Mesiac fotografie: Nežná revolúcia i veľkoplošné digitálne maľby

524
Martin Kochan
Martin Kochan

Dvadsiaty deviaty ročník etablovaného medzinárodného festivalu Mesiac fotografie v Bratislave bude tematicky patriť ďalšej významnej novembrovej udalosti, 30. výročiu Nežnej revolúcie. Druhou, už stabilnou nosnou témou festivalu bude súčasná fotografia v stredo- a východoeurópskom priestore.

Festival prinesie približne 25 individuálnych a kolektívnych výstav, predstavia sa na ňom aj medzinárodné hviezdy ako AES+F či Joan Fountcuberta, pričom zážitkom bude i rozsiahla retrospektíva Vladimíra Židlického.

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sme sa rozhodli ako hlavnú tému festivalu zaradiť výber súborov reflektujúcich udalosti Novembra 1989, respektíve tých, autori ktorých boli v opozícii voči komunistickej moci vo vtedajšom východnom bloku. Nebude to však prehliadka historických fotografií,“ približuje riaditeľ festivalu Mesiac fotografie, prof. Václav Macek.

AES F The Feast of Trimalchio
AES F The Feast of Trimalchio

K autorom, ktorí k fotografii pristupujú ako k východisku pre ďalšie experimentovanie, patrí aj hlavná hviezda 29. ročníka – svetoznáma ruská umelecká skupina AES+F. Ich intermediálna tvorba zahŕňajúca fotografiu, videoart a digitálne technológie, no opierajúca sa o tradičnejšie médiá (predovšetkým o sochu), je sofistikovaným a poetickým dialógom týchto médií, ktorý skúma hodnoty, neresti a konflikty súčasnej kultúry. Do Bratislavy prinesú absolútnu chuťovku, súbor The Feast of Trimalchio. Luxusná výstava monumentálnych videoinštalácií a série veľkoplošných digitálnych „malieb“ je vizuálnou interpretáciou básnickej fikcie „Satyricon“, ktorej autorom je slávny básnik Nerovho Ríma – Gaius Petronius Arbiter. Umelci vytvorili vizuálny sviatok plný lesku, bohatstva a obžerstva, ktorý diváka na chvíľu uväzní v dočasnom „raji“ a vyvolá silné emócie i pálčivé otázky.

AES F The Feast of Trimalchio
AES F The Feast of Trimalchio

Rovnako intenzívne žiariacou hviezdou festivalu bude Španiel Joan Fontcuberta, ktorý využíva médium fotografie ako základ svojej konceptuálnej tvorby. Ako fotograf, ale i spisovateľ, editor a kurátor sa najintenzívnejšie venuje téme vzťahu fotografie a pravdivosti. V Bratislave predstaví súbory s názvom Gastropoda a Trauma. V prípade oboch autor pristupuje k fotografii ako k živému organizmu. „Fotografie podliehajú organickému metabolizmu: rodia sa, rastú, reprodukujú sa a zomierajú, aby znova začali životný kolobeh,“ hovorí autor. V projekte Gastropoda sa vysporadúva s „metabolizmom fotografií“, v Traume zas pozoruje, čo sa stane, keď fotografia prestane zobrazovať realitu v dôsledku degradácie chemikálií citlivých na svetlo.

Veľkým ťahákom tohto ročníka festivalu bude jednoznačne i francúzsky fotograf Cédric Delsaux. Patrí k umelcom, ktorí svojou tvorbou v divákovi často vyvolávajú znepokojenie. Známa je napríklad jeho futuristicko-apokalyptická séria fotografií Dark Lens, ktorú ocenil dokonca aj režisér Hviezdnych vojen George Lucas.

Joan Fontcuberta Gastropoda
Joan Fontcuberta Gastropoda

Z kolektívnych výstav bude najatraktívnejšou prehliadka Laureátov ceny Oscara Barnacka (Laureats of Oscar Barnack Prize), ktorú každoročne vyhlasuje spoločnosť Leica. Uvidíte výber najzaujímavejších súborov, nominovaných na túto prestížnu cenu za rok 2019. Medzi individuálnymi výstavami potom zasvietia tohtoroční víťazi ceny LOBA.

Vladimír Židlický, český fotograf svetového významu, ktorý sa preslávil experimentmi s dedičstvom klasických umeleckých disciplín, prinesie do Bratislavy rozsiahlu retrospektívu mapujúcu jeho tvorbu za posledných 50 rokov. Židlický takisto používa fotografiu ako východisko, na ktoré vrství svoje výtvarné a vizuálne nápady, čím vytvára príťažlivé, mnohovrstevné diela. Na festivale uvidíte až stovku týchto diel.

Joan Fontcuberta Trauma
Joan Fontcuberta Trauma

Tešiť sa ďalej môžete na individuálne i kolektívne výstavy autorov ako Maija Laurinen či Tomáš Pospěch, ktorý prinesie závan retra z obdobia kolektivizácie poľnohospodárstva, poľskú umeleckú skupinu Sputnik či Martina Kochana, ktorého fotografia je súčasťou tohtoročného plagátu k festivalu a mnohé ďalšie.

Najzaujímavejšími spomedzi sprievodných aktivít festivalu bude Masterclass Joana Fontcubertu a Peetera Linnapa, konferencia o slovenskej fotografii od 20. do 60. rokov 20. storočia a, samozrejme, komentovaná prezentácia najčerstvejších knižných počinov z oblasti fotografie.

Hlavný otvárací týždeň s vernisážami bude prebiehať od 29. 10. – 2. 11. 2019.