Chráňme planétu čistou energiou

456
Bioenergia

Ochrana našej planéty a zvýšený záujem o životné prostredie sú jedinou možnou cestou, aby na Zemi prežili aj ďalšie generácie. To si v ostatnom čase čoraz naliehavejšie uvedomuje väčšina z nás.

Jedným z dôležitých krokov ochrany našej planéty je využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Čistá energia z nich sa pri správnom používaní totiž nikdy nevyčerpá – ako napríklad pri uhlí či uráne – a azda najpodstatnejšie je, že takáto energia nezaťažuje našu modrú planétu a nespôsobuje nebezpečné klimatické zmeny.

Bioenergia

Práve využívanie tzv. čistej energie – teda energie získanej zo slnečného žiarenia, z pôsobenia vetra, biomasy, geotermálnych zdrojov, malých vodných zdrojov aj oceánov, biopalív a vodíka z obnoviteľných zdrojov – sa stalo centrálnou myšlienkou podnikania spoločnosti BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. Čistú energiu definuje Medzinárodná energetická agentúra ako „neustále sa dopĺňajúcu z prírodných zdrojov“.

Bioenergia

Vychádzajúc z tejto filozofie sa zakladatelia spoločnosti BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. rozhodli zamerať na podnikanie s nerastnými surovinami v oblasti medzinárodného obchodu na trhoch strednej a východnej Európy, ako aj v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska a Česka. Zakladatelia spoločnosti sú presvedčení, že obnoviteľné zdroje energie sú nielen aktuálnym svetovým fenoménom, ale čoraz naliehavejšou témou dňa budú aj u nás.

Bioenergia

Obchodná spoločnosť BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu s palivami už od roku 2006, sa zameriava najmä na obchod s biopalivami, výstavbu a prevádzku bioplynových staníc, na projekciu, výstavbu a prevádzku peletovacích liniek s možnosťou výstupu na pyrolýznu a kogeneračnú jednotku, no spolupracuje aj pri vývoji, výrobe a dodávke pyrolýzno-kogeneračných jednotiek. V portfóliu má aj obchodnú činnosť s drevom, drevnou štiepkou a drevnými peletkami. V poslednom období sa spoločnosť aktívne zamerala aj na fotovoltiku a v oblasti technológií vyrábajúcich elektrickú energiu zo slnečného žiarenia úzko spolupracuje s poprednými výrobcami z Rakúska a Nemecka.

Bioenergia

Spoločnosť BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. má pádne konkrétne argumenty, prečo by jej služby mali využívať všetci – či drobní klienti alebo veľkoodberatelia, ktorým záleží na osude našej planéty a hľadajú spoľahlivého partnera dnes aj v budúcnosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Potvrdzuje to aj množstvo externých odborníkov a spolupracujúcich spoločností, ktorých poradenstvo spoločnosť využíva pri podnikaní, a tiež spokojní zákazníci, partneri a dodávatelia.

Bioenergia

Text: BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o., foto: pixabay.com