Záhrada priateľská k prírode

531
Záhrada
Prírodná záhrada často nepôsobí výstavne, ukrýva však vzácny ekosystém.

Súčasné záhrady majú rôzne podoby. Niektoré sú len okrasné, iné spájajú krásu s úžitkom. Čoraz viac je aj takých, ktoré sú vytvorené s ohľadom na životné prostredie a majú viac prírodný charakter.

Prírodná záhrada má neopakovateľné kúzlo, vyžaruje z nej prirodzenosť a harmónia, hoci často nepôsobí navonok usporiadane.

Tento typ záhrad čoraz častejšie nájdeme aj v našich končinách pri moderných aj starších, napríklad vidieckych domoch. Často ich vytvárajú mladé rodiny, ktorým nie je ľahostajný osud prírody, sú prívržencami šetrnejšieho záhradníčenia alebo prirodzených osvedčených postupov. Ide neraz o ekologických nadšencov a ľudí, ktorí chcú robiť veci inak, odlišovať sa od ostatných.

Záhrada
Klasický trávnik nahradí v prírodnej záhrade kvetinová lúka.

Prírodné záhrady predstavujú hodnotný životný priestor. Zastrešujú, ak sú správne založené a je k nim zodpovedne pristupované, rozmanitý a výborne fungujúci ekosystém. Majiteľovi takáto záhrada poskytuje nielen okrasu, ale aj úžitok a súčasne dostatok príležitostí na relax, spoznávanie i príjemné zážitky. Typická prírodná záhrada je akýmsi napodobením prírody v malom, často aj s rôznymi typickými živočíchmi, ktoré sa tu cítia dobre a zároveň prinášajú osoh.

Čo áno a čo nie

Záhrada
Zaujímavým a veľmi praktickým doplnkom je domček pre užitočný hmyz.

Súčasné záhrady, najmä pri novších domoch, neraz pôsobia bezchybne, sú plné kvitnúcich rastlín, krov v perfektných formách, bez burín a neudržiavaných kútov… Takýto obraz je až príliš dokonalý. Neraz je atraktivita rastlín podporená nadmerným využívaním chemických hnojív a ďalších prípravkov, napríklad na ochranu rastlín. Takáto záťaž neprospieva ľuďom – obyvateľom záhrady ani životnému prostrediu. Veľakrát sa takto spolu so škodlivým hmyzom ničí aj ten užitočný, ktorý by za určitých okolností mohol byť pre záhradu veľkým prínosom. Ak by však tento hmyz mal v záhrade vhodné podmienky, vznikla by rovnováha a pestované rastliny by boli viac chránené, tie úžitkové by boli zdravé, úrodnejšie a bez stôp chemických jedov. V prírodnej záhrade by tak malo byť v prvom rade vylúčené používanie chemických látok, napríklad postrekov a rôznych stimulačných prípravkov.

Dnes už nie je problém zohnať si prípravky na biologickej báze, je ich dokonca stále viac. Možno tieto prípravky nie sú účinné po prvej aplikácii, ale pri odporúčaných opakovaniach áno. Vhodné riešenie poskytujú aj rôzne výluhy a zákvasy z rastlín, ktoré sa dajú veľmi jednoducho a rýchlo vyrobiť aj v domácich podmienkach a z bežne dostupných surovín.

Záhrada
Rovnováhu zabezpečia zmiešané záhony, kde okrasné a úžitkové rastliny rastú spoločne.

Inou možnosťou je vyberať napríklad do úžitkovej časti záhrady druhy rastlín, ktoré sú odolnejšie voči najčastejším chorobám a škodcom. Obvykle to býva uvádzané aj na vrecúškach s osivami. Zároveň platí, že v takejto záhrade by sa mali pestovať viac domáce druhy rastlín, vhodné do daného prostredia, čím sa znižuje množstvo nečakaných problémov (ochorenia rastlín a podobne).

Náhrady hnojív

Záhrada
Rôzne typy múrikov sú úkrytom pre ďalšie prospešné živočíchy.

