Esenciou všetkého je senzibilita

945
DOM
DOM 2020, Nová Senzibilita, autor grafického vizuálu festivalu: Karel Bařina

Festival súčasného umenia DOM – tentoraz s ústredným titulom Nová Senzibilita – bude aj tento rok prostredníctvom pútavých diel reagovať na aktuálne témy.

Všadeprítomný kontinuálny technologický vývoj markantne napreduje. Môže sa zdať, že v umení zastupuje špecifické miesto, no v reflexívnej rovine sa naň napokon reaguje podobne, ako v každej inej sfére, len osobitnými prostriedkami. Ako táto komplexná problematika determinuje správanie, vnímanie a konanie ľudí v sociálnych vzťahoch a napokon aj v umení?

Znovunájdenie citlivosti

DOM
DOM 2020, Nová Senzibilita, organizátorky a kurátorky festivalu: Martina Ivičič a Marianna Brinzová, Foto/koncept: Ondrej Urban/Lenka L. Lukačovičová, miesto: Pistoriho palác, Bratislava

Organizátorky a kurátorky festivalu DOM Martina Ivičič a Marianna Brinzová ponechali tvorcom v rámci interpretácie zvolenej témy Nová Senzibilita voľné pole, zároveň však naznačili smer, akým predchádzať oslabeniu vnímania umenia, znecitliveniu či bezmyšlienkovitosti. Termín nová senzibilita pochádza z práce americkej autorky a filozofky Susan Sontag, ktorá sa zaoberala témami problematickosti chápania umenia a prirovnávala ich k zložitosti vedy. Vychádzala pritom z nastávajúcej závratnej rýchlosti vecí a javov. Martina Ivičič odkazuje aj na ideu románu Brave New World od Aldousa Huxleyho: „Podliehame masívnemu citovému znecitliveniu a pasívne prijímame a vstrebávame vnemy. DOM 2020 sa prostredníctvom Novej Senzibility pokúša nájsť túto stratenú citlivosť a hľadá možnosť, ako redefinovať vzťahy na viacerých úrovniach.“ Marianna Brinzová ďalej uvažuje, že „naša téma by mala byť niečo ako kompas, ktorý ukazuje, akým smerom by sa umenie nových médií mohlo uberať, aké smerovanie akceptuje prírodu, environment a vyvíja snahu o vyrovnaný symbiotický vzťah človeka, technológií a životného prostredia.“

Pútavú tvorbu mladých autorov si návštevníci budú môcť pozrieť v letných dňoch 28. – 30. 8. 2020

Tento rok sa budú na festivale prezentovať prevažne slovenskí umelci s výnimkou jednej českej autorky, finalistky prestížneho ocenenia súčasného vizuálneho umenia Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2019 – Marie Lukáčovej. Tá predstaví videofilmy kombinujúce reálne zábery, 2D kresbu, 3D animáciu a hudobnú zložku. Čo lákavé ešte môžu návštevníci festivalu očakávať? „Pozoruhodná bude interaktívna inštalácia z rastlín od Petry Čížkovej, do ktorej sa návštevníci budú môcť pomocou VR helmy ‚ponoriť‘ a v rámci rozhrania virtuálnej reality putovať vnútrajškom rastliny. Zaujímavá bude aj netradičná performance Kristíny Kandrikovej v rytme taiči či multisenzorická hudobno-vizuálna performance Erika Pánčiho, jediného vystavujúceho muža tohto ročníka, ktorý vnesie trošku kontrastu do ženského pohľadu na hlavnú tému,“ dopĺňa Marianna Brinzová.

Osviežte sa umením!

DOM
DOM 2020, Nová Senzibilita, autor grafického vizuálu festivalu: Karel Bařina

Tohtoročná prehliadka DOM sa nesie v znamení spojenia s festivalom Sensorium, s ktorým našli v ústrednej téme spoločného myšlienkového menovateľa. Pútavú tvorbu mladých autorov si návštevníci budú môcť pozrieť v letných dňoch 28. – 30. 8. 2020 v priestoroch Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave. „Pre tento ročník sme zvolili víkendový formát podujatia. Začne sa piatkovou vernisážou a afterparty, pokračovať bude sobotným poobedným programom pre deti aj dospelých. Umelkyňa Petra Čížková napríklad pripravuje workshop, kde si verejnosť bude môcť vyskúšať prácu s profesionálnym mikroskopom. Časť Pistoriho paláca sa premení takmer na botanickú záhradu s množstvom rastlinných druhov,“ uzatvára Martina Ivičič.

Text: Miriama Vojteková