Podpora v boji proti vírusu

364
Bosch

Spoločnosť Bosch opäť najnovšie potvrdzuje, že patrí na špičku nositeľov moderných technológií, a to v každej oblasti.

V súčasnosti bojuje celý svet s koronavírusom a nemecká spoločnosť Bosch sa rozhodla, že prispeje k obrane voči tejto pandémii. Napomôcť má rýchly test COVID-19. Dr. Volkmar Denner, generálny riaditeľ spoločnosti Bosch, povedal: „Rýchly test COVID-19 od firmy Bosch pomáha obmedziť šírenie pandémie a rýchlejšie prerušiť reťazec infekcie.

Cielená podpora

Z uvedeného vyplýva, že vyvinutá technológia podporuje všetky lekárske zariadenia, či už sú to ordinácie, nemocnice, laboratóriá alebo zdravotné strediská. Vývojový tím vytvoril zariadenie, ktoré je schopné prostredníctvom diferenciálnej diagnostiky súčasne diagnostikovať desať respiračných patogénov. Tento test zároveň spĺňa požiadavky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Na vývoji spolupracovali spoločnosti Bosch Healthcare Solutions a Randox Laboratories Ltd, čo je severoírska spoločnosť pracujúca v oblasti lekárskych technológií. Výsledkom ich snaženia je jeden z prvých plne automatizovaných molekulárne diagnostických testov na svete – rýchly molekulárny diagnostický test sa používa spolu s analyzátorom Vivalytic od spoločnosti Bosch Healthcare Solutions.

Bosch

Predpoklady na úspech

Odborníci sa všeobecne zhodujú na tom, že pri obmedzovaní rýchleho šírenia koronavírusu môže významne pomôcť rýchla diagnostika. Dr. Volkmar Denner konštatuje: „Rýchlym testom Bosch COVID-19 chce firma prispieť k čo najskoršiemu zastaveniu pandémie koronavírusu. Infikovaní pacienti môžu byť identifikovaní a izolovaní rýchlejšie.“ Vývoj diagnostiky trval iba šesť týždňov a jeho veľkou výhodou je, že sa dá využiť priamo na mieste. Uľahčuje sa tak celý proces detekcie koronavírusu SARS-CoV-2, pretože trvá iba necelých dve a pol hodiny. Ide o čas, ktorý uplynie od odobratia vzorky až po výsledok. Z tohto faktu vyplýva, že netreba prepravovať vzorku na vyšetrenie, ale celý proces prebieha priamo na mieste. Šetria sa tak nielen finančné náklady, ale usporí sa aj čas, pretože vyšetrenia trvajú obyčajne jeden až dva dni. Ďalšou nespornou výhodou je, že infikovaní ľudia môžu byť okamžite identifikovaní a izolovaní. Denner hovorí: „Čas je jedným z kľúčových faktorov v boji proti koronavírusu. Spoľahlivá rýchla diagnostika priamo na mieste bez čakania – to je veľká výhoda nášho riešenia, ktoré je pre nás príkladom techniky pre život.“ Novou diagnostikou sa dá okrem COVID-19 otestovať s rovnakou vzorkou ďalších deväť respiračných ochorení, ako sú chrípka A a B. „Diferenciálna diagnostika taktiež šetrí lekárom čas na ďalšie testy, rýchlo im poskytuje dobre podloženú diagnózu a umožňuje im rýchlejšie zahájiť vhodnú liečbu,“ hovorí Marc Meier, riaditeľ spoločnosti Bosch Healthcare Solutions GmbH.

Bosch

Jednoduchá obsluha

Práca s analyzátorom Vivalytic a kazetou, ktorá obsahuje všetky činidlá potrebné na test, je používateľsky jednoduchá. Vyhodnotenie testu môže vykonať aj zdravotnícky personál bez špeciálneho školenia a počas vyhodnocovania sa môže venovať iným úlohám, napríklad liečbe pacientov. Pomocou analyzátora Vivalytic od spoločnosti Bosch možno vykonať za 24 hodín až desať testov, teda so sto prístrojmi sa dá denne zabezpečiť až 1000 testov.

Novo vyvinutý test by mal byť k dispozícii v Nemecku od apríla, nasledovať budú ďalšie európske a mimoeurópske trhy.

Text: Bosch, foto: Bosch, CDC