Náhradou hnojív môže byť využitie kompostu, čo je prirodzená a veľmi hodnotná voľba. V žiadnej prírodnej záhrade by preto nemal chýbať kompostér, kde kompost vzniká. Ponuka je prekvapivo rozmanitá, mnohé moderné kompostéry sú dokonca zaujímavým dizajnovým prvkom. Nemusia tak stáť len na menej viditeľnom mieste. Kompost využijete na prihnojovanie okrasných aj úžitkových rastlín. V prírodnej záhrade sa uplatní aj zelené hnojenie. Je to výborná a efektívna možnosť ako zúrodniť pôdu tam, kde sa pestujú úžitkové rastliny. Zmes osiva na zelené hnojenie sa dá kúpiť, stačí ju len vo vhodnom termíne vysiať tam, kde má poslúžiť.

Často sa diskutuje aj o rašeline. Ťažbou rašeliny, ktorá sa dnes bežne používa pri pestovaní záhradných rastlín, sa ničia prírodné rašeliništia, väčšinou sú neobnoviteľné. Ekologické záhradníčenie tak čoraz častejšie vylučuje nielen čistú rašelinu, ale aj bežne predávané rašelinové substráty.

Vlaha

Aj rastliny v prírodnej záhrade potrebujú dostatok vlahy. Vysokú spotrebu vody môžete znížiť zameraním sa na pestovanie suchomilnejších rastlín v lokalitách, kde sú zrážky menej časté. Ďalšou možnosťou je nastielanie záhonov a miest okolo vysadených rastlín rôznym organickým materiálom, vďaka čomu sa vlaha udrží v pôde dlhšie, zamedzí sa rastu buriny a podporí rozvoj užitočných mikroorganizmov v pôde. Zalievať záhradu – okrasné aj úžitkové rastliny – môžete aj dažďovou vodou, ktorú je možné zadržiavať a rastlinám výborne prospieva. Aj nádoby na zbieranie dažďovej vody môžu mať dizajnovo zaujímavú podobu, nemusia pôsobiť rušivo. Dažďová voda je prijateľná aj pre väčšinu rastlín pestovaných v črepníkoch.

Záhrada
Vďaka dažďovej vode môžu pestované rastliny výborne prosperovať.

Prírodné materiály

Pri tvorbe ekologickej záhrady nezabudnite na čo najdôslednejšie využitie prírodných materiálov. Uplatniť ich môžete pri budovaní oplotenia, pergol, chodníkov a pod. Kamene by vždy mali pochádzať z najbližšieho okolia, drevo takisto, ale malo byť odolnejšie voči poveternostným vplyvom, aby vydržalo čo najdlhšie. Zvoliť si môžete aj recyklované materiály (kov, tehly, betón), avšak tieto nesmú niesť stopy škodlivých látok a v záhradnom priestore by mali byť zakomponované veľmi dômyselne, aby nevzbudzovali prílišnú pozornosť.

Záhrada
Prútené ploty a ohraničujúce či deliace plôtiky sú do prírodnej záhrady ako stvorené.

Čo nesmie chýbať?

Záhrada
Prírodná záhrada môže mať aj modernejšiu podobu.

Záhrada, ktorej poslaním je čo najviac sa priblížiť k prírode, by mala byť predovšetkým rozmanitá a členená. V porovnaní s klasickou záhradou môže byť vďaka uplatneniu niektorých prvkov oveľa zaujímavejšia, a to v každom ročnom období. Môže ísť napríklad o pestrú kvetinovú lúku, ktorá nadchne a zároveň priláka veľa užitočných živočíchov, kvetinové múriky, voľne rastúce (netvarované) živé ploty z planých drevín, kútiky s prirodzeným rastlinstvom (aj medzi burinou nájdete často liečivé rastliny) či záhony, kde sa najkrajšie kvitnúce rastliny alebo byliny každoročne objavujú vďaka samovýsevu. Praktickou súčasťou môže byť vyvýšený záhon – vyplatí sa pri pestovaní úžitkových aj okrasných rastlín. V žiadnej ekologickej záhrade nesmie chýbať strom, ktorý je v horúcich letných dňoch zdrojom tieňa. Zároveň môže byť príbytkom pre rôzne živočíchy. Veľký priestor by mali dostať kvitnúce rastliny, trváce alebo jednoročné, hlavne neplnokveté formy, ktoré sú bohaté na nektár. Menšia kopa suchého prútia na menej viditeľnom mieste, prirodzený vodný prvok, domčeky pre užitočný hmyz, vtáčie búdky – to všetko a ďalšie takisto patrí k záhrade, ktorá je priateľská k prírode.

 Text a foto: Daniel Košťál