC (Extra Urban Driving Cycle – mimomestský jazdný cyklus). Merania sa vykonávali v laboratóriách, pričom vyprodukované množstvá CO2 sa zbierali do vakov a následne sa z ich hmotnosti vypočítali hodnoty spotreby paliva a emisie.

A teraz zopár slov k novému meraciemu cyklu. Začiatok jeho aplikácie bol stanovený na september 2017, od tohto dátumu každé nové homologované vozidlo musí byť zmerané podľa WLTP. Do septembra roku 2018 malo byť každé vozidlo zmerané zároveň v cykle NEDC.  NEDC vs WLTP

Teraz si môžeme položiť otázku: Ako sa upravili testovacie predpisy a jazdné cykly pri novej meracej metóde? Podstatu tohto procesu opíšeme zjednodušene. Pri WLTC sa všetko opäť deje na valcovom dynamometri, pričom po studenom štarte sa merajú štyri fázy testu: nízka, stredná, vysoká a veľmi vysoká záťaž. Počas stanovených jazdných fáz vozidlo opakovane brzdí a zrýchľuje, neustále sa merajú zaťaženie, rýchlosť a akcelerácia. Maximálna rýchlosť je asi o 10 km/h vyššia ako tomu bolo pri NEDC. Poznateľne vyššia je priemerná rýchlosť 47 km/h (doteraz 33 km/h). Rozdiel je aj v klimatických podmienkach, kým pri NEDC bola teplota v skúšobni 20 – 30ºC, teraz je 23ºC. Nový cyklus je časovo dlhší (WLTP – 30 minút), starý trval kratšie (NEDC – 20 minút). Náročnejšia je absolvovaná trasa, test na dynamometri teraz simuluje najazdenie 23 kilometrov (predtým iba 11 km). Pri novom meraní sa taktiež zohľadňuje individuálna špecifická výbava, ktorá vie ovplyvniť hmotnosť, aerodynamiku a spotrebu energie (v pohotovostnom režime).NEDC vs WLTP

Pri metóde merania RDE sa vozidlo pohybuje v bežnej premávke s náhodnými fázami zrýchľovania a spomaľovania. Jazdí sa s tretinovými podielmi vzdialeností v meste, mimo mesta a na diaľnici (s definovanými rozsahmi rýchlostí). Merania sa vykonávajú prenosným zariadením PEMS (Portable Emission Measurement System). Zaiste bude zaujímavé sledovať, ako vyznejú hodnoty uvádzané výrobcami v praxi (podľa WLTP).

NEDC vs WLTP

Jeden príklad „zo života“

Vezmime si napríklad model Kia Ceed 1,4 MPI (73 kW/100 k; 134 Nm) so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a uveďme, ako vychádzajú spotreby a CO2 pri aplikovaní NEDC a WLTP. Priemerná spotreba podľa WLTP je 6,7 – 7,2 l/100 km, pri NEDC: 6,0 – 6,4 l/100 km. V prípade priemeru produkcie CO2 je výsledok pri WLTP 135 – 165 g/km, pri NEDC je to 137 – 145 g/km.

Text: Peter Stano, foto: newspress, Volkswagen