Kyber riziká alebo aj ochrana pred samým sebou

1003
Cyber Crime

Dnes je doba, kedy sa zvykneme chrániť pred rôznymi rizikami, poisťujeme si domy, autá, choroby, život, úraz, ale v konečnom dôsledku sa denne vystavujeme veľkému riziku pred sebou samými.

Duševný majetok – naše osobné údaje, fotografie, čísla účtov, prístupové heslá do rôznych aplikácií – to je niečo, čo často berieme na ľahkú váhu a predpokladáme, že sme dobre zabezpečení. Máme síce antivírusové programy, ale tie nás pred všetkým nemôžu ochrániť. Naše rozhodnutia o tom, kedy a komu umožníme – často nevedomky – prístup k citlivým informáciám, sú len naše vlastné a v tých nám nikto nezabráni.

Pokiaľ tieto jednotlivé oblasti podceníme, otvárame sa napadnutiu zo strany hekerov.

V posledných rokoch veľmi narastajú kybernetické útoky. Pravdepodobnosť, že sa aj my môžeme stať obeťou, je vyššia, ako pravdepodobnosť dopravnej nehody. Mobilný telefón má takmer každý, na rozdiel od vlastníctva dopravného prostriedku. A rovnako každý, kto sa pohybuje v online priestore, či už na mobile alebo počítači, sa môže stať obeťou kybernetických rizík.

Cyber Crime

Ochrana na 100 %?

Čoraz častejšie nakupujeme cez internet, platíme prostredníctvom internetu, zdieľame osobné fotografie aj citlivé informácie a často si neuvedomujeme, že ich môžu vidieť aj úplne cudzí ľudia. A nie všetci majú čestné úmysly. Mnohým aj ,,kreatívne“ napadne, ako narábať s ponúkaným ,,tovarom“.

Ochrániť sa voči kyberrizikám na 100 % možné nie je, ale eliminovať riziko na minimum áno.

kvalitné kyberpoistenie pre fyzické osoby i podnikateľov

Kde máme najväčšie nedostatky?

Často podceňujeme heslo – malo by mať viac ako 8 znakov, kde sú skombinované veľké i malé písmená, čísla a iné znaky a mali by sme ho pravidelne obmieňať – zvyšuje to bezpečnosť. Ak si nechávame posielať overovací kód, tak určite radšej prostredníctvom SMS ako do e-mailu. Heker sa totiž oveľa ľahšie dostane do e-mailu ako k SMS. Nainštalovať si antivírusový program nie je komplikované ani pre menej zručného užívateľa, ale to, na čo zabúdame, je jeho pravidelná aktualizácia. Môžeme sa tak lepšie chrániť proti novým vírusom. Používať wi-fi pripojenie je síce menej nákladné, keď sme vo verejnom priestore, ale ak je wi-fi bez hesla, pre hekera je jednoduchšie dostať sa k našim citlivým údajom. Ďalšia vec, na ktorú zabúdame, je odhlasovanie sa, ak používame nejakú aplikáciu, prípadne internetové bankovníctvo. Pozor aj na to, čo je zadarmo. Niektoré programy sú takto v ponuke, mali by sme ich však hľadať na oficiálnych stránkach. Inak si môžeme nainštalovať vírus. A sociálne siete sú kapitola sama osebe. Osobné fotografie, rôzne informácie z nášho života, názory na politiku, náboženstvo a podobne – to všetko sú veľmi ľahko zneužiteľné informácie. Často to vidia úplne cudzí ľudia. A všetky prístroje ako mobily, tablety či počítače by mali byť dobre zaheslované.

Pokiaľ tieto jednotlivé oblasti podceníme, otvárame sa napadnutiu zo strany hekerov.Cyber Crime

Poisťovne na tento fenomén zareagovali a ponúkajú kvalitné kyberpoistenie pre fyzické osoby i podnikateľov (pre nich je tento produkt zložitejší a nastavuje sa podľa individuálnych požiadaviek).

Územná platnosť záleží na výbere klienta – buď Slovensko a Česká republika, alebo aj všetky členské štáty Európskej únie. Poistenie rieši päť najviac zneužívaných oblastí:

  1. Zneužitie identity poisteného na internete
  2. Zneužitie platobného prostriedku
  3. Poškodenie online povesti
  4. Nákup tovaru na internete
  5. Nákup služieb na internete

Čo to v praxi znamená

Pokiaľ ide o identitu poisteného na internete – ak sú zneužité osobné údaje klienta napríklad na podvodné získanie hotovosti alebo pôžičky, poistený klient má nárok na právnu asistenciu, úhradu nákladov na súdne konanie, úhradu vzniknutých škôd. Ochrana sa týka mena, priezviska, dokladu totožnosti, cestovného pasu, telefónneho čísla, vodičského preukazu, technického preukazu vozidla, rodného čísla, bankových údajov, emailu, IP adresy, hesla a bankových údajov.

To, čoho sa však klienti najviac obávajú, je zneužitie platobných údajov pri online nákupe na internete. Využívame ho čoraz viac a aj sporov, ktoré následne rieši poisťovňa, je viac ako 60 %. Ak by sme sa stali obeťou podvodníkov, poisťovňa dokáže zabezpečiť asistenciu pre nápravu situácie – hradí škody klienta v súvislosti s podvodnou transakciou, náklady na súdne konanie a poskytne aj právne zastúpenie. Ak sa klient dostane do sporu s e-shopom, rovnako poskytne právnu asistenciu a vypláca škodu za nedoručený, prípadne poškodený alebo nekompletný tovar a uhradí priamo vzniknuté škody.

Cyber Crime

Pri poškodení online povesti, čo znamená, že človek sa stane obeťou tzv. kyberšikany – poisťovňa zabezpečí tzv. Cleaning – odstráni nepravdivé, poškodzujúce informácie na internete, prípadne Flooding – vytesnení takéto informácie z popredných miest vo vyhľadávačoch. Aj v tomto prípade sa všetko deje za odbornej právnej asistencie, ktorá je súčasťou poistenia kybernetických rizík.

Keď sa dostaneme do akéhokoľvek problému, najväčšou pomocou je dobrá rada odborníka a jeho asistencia až do úplného vyriešenia situácie. Poistenie kybernetických rizík túto službu poskytuje formou neobmedzenej linky a klienta následne informuje o výsledku prešetrovania.

Tento druh poistenia je možné pripoistiťsi v poistení domácnosti. Nie je finančne náročný, no v konečnom dôsledku môže prispieť nielen k zdravému chodu domácnosti, ale najmä jej členov.

Text: Mirka Grochalová, foto: Pixabay