Technológie budúcnosti

103
Technológie

Momentálne sa hojne diskutuje o autonómnych osobných vozidlách, no zaujímavou oblasťou je aj automatizovaná jazda v oblasti nízkych rýchlostí.

Rozmenené na „drobné“ –  ide o kyvadlovú dopravu, v rámci ktorej by sa mali zabezpečovať rôzne prepravné služby. Či už ide o zabezpečenie dodávok tovaru, prepravu osôb napríklad na letiskách, doplnenie verejnej dopravy, prepravu kontajnerov s balíkmi v logistických centrách a pod.

Bezpečne a spoľahlivo

Pozrime sa, ako sa k tejto problematike stavia spoločnosť Bosch. V rámci projektu 3F „Autonómne a na chyby tolerantné vozidlá v oblasti nízkych rýchlostí“ sa skúmali možnosti zaistenia automatizovaných vozidiel kyvadlovej dopravy proti výpadkom pri pohybe. Inými slovami, tie by sa mali bezpečne pohybovať aj pri náhlej technickej poruche alebo prekážke. Okrem firmy Bosch sa do projektu zapojili ďalšie tri firmy, jedna vysoká škola a výskumná inštitúcia: StreetScooter GmbH, RA Consulting GmbH, FZI Forschungszentrum Informatik, Finepower GmbH a RWTH Aachen.

Technológie

Odlišné požiadavky

Na rozdiel od vysoko autonómnych osobných automobilov musia autonómne vozidlá kyvadlovej dopravy spĺňať iné požiadavky. Môžu sa používať bez (bezpečnostných) vodičov iba vtedy, ak monitorujú svoj systém nezávisle – t. j. vykonávajú diagnostické úlohy – a dokážu sa vyrovnať s identifikovanými technickými poruchami a pokračovať v jazde. Zároveň musia v prípade kritických chýb uviesť systém do bezpečného stavu, prípadne aj zastaviť. Práve týmito aspektmi sa zaoberal projekt 3F.

Technológie

Viaceré riešenia

Aby sa naplnili vyššie uvedené ciele, vedci využili redundanciu, t. j. zdvojenie bezpečnostne relevantných funkcií. Redundantné napájacie systémy zaisťujú spoľahlivý elektrický pohon a elektrický systém, potrebné senzory sa prispôsobujú a zdokonaľujú podľa konštrukcie vozidiel. Detekcia prekážok sa vykonáva lidarovými a radarovými senzormi, vytvárajúcimi 3D ochranné pole. Ďalšou funkciou je tolerancia chyby, t. j. čiastočná kompenzácia výpadku subsystému inými funkciami. Ak senzory vozidla v nejakej oblasti „nevidia“, vozidlo svoju jazdu spomalí alebo nerozpoznateľné oblasti z trasy vyradí. Projekt sa zameral aj na to, aby vozidlá kyvadlovej dopravy reagovali na odchýlky v prostredí v rámci ich definovanej trasy.

Vyvinuté riešenia sa testovali vo výskumnom areáli spoločnosti Bosch v Renningene na dvoch vozidlách kyvadlovej dopravy prepravujúcich osoby.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva si vozidlo kyvadlovej dopravy dokonca nariadi zastavenie. Svoje jazdné správanie teda prispôsobuje v reálnom čase okolnostiam, ale ak je to možné, pokračuje vo svojej jazde, a to aj v prípade porúch systému alebo navzdory prekážkam na trase. Významnou technologickou oblasťou je telemetria, ňou možno celú flotilu automatizovaných vozidiel pre kyvadlovú dopravu ovládať na diaľku z riadiaceho centra. Podpora prichádza v prípade, že dosiahnu svoje limity, ak ide o detekciu a kompenzáciu chýb, alebo o plánovanú údržbu. Riešenia vyvinuté v projekte možno použiť nielen v autonómnych vozidlách pre kyvadlovú dopravu, ale umožňujú tiež masívnu podporu logistických procesov, napríklad veľmi presné polohovanie kontajnerových podvozkov.

Technológie

Vyvinuté riešenia sa testovali vo výskumnom areáli spoločnosti Bosch v Renningene na dvoch vozidlách kyvadlovej dopravy prepravujúcich osoby. Na ploche sa pohybovali aj chodci. Interakcia medzi vodičom a automatizovaným vozidlom sa overovala pomocou logistického vozidla v inovačnom parku blízko Cách a v balíkovom centre Deutsche Post/DHL.

Text: Peter Stano, foto: Bosch