Fascinácia rituálmi

359
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch, Schüttbild, 2011

Hermann Nitsch a jeho umenie, či už ide o performance alebo maľby, na prvý pohľad vzbudzuje u mnohých divákov nevôľu, ba až rozhorčenie, u ďalších zvedavosť a fascináciu.

Ako zdôrazňuje, cieľom jeho umenia nie je provokácia, hoci provokovať môže. Rozhodujúca a zásadná je intenzita. Nechce šokovať a znechucovať, ale pôsobiť na ľudské zmysly – umelecký zážitok v rámci estetického procesu stojí nad všetkým.

Hermann Nitsch
Hermann Nitsch, Bodenschüttbild (aus dem Roten Zyklus, Serie I, 6-teilig), 1995

Na prvom mieste intenzita

Nástrojmi tvorby umenia Hermanna Nitscha sú červené, sivé či hnedé odtiene farieb, ľudské telo, krv, vnútornosti, ovocie či mnohé iné artefakty. Jeho tvorba pripomína obrady či porážky zvierat. Aká myšlienka sa však skrýva v pozadí týchto (pre mnohých kontroverzných) diel?

Spojitosť s náboženstvom je v prípade jeho tvorby zrejmá – Nitsch sa horlivo zaujíma o náboženstvá, filozofiu, vždy ide do hĺbky. Fascinuje ho akékoľvek náboženstvo, rešpektuje ho bez ohľadu na to, o akú kultúru či národ ide. Napriek tomu je však pravidelne podrobovaný kritike zo strany cirkvi či veriacej časti obecenstva.

Viedenské múzeum ALBERTINA predstaví sériu malieb Hermanna Nitscha s príznačným názvom Poured paintings.

Nepochopený

Hermann Nitsch, ktorý sa narodil 29. augusta 1938 vo Viedni, sa už počas štúdia začal profilovať ako zaujímavý avantgardný umelec. V hlavnom meste Rakúska to novátorskí umelci nemali jednoduché. V 60. rokoch minulého storočia sa tu sformuloval viedenský akcionalizmus, nešlo však o zámerne vytvorené hnutie – podobné tendencie niektorých umelcov však prirodzene vyústili do jeho vzniku. S viedenským akcionalizmom sa spájajú predovšetkým štyri mená umelcov – Hermann Nitsch, Otto Muehl, Günter Brus a Rudolf Schwarzkogler. Väčšina z nich od 70. rokoch minulého storočia pokračovala v umeleckej tvorbe ďalej a nezávisle od seba.

Hoci ide o pozoruhodné obdobie tvorby v rakúskych dejinách umenia, v časoch svojho vrcholu vyvolávali títo umelci pobúrenie. Svojím provokatívnym prístupom, otvorenosťou a prezentáciou násilia, nahoty a deštrukcie poburovali vtedajšiu spoločnosť, za čo sa neraz dostali do stretu aj s políciou.

Hermann Nitsch
Hermann Nitsch, Regine, 2003, 2001

Interaktívne umenie

Hermann Nitsch začal na projekte Divadlo orgií a mystérií pracovať už v druhej polovici 50. rokov minulého storočia a pokračuje v ňom v podstate dodnes. Súčasťou umelcovej tvorby je aj kolektívna performance – divák môže umenie najväčšmi precítiť aj vďaka priamej skúsenosti. Ako však vraví Hermann Nitsch, aby fungovala, musí účastník rátať so spontánnosťou a náhodou.

V roku 1966 participoval v Londýne na umeleckej akcii Destruction in Art Symposium (DIAS), kde sa zišlo mnoho umelcov, básnikov a vedcov z celého sveta, a počas ktorej sa prostredníctvom happeningov a iných foriem zamerali a diskutovali na tému deštrukcia v umení. Medzi účastníkmi boli aj Otto Muehl, Gustav Metzger, Yoko Ono a mnoho ďalších.

Hermann Nitsch
Hermann Nitsch, Kreuzwegstation (aus dem Schwarzen Zyklus), 1991

Viedenské múzeum ALBERTINA predstaví sériu malieb Hermanna Nitscha s príznačným názvom Poured paintings – raz ide o tekutú, inokedy o pastovú formu farieb, ktoré sám autor nastrieka či rozotrie na plátno vlastnými rukami. Po prvý raz sa k tomuto typu akčnej maľby dostal v roku 1960 – kým spočiatku pracoval s červenou farbou, neskôr začal využívať rôzne farebné kombinácie. Návštevníci môžu tvorbu, ktorú ALBERTINA predstaví pri príležitosti osemdesiateho výročia narodenia tohto významného viedenského umelca, obdivovať a ponechať napospas všetkým piatim zmyslom od 17. mája až do 11. augusta 2019.

Text: Miriama Vojteková, foto: Albertina