Vzduchotechnika v čase korony

63
Vzduchotechnika

O tom, ako prevádzkovať vzduchotechniku, ako sa o ňu starať a aké sú prípadné riziká spojené s jej prevádzkovaním v čase korony, sa porozprávame s Ing. Rastislavom Kolářom, konateľom spoločnosti Kolten, spol. s r. o. z Prievidze.

Pracujete v spoločnosti, ktorá je na trhu už viac ako 20 rokov a predpokladám, že súčasná situácia okolo korony je pre vás nová. Ako by ste opísali skúsenosti z posledných mesiacov?

„V prvom rade sme sa museli prispôsobiť súčasnej realite a v žiadnom prípade nepodceňovať riziká, ktoré táto doba prináša. Jednoznačne prioritou sa popri udržaní odborne realizovaných činností stala prevencia našich zamestnancov, ale aj našich zákazníkov pred spomínaným vírusom. Neustále zabezpečujeme potrebné osobné ochranné pomôcky, dezinfekciu, príp. aj testovanie. Zároveň s našimi zákazníkmi komunikujeme ohľadom personálnej logistiky a timingu pri plánovaní servisných výjazdov.“

Vzduchotechnika

Zrejme máte viac práce ako obyčajne.

„Je pravda, že naše kapacity máme momentálne plne vyťažené. Niektoré objednávky, najmä realizačného charakteru, nám investori pozastavili, ale opačne, práce, ktoré súvisia so servisom, nám pribudli.“

Prejdime k zásadnej otázke: Predpokladáte, že prevádzkovanie vzduchotechniky zvyšuje alebo znižuje riziko šírenia koronavírusu?

„Jednoznačná odpoveď neexistuje, pretože na svete je inštalované veľké množstvo rôznych vzduchotechnických systémov. Keby sme ich začali dopodrobna rozoberať, možno by sme potrebovali osobitné vydanie časopisu. Pokúsim sa preto odpovedať na vašu otázku názorne. Vzduchotechnické systémy, ktoré pracujú s cirkulačným vzduchom (dookola „točia“ ten istý vzduch), sú určené pre väčšie množstvo ľudí a nemajú špeciálne HEPA filtre, môžu prispieť k šíreniu vírusu, ale aj iných patogénov ako baktérie a plesne. Naopak, vzduchotechnické zariadenia, ktoré zabezpečujú 100 % výmenu vzduchu medzi exteriérom a interiérom, jednoznačne znižujú riziko šírenia vírusu.“

odporúčam budovať si dlhodobý, vzájomne výhodný vzťah

Čo teda odporúčate?

„Určite odporúčam vetrať! Teda zabezpečiť výmenu znehodnoteného (možno vírusom kontaminovaného) vzduchu z interiéru za čistý vzduch z exteriéru. Je de facto jedno, či na to použijete okná alebo riadené vetranie pomocou vzduchotechnického systému. To už je vec možnosti a požiadaviek, ktoré ako prevádzkovateľ máte, resp., ktoré vám predpisujú normy a vyhlášky. Ak ako prevádzkovateľ či užívateľ máte nejasnosti ohľadom prevádzkovania vzduchotechniky, určite svoje otázky konzultujte s odborníkom v danej oblasti.“

Vzduchotechnika
Ing. Rastislav Kolář

Máte ešte dajakú radu či odporúčanie k prevádzkovaniu vzduchotechniky?

„Tak, ako som spomínal, vzduchotechnických systémov je veľa. Jedny slúžia na vetranie kancelárií, spoločenských priestorov, predajní a pod. Iné zabezpečujú vetranie v priemyselných objektoch, výrobných prevádzkach rôzneho druhu a v neposlednom rade napríklad aj v zdravotníckych zariadeniach. Vidíte, že ide o veľmi rozdielne objekty a účely, pre ktoré sa inštaluje vzduchotechnika. Odpoveď na vašu otázku smerujem k tomu, že každý zložitejší vzduchotechnický systém by mal mať vlastný, na mieru vypracovaný prevádzkový predpis. Ten by mal určiť na jednej strane spôsob prevádzkovania a na druhej strane aj spôsob a intervaly odbornej údržby a servisu.“

Spomínate odborný servis a údržbu vzduchotechniky. Čo by ste k tejto téme chceli povedať našim čitateľom?

„Inštalácia vzduchotechniky nie je vo všeobecnosti lacná záležitosť. Každý rozumný prevádzkovateľ by mal chcieť, aby takýto systém dlhodobo plnil svoju funkciu, spĺňal hygienické požiadavky a mal optimálne náklady na prevádzku. Dosiahnutie týchto cieľov viete zabezpečiť, len ak spolupracujete so skúsenou a zodpovednou servisnou spoločnosťou. Je to obdobné ako s lekárom – odporúčam budovať si dlhodobý, vzájomne výhodný vzťah.“

Aké sú vaše skúsenosti z reálneho života? Do akej miery ľudia dbajú na servis a údržbu?

„Zákazníci sú rôzni. Naše skúsenosti sú skôr také, že zodpovednejšie k otázkam servisu a údržby pristupujú väčšie spoločnosti a inštitúcie. Povedomie sa však k lepšiemu mení aj v tejto oblasti a aj tí „menší“ prevádzkovatelia si uvedomujú, že je potrebné zabezpečiť najmä hygienickosť prevádzky vzduchotechnických zariadení. Občas sa stretávame aj s takými prípadmi, kedy si zákazník servis objednal, ale servisná spoločnosť ho neurobí dôkladne.“

Vzduchotechnika

Teda na trhu sú aj spoločnosti, ktoré prácu – ľudovo povedané – „flákajú“?

„Bohužiaľ, je to tak, ale za všetkým sú nakoniec vždy konkrétni ľudia – technici, ktorí buď robia svoju prácu poctivo alebo nie. Úlohou nás manažérov je dbať na dodržiavanie vysokých odborných servisných štandardov a na neustále zvyšovanie odbornosti servisného personálu. Kvalita a rozsah servisných činností v neposlednom rade závisia od kritérií, ktoré si užívateľ zvolí pri výbere servisnej spoločnosti. V prípade, ak prevádzkovateľ uprednostní najlacnejšieho dodávateľa, narastá riziko nekvality týchto služieb. Ten, aby predsa len trochu zarobil, niektoré činnosti nevykoná dôkladne, alebo ich nevykoná vôbec. Ak by som bol na mieste prevádzkovateľa, zveril by som svoje zariadenia do rúk takej servisnej spoločnosti, ku ktorej mám v prvom rade dôveru.“