Oči verzus mobil

461
Oči

Moderné technológie menia ľudské životy. Aké dopady na naše zdravie má narastajúci čas strávený pri obrazovkách mobilov, tabletov alebo televízie? Odpovedá MUDr. Lucie Valešová, primárka Očnej kliniky DuoVize Praha…

 Občas sa objavujú varovné informácie, že (nad)používanie mobilu kazí zrak. Je to možné?

Pri sledovaní displeja mobilu zabúdame žmurkať, oči sa tak vysušujú a skôr sa unavia. Tento negatívny efekt je však len dočasný. Je to zdroj svetla, ktorý vedie k zužovaniu zrenice a presvetleniu sietnice. Oko teda nie je priamo v ohrození, ale zvýšenou námahou sa čoskoro unaví, čo sa môže prejaviť napríklad pocitom suchých očí, bolesťou hlavy, rozmazaným videním alebo zhoršeným videním na diaľku (tzv. syndróm počítačového videnia). Z výskumov vyplýva, že pre ľudský organizmus je okrem intenzity svetla dôležitá aj jeho farba. Najsilnejší účinok má modré svetlo, ktoré aktivuje na očnej sietnici receptory, ktoré riadia bdelosť. Keď sme modrému svetlu vystavení príliš dlho a nie cyklicky, ako je to v prírode normálne, tak sa narúša prirodzený biorytmus. Večer sa nám nechce spať a cez deň sme ospalí a nesústredení. Toto svetlo vydávajú aj obrazovky počítačov, televízorov, smartfónov a tabletov.

Oči

Ako ďaleko by sme mali držať mobil od očí, aby sme ich nenamáhali a nepreťažovali?

Je rozdiel medzi prácou s počítačom a tabletom či mobilným telefónom. Na počítač sa pozeráme zhruba zo vzdialenosti 75 centimetrov, zatiaľ čo v prípade tabletu a mobilu je to zvyčajne asi 30 cm. Čím predmety sledujeme z bližšej vzdialenosti, tým je to pre oči namáhavejšie. Najvhodnejšia vzdialenosť držania mobilného telefónu pre naše oči je asi 40 cm. Na zrakové ťažkosti sú náchylnejšie deti, ale ak majú oči zdravé, zaostrujú ľahšie než dospelí, takže pre ne nie je taký veľký problém používať mobil aj niekoľko desiatok minút. Trvalým používaním zraku na takúto blízku vzdialenosť môže dôjsť k preťaženiu zaostrovacích svalov, vzniku poruchy spolupráce oboch očí a k vzniku očných problémov.

Oči

Aký je maximálny čas, ktorý by sme počas dňa mali stráviť pred počítačom, tabletom či mobilom?

Pre dospelého človeka by to nemali byť viac ako štyri hodiny, a to nielen kvôli očiam, ale aj kvôli zdraviu celkovo. Dlhšie obdobie strávené pri počítači a sedením na mieste bez pohnutia nie je pre telo ideálne. Predovšetkým pre deti je doba, počas ktorej tablet či telefón používajú, kľúčová. Po dvadsiatich minútach by si od hrania na mobilnom telefóne alebo tablete mali oddýchnuť, začať s fyzickými aktivitami a precvičiť oči pohľadom do diaľky.

OčiPravidlo 20/20/20

Ak pracujete s počítačom, zaraďte do svojho režimu pravidlo 20/20/20. Teda po každých dvadsiatich minútach práce s počítačom sa najmenej na dvadsať sekúnd zadívajte na bod vzdialený minimálne 20 stôp, čo zodpovedá zhruba šiestim metrom. Uľavíte zaostrovacím svalom, precvičíte si oči a zabránite ich vysušovaniu.

Oči

Text: A. V., foto: pixabay.com