Keď teenageri túžia po svaloch

630
Teenager

Patria činky do rúk 12-ročných chlapcov? Aký pohyb je optimálny pre dievčatá v tomto veku? Odpovede sa pokúsime nájsť v rozhovore s českou pohybovou terapeutkou Nicolette Fialovou…

Kult štíhleho a vyšportovaného tela zasahuje čoraz mladšie vekové kategórie. Už dvanásťroční chlapci túžia po svaloch a chcú posilňovať s činkami. Nazdávate sa, že v tomto veku ide o vhodné cvičenie?

TeenagerTakúto otázku mi dáva veľa rodičov a je to veľmi diskutabilná téma. Nie je presne dané, v koľkých rokoch by mali chlapci začať posilňovať s činkami. Veľa trénerov, učiteľov, fyzioterapeutov aj doktorov automaticky povie NIE, pretože si predstavia dieťa, ktoré bude dvíhať nadmerne ťažké činky a závažia na strojoch. Iní zasa odpovedia, že posilňovať s činkami môžu. Každé dieťa je individualita, ktorá sa vo svojom veku môže vyvíjať inak ako jeho vrstovníci. Toto je dôležité si zapamätať. Pri posilňovaní s činkami sa môže dieťa zraniť, ale tento pohyb tiež môže viesť ku kompenzácii pohybových problémov. Môže predísť zraneniu a prispieť k zlepšeniu hormonálneho rozvoja. Každopádne je však vhodnejšie začať s posilňovaním u detí staršieho školského veku (teda u detí vo veku 12 až 15 rokov) ako u detí mladšieho školského veku (6 až 11 rokov), ktorým sa ešte niektoré kosti stále vyvíjajú (ako napríklad panva). V súčasnosti je to obzvlášť sporné, keď zoberieme do úvahy, akej veľkej záťaži je dieťa denne vystavené v škole tým, že musí nosiť školskú tašku. Je scestné povedať, že deti vo veku od 12 rokov by nemali cvičiť s činkami, pretože takýto batoh môže byť často oveľa ťažší ako činka, ktorú si vyberie v posilňovni. Dôležitým faktorom taktiež je, že dieťa musí byť zrelé nielen fyzicky, ale aj mentálne.

Mohli by ste vysvetliť, aké sú zdravotné riziká posilňovania s činkami pre chlapcov v tomto veku?

Pri nekvalitnej technike a chybnej voľbe cvikov aj hmotnosti činiek môžu pri posilňovaní vzniknúť rôzne zranenia, objaviť sa bolesti a dysbalancia pohybového aparátu. Časté problémy vznikajú v oblasti celého chrbta. Trendom súčasnosti je mať veľké prsné svaly, široké chrbtové svalstvo a vyrysovaný tzv. „sixpack“ na bruchu. Vzhľadom na preťažovanie školskou taškou sú však prsia preťažené, a preto by bolo žiaduce skôr ich uvoľniť a pretiahnuť ako v nich vytvárať ešte väčšie napätie. Pri posilňovaní brucha zase napríklad veľmi často dochádza k preťaženiu vzpriamovačov v oblasti bedier.Teenager

Mohla by prípadné riziká obmedziť nižšia hmotnosť činiek?

Áno aj nie. Vždy to záleží od techniky cviku, počtu opakovaní a sérií, od mentálneho rozpoloženia a fyzického stavu jedinca. Nižšia hmotnosť pri nekvalitnej technike môže ublížiť rovnako, ako ťažká hmotnosť pri nekvalitnej technike, iba inou mierou. Skôr by som sa zamerala na techniku ​​vykonávaných cvikov, ktoré ovplyvnia kvalitu celého tréningu, kvalitu svalových vláken aj vplyv daných cvikov na pohybový aparát. Mali by sa absolútne vyvarovať maximálnych hmotností.

Kedy je vhodné, aby chlapec začal posilňovať s činkami?

