„Vo svete patria súkromné školy k tým najlepším, my ešte iba budujeme tradíciu,“ hovorí rektor NEWTON College.

1105
Jan Mojžíš
Jan Mojžíš

Na vzdelanie nie je nikdy neskoro. Aj preto je biznisové štúdium pre manažérov čoraz žiadanejšie.

Najčastejšie ho poskytujú súkromné ​​školy, a tak sme sa opýtali MUDr. Jana Mojžíša, rektora jednej z najúspešnejších takýchto škôl v Česku, ako sú na tom súkromné ​​školy v slovenskom prostredí v porovnaní napríklad s Britániou, a ako sa pozná kvalita.

Majú verejná a súkromná vysoká škola odlišnú úroveň vzdelania? Jedna je prakticky zadarmo, na druhej sa platí školné.

Niektoré verejné školy produkujú mimoriadne kvalitných a vzdelaných absolventov, z mnohých škôl však vychádzajú priemerní dvadsaťpäťroční ľudia, ktorí nemajú praktické skúsenosti. V prípade súkromných škôl je to, samozrejme, podobné. My na NEWTON College sa snažíme, aby sme boli v tej prvej kategórii a do sveta posielali vzdelaných a kvalitných absolventov.

Nič však nie je zadarmo, ani štúdium na verejnej vysokej škole. Vzdelanie tam študentom platí štát, teda aj my, daňoví poplatníci. V prípade súkromných škôl sú príjmy tvorené takmer výhradne školným.

Jan Mojžíš
MUDr. Jan Mojžíš

Ak zostaneme len pri súkromných vysokých školách, ako podľa vás ovplyvňuje kvalitu výška školného?

Keď chcete mať v škole najlepších odborníkov z praxe, sídliť v dobrej lokalite a preferujete vzdelávanie v menších skupinkách, aby ste dosahovali lepšie výsledky a kvalitnejšiu výučbu, podpíše sa to aj na výške školného. Takže rozdiel medzi školou za tridsať- alebo za šesťdesiattisíc ročného školného by malo byť vidieť. Ale nie je to pravidlom všade.

Ako sa podľa vás spozná kvalitná vysoká škola?

Existujú tri možné pohľady na hodnotenie vysokých škôl. V medzinárodnom kontexte sa zvyčajne meria kvalita pomocou rebríčkov založených na vedeckej činnosti školy a vyučujúcich. Problémom je, že špičkový vedec nemusí byť špičkovým pedagógom. Iné rebríčky ukazujú, ako sa darí absolventom, aké majú zamestnanie, platy, kariérny rast. Takéto hodnotenie má väčší zmysel. Tretím spôsobom je sledovanie toho, ako sa študenti pri výučbe cítia a čo im štúdium prináša. Toto sa takmer nikde nehodnotí, čo je veľká škoda.

Na čo má teda záujemca o štúdium brať ohľad?

Jan Mojžíš
MUDr. Jan Mojžíš

Predovšetkým na vyučovacie metódy, veľkosť skupín, interakcie medzi študentmi a vyučujúcimi, charakter vzťahov medzi nimi, veľkosť mocenského odstupu. V tom je veľká výhoda súkromnej ​​vysokej školy, pretože jej veľkosť a spôsob riadenia dáva väčší priestor zamerať sa na tieto kritériá.

Ako to v praxi vyzerá napríklad z hľadiska prístupu pedagógov?

Veľa vyučujúcich na súkromných školách prichádza z verejných vysokých škôl. Takže neexistuje veľký rozdiel v miere a okruhu poskytnutých informácií, odlišnosť je v prístupe. Cieľom je, aby si študenti z výučby naozaj niečo odniesli a aby svoje vedomosti mohli prakticky použiť. Takže u nás učia aj ľudia z praxe, úspešní podnikatelia a manažéri. Samozrejme, že ide nielen o vyučujúcich, iný prístup je zakorenený v celom systéme.

V čom napríklad?

Napríklad u nás v NEWTON College máme študijných poradcov, ktorí študentov sprevádzajú vzdelávaním. Študentov tak vnímame ako klientov. To však, samozrejme, neplatí, keď obhajujú záverečnú prácu. Študenti sa u nás na študijné oddelenie a k poradcom chodia aj zverovať so svojimi problémami, úspechmi a neúspechmi. Toto by nerobili, keby k nim necítili dôveru.

Obraz a povedomie o vysokých školách tvoria história a absolventi.

Myslíte, že súkromné ​​školy v Českej republike majú horšiu povesť ako inde v Európe?

Bohužiaľ áno. Môže za to napríklad aj správanie niektorých súkromných škôl, ktoré v minulosti skracovali a zjednodušovali štúdium. Navyše u nás chýba tradícia. Podľa zákona môžu súkromné ​​vysoké školy fungovať od roku 1998, fakticky však existujú približne až od roku 2000. To je krátke obdobie na vybudovanie okruhu úspešných absolventov, ktorí potom vytvárajú obraz úspešného súkromného školstva.

Inde v Európe je to úplne inak. V tradičných demokraciách, napríklad vo Veľkej Británii, patria k najlepším vysokým školám tie súkromné. Nezáleží na tom, či majú jedného vlastníka, alebo ich vlastní nadácia či fond. Vo Francúzsku je o niečo menej súkromných škôl ako v Británii, ale viac ako u nás. Napríklad v Poľsku majú súkromné ​​školy vyše 30% podiel, u nás je to len okolo 13 %.

Jan Mojžíš
MUDr. Jan Mojžíš

Čo by podľa vás pomohlo vylepšiť povesť? Myslíte, že to príde až s rokmi a tradíciou?

Áno. Obraz a povedomie o vysokých školách tvoria história a absolventi. Keď navštívite súkromnú školu v Spojených štátoch, na každej budove vidíte ceduľku s úspešnými absolventmi. Je to pekný príklad budovania obrazu školy a pocitu spolupatričnosti, ktorý majú absolventi po celý život. U nás to nie je obvyklé ani na najslávnejších univerzitách. Vnímam to ako priestor pre súkromné ​​vysoké školy, ktoré môžu pocit spolupatričnosti vytvárať.