Zaujímavé výstavy vo Viedni

441
Výstava

Navštívte zaujímavé výstavy v najslávnejších múzeách a galériách vo Viedni.

ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative

25. 9. 2020 – 31. 1. 2021, mumok

Táto pocta priekopníckemu projektu Warhola RAID THE ICEBOX 1 s Andym Warholom predstavuje vôbec prvý ukážkový prehľad praktík tohto všestranného umelca spolu s jeho ranými a aj neskorými dielami. Tento prierez otvára nové pohľady na nespočetné množstvo médií, ktoré Warhol použil a ukazuje, že jeho spôsoby prezentácie by sa mali chápať ako podstatná súčasť jeho tvorby.

Výstava je dôkazom, že Warhol už v 50. rokoch experimentoval s umeleckými stratégiami na papieri a v nasledujúcich troch desaťročiach ich zdokonalil v rôznych priestorových situáciách. Výstavný formát vo Warholovom diele sa teda neprezentuje ako záverečné „dielo“, ale skôr ako umelecké médium. Zatiaľ čo tradičný koncept „diela“ zodpovedá statickej myšlienke autonómneho umeleckého objektu vo vesmíre, Warholove samostatné výstavy približujú inštaláciu, ktorá je špecifická pre dané miesto. Výstava funguje ako dočasne izolovaný modul, ktorý sa líši podľa kontextu a zapája diváka ako tlmočníka do deja. Preto je irelevantná otázka, či sa Warhol javí ako ilustrátor, maliar, sochár, filmár, inštalačný alebo konceptuálny umelec.

Andy Warhol
Andy Warhol: In the Bottom of My Garden, ca. 1956
Künstlerbuch, Offsetdruck auf Papier, handkoloriert / Artists’s book, offset print on paper, hand-colored, 2013 Udo und Anette Brandhorst Stiftung
Photo: Haydar Koyupinar

Inspirational Beethoven

A Symphony in Pictures from Vienna 1900

 1. 11. 2020 – 4. 4. 2021, Leopold Museum

Beethovenova Symfónia č. 6, známa aj ako Pastorála, inšpirovala viedenského umelca Jugendstila a kolegu G. Klimta, Josefa Maria Auchentallera (1865 – 1949) k vytvoreniu impozantného obrazového programu v rokoch 1889/99, ktorý mal zdobiť hudobnú miestnosť vo vile jeho zaťa Georga Adama Scheida, ktorý bol výrobcom strieborných šperkov.

Beethoven
JOSEF MARIA AUCHENTALLER Elfenreigen (nach Beethovens Pastorale- Symphonie, 1. Satz), 1898/99 © Andreas Maleta, aus der Victor & Martha Thonet Sammlung, Galerie punkt12 Foto: amp, Andreas Maleta Press & Publication, Wien, 2019

Súbor pozostáva z piatich obrazov a predstavuje prvé umelecké znázornenie všetkých pohybov Beethovenovej symfónie. Je jedinečným príkladom tradície hudobných miestností, ktoré zažili svoj vrcholný rozmach okolo roku 1900. Pri príležitosti 250. narodenín Ludwiga van Beethovena bude súbor po prvý raz zrekonštruovaný v rakúskom Leopoldovom múzeu, kde sa bude konať výstava zameraná na kontext zdôraznenia histórie tohto Gesamtkunstwerku (spoločného umeleckého diela). Toto univerzálne umelecké dielo bude vystavené ako nová stála expozícia Viedne z roku 1900.

Viedenský maliar, grafik a návrhár šperkov Auchentaller prostredníctvom Beethovenovo diela znázorňuje veľkú úctu, ktorú skladateľovi venovali umelci viedenskej secesie a ku ktorej sa Auchentaller pripojil už v roku jej založenia. Auchentaller je tiež autorom dnes už stratenej nástennej maľby Joy, Fair Spark of the Gods (Ódy na radosť), ktorá je protipólom Beethovenovej Frieze (Vlys) od Gustava Klimta. Auchentaller vytvoril svoje dielo pre slávnu 14. výstavu secesie vo Viedni, ktorá sa konala v roku 1902 a bola venovaná skladateľovi, ktorý si vybral Viedeň za svoj nový domov.

V rámci výstavy si budete môcť pozrieť rekonštrukcie tohto jedinečného obrazového programu pre hudobnú miestnosť Villa Scheid, ktorý vedie mnohotvárny dialóg s dielami Gustava Klimta, Maxa Klingera, Carla Molla, Alfreda Rollera a ďalších. Program ukazuje, ako sa Beethoven stal zdrojom inšpirácie a referenčného bodu pre exponentov viedenskej moderny, ktorí bojovali za obnovu a uznanie vo vizuálnom umení fin-de-siècle.

Black Gray White

 1. 12. 2020 – 24. 1. 2021, ALBERTINA

  Albertina
  Jim Dine: Singing Hard Times, 2009
  Lackfarbe und Kohle auf Papier
  Donation of the artist and Diana Michener2.12. 2020 – 24. 1. 2021, ALBERTINA

Múzeum ALBERTINA predstavuje veľkoformátové diela z vlastnej zbierky v pôsobivých umeleckých miestnostiach v Propter Homines Hall. Umelcov, ktorí rôznymi spôsobmi pracujú na jednotlivých dielach, spája používanie rozličných techník ako uhlík a ceruzka. Ich svetlé a tmavé kontrasty vytvárajú farebný a rozmanitý svet.

Vystavujúci umelci: Eduard Angeli | Jim Dine | Sonja Gangl | Hauenschild Ritter | William Kentridge | Ulrike Lienbacher | Robert Longo | Alois Mosbacher | Florentina Pakosta | Max Weiler | Rainer Wölzl

Albertina
Eduard Angeli: Das Haus mit dem Lautsprecher, 2012
Kohle, Rötel
The ALBERTINA Museum, Vienna

Faces

The Power of the Human Visage

 1. 2. – 24. 5. 2021, ALBERTINA
Albertina
Marta Astfalck-Vietz: Ohne Titel (Marta Vietz, Akt mit Spitze), ca. 1927
Gelatin silver print
Dietmar Katz/Berlinische Galerie © VG Bild-Kunst, Bonn

Počnúc vynikajúcou fotografickou sériou Helmara Lerskiho Metamorphose – Verwandlungen durch Licht (Premeny za svetla, 1935/36) výstava Faces predstavuje portréty z obdobia Weimarskej republiky.

V 20. a 30. rokoch sa fotografi radikálne vynovili v konvenčnom chápaní klasického portrétu: ich cieľom už nebolo reprezentovať osobnosť jednotlivca; namiesto toho poňali tvár ako materiál, ktorý sa má inscenovať podľa ich vlastných predstáv. Tu sa fotografovaná tvár stala miestom pre prácu s avantgardnými estetickými myšlienkami, ako aj s medzivojnovým spoločenským vývojom. A tak došlo k tomu, že modernistické experimenty, vzťah medzi individuálnym a všeobecným typom, feministické hranie rolí a politické ideológie narazili – a tým sa rozšírili – do všeobecného chápania fotografie portrétov.

Albertina
Max Burchartz: Lotte (Auge), 1928
Silbergelatinepapier
Museum Folkwang, Essen © Bildrecht, Wien 2020