Pretože každé dieťa je iné, ideálny vek pre začiatok posilňovania nemožno paušalizovať. Jedno zdatné dieťa môže začať v 12 rokoch a ďalšie trebárs až v 15 rokoch. Podľa mňa je najvhodnejším postupom vyhľadať odborníka, ktorý dieťa zhodnotí, diagnostikuje a povie, či je pre neho konkrétne posilňovanie s činkami vhodné. Prípadne odporučí, na aké svalové partie by sa malo zamerať a akým spôsobom – či danú partiu skôr preťahovať, uvoľňovať alebo posilňovať a stabilizovať. Ďalej by som dieťa nechala pod dohľadom skúseného kvalitného trénera alebo pohybového terapeuta, ktorý by mu ukázal a naučil ho techniku ​​cvikov, ktoré by mali spadať do jeho cvičebnej jednotky.Teenager

A čo dovtedy? Aké cvičenia by ste odporúčali netrpezlivým teenagerom?

Deti rastú a vývojom sa im formuje telo, preto je potrebné priebežne odstraňovať ich pohybové stereotypy a vyrovnávať dysbalancie pohybového aparátu, ktoré negatívne ovplyvňujú chrbticu, panvu aj klenbu nohy. Základom cvičenia v tomto veku by malo byť posilnenie hlbokého stabilizačného systému, kompenzácia jednostranného športu a zaťaženia, rozvoj pohybových schopností, návykov a koordinácie. Pri cvičení možno využiť rôzne cvičebné pomôcky, napríklad odporové gumy, medicinbal, overbally, steppery a závesné systémy (napr. TRX). Primárne dôležité je nájsť optimálnu záťaž, ktorá bude telu prospievať.Teenager

Ani 12-ročným dievčatám však nie je ľahostajné, ako vyzerajú. Nejedna z nich sníva o štíhlej a peknej postave. Čo môžu pre seba urobiť už v tomto veku? Aký šport či pohyb je pre ne optimálny?

Nicolette Fialová
Nicolette Fialová

Dievčatá sa fyziologicky vyvíjajú inak ako chlapci, avšak aj ony môžu v primeranej miere používať činky. Nemusia sa ich báť. Zamerať by sa mali primárne na stravu, ktorá ovplyvňuje obsah tuku v tele a hormonálny systém. V prípade, že chcú nabrať silu a trochu svalov, môžu cvičiť s cvičebnými pomôckami, opäť najlepšie pod dohľadom skúseného trénera. Pri chudnutí by sa mali skôr zamerať na intervalové tréningy, ktoré možno cvičiť aj doma podľa rôznych videí. Veľkú pozornosť by mali venovať početnosti cvičenia. Platí tu pravidlo „čím menej, tým lepšie“. Existujú totiž cvičebné plány a programy, ktoré sa cvičia každodenne (najznámejší je Jillian Michaels). Tie však vôbec nie je vhodné zaraďovať do cvičebného plánu dospelých žien, nieto mladých slečien. Dochádza k preťažovaniu organizmu, nedostatočnej regenerácii, únave aj strate motivácie. Občas aj k zraneniu, pretože pohybový aparát sa veľmi preťažuje počas krátkeho času a bez prípravy. Dievčatá v tomto veku by mali mať cvičebný plán veľmi pestrý a zameraný na viac odvetví. V ideálnom prípade by mali zaradiť prirodzenejšie športy ako je beh, plávanie, bicyklovanie, korčuľovanie, rýchla chôdza a pod.

Nicolette Fialová pôsobí ako manuálna a pohybová terapeutka pre deti, mládež a dospelých. Terapie zameriava na odstránenie zdravotných problémov, ktoré dopĺňa kompenzačným cvičením. Zaoberá sa aj preventívnou terapiou, ktorá môže chrániť pred úrazom a vznikom rôznych pohybových problémov. Rehabilitácie upravuje podľa špecifického vývoja detí a mládeže, ale aj podľa úrazov pacientov.

www.nicolettefialova.cz

Text: Dagmar Murgašová, foto: Samphotostock, archív N. Fialové, flickr.com