Mobilita má veľa podôb

99
Mobilita

Pojem mobilita sa v súčasnosti skloňuje vo všetkých pádoch, často sa spája aj s ďalšími veľmi diskutovanými atribútmi – bezpečnosťou a ekológiou.

Nepochybné je, že za tým všetkým stojí obrovský pokrok v oblasti elektroniky a komunikačných prostriedkov. Významní svetoví producenti automobilov a elektronických systémov sa usilujú o to, aby sa osobné vozidlá stali čo najviac autonómnymi, rozvíjala sa automatizovaná kyvadlová doprava, preprava nákladov a do tohto kolobehu sa výrazným spôsobom zapájala umelá inteligencia. V akej miere sa to v uvedených oblastiach podarí, ukáže až čas.

Mobilita
Volkswagen skúšal vozidlo e-Golf v autonómnej prevádzke so stupňom 4.

Autonómne riadenie

Európska únia si dala za cieľ znižovať počet dopravných nehôd, viaceré spoločnosti hlásia iniciatívy dostať sa až na nulu. Samozrejme, k takémuto stavu sa dá dospieť až vtedy, keď sa úplne vylúči faktor zlyhania človeka a zastúpi ho stopercentne jazdiaci automobil či perfektne fungujúce riadenie dopravy (opäť bez zlyhaní). Veľa sa už v tejto sfére urobilo prostredníctvom zavádzania rôznych asistenčných systémov do vozidiel, ktoré umožňujú ich vyššiu mobilitu, bezpečnejšiu prevádzku a v konečnom výsledku poskytujú aj komfortnejšie ovládanie vozidla.

Definovaných bolo viacero úrovní riadenia, a to od úrovne 0 (bez automatizovanej kontroly nad vozidlom) až po úroveň 5 (plne autonómna jazda vozidla). Z množstva príkladov, ako postupoval vývoj v tejto oblasti, môžeme uviesť napríklad aktivity koncernu Volkswagen, ktorý testoval autonómne riadenie s úrovňou 4 na vozidle e-Golf, v tejto téme ďalej pokračuje.

Mobilita
Štuttgartské letisko poskytne pre nové vozidlá Mercedes-Benz Trieda S automatické parkovanie.

Mercedes-Benz Trieda S je taktiež nositeľom najmodernejších trendov. Na štuttgartskom letisku sa pri jeho uvedení spustí vysoko automatizované parkovanie bez vodiča. Na prvej komerčnej automatizovanej parkovacej službe na svete na úrovni 4 pracujú spoločnosti Apcoa, Bosch a Mercedes-Benz. Či a kedy sa dostaneme na najvyššiu úroveň autonómneho riadenia, to je otázka na vývojové laboratóriá a taktiež má k tomu čo povedať vývoj ďalších technológií.

Bezpečnostná perspektíva

Ak sa vyriekne slovo Volvo, každému sa vybaví značka, ktorá je dlhé roky synonymom bezpečnosti. Potvrdzuje to aj súčasnosť či blízka budúcnosť. Výsledkom spolupráce spoločnosti Volvo Cars a technologickej spoločnosti Luminar (sídli v kalifornskom Silicon Valley) je, že nová generácia vozidiel Volvo dostane špičkovú technológiu LiDAR a technológiu vnímania okolia. Severská značka tak dostane na diaľnice svoju prvú technológiu plne autonómneho riadenia.

Mobilita
Volvo a Luminar vyvinuli systém autonómneho riadenia na diaľniciach.

Nová generácia modulárnej architektúry vozidiel SPA 2 od spoločnosti Volvo Cars má byť podľa plánov k dispozícii s hardvérom pripraveným na autonómne riadenie od začiatku výroby v roku 2022. Technológia LiDAR si nájde pozíciu v streche automobilu. Aktivácia softvéru sa bude dať realizovať aj dodatočne bezdrôtovo, prostredníctvom tzv. funkcie diaľničného pilota.

Okrem tejto funkcie sa skúmajú aj ďalšie možnosti využitia technológie LiDAR v budúcich pokročilých asistenčných systémoch pre vodiča (ADAS). Všetky budúce automobily s architektúrou SPA2 by mohli byť potenciálne vybavené senzorom LiDAR už v štandardnej výbave. Základom technológie z dielne spoločnosti Luminar sú vysokovýkonné senzory LiDAR, ktoré na presnú detekciu objektov vysielajú milióny pulzov laserového svetla a skenujú prostredie v 3D režime, čím vytvárajú dočasnú mapu v reálnom čase bez potreby internetového pripojenia.

Mobilita
Zariadenie LiDAR je umiestnené na streche.

Trendy budúcnosti

Samozrejme, autonómne riadenie v jeho momentálne dostupných stupňoch využívajú viacerí výrobcovia automobilov. Nižšie stupne autonómneho riadenia sú založené na využívaní elektronických asistenčných systémov, ako sú asistent udržiavania v jazdnom pruhu, asistent sledovania mŕtveho uhla, adaptívny tempomat s funkciou zastavenia/rozjazdu a pod.

Všeobecne možno skonštatovať, že život ľudstva sa postupne mení vplyvom digitalizácie a zosieťovania. Platí to aj o vodičoch, ktorí budú okrem iného vnímať integráciu moderných funkcií smartfónu do všetkých tried vozidiel. Významnú rolu teda budú zohrávať inteligencia a komfort vozidla. Aj toto bude prostriedok na komplexný dialóg medzi človekom a vozidlom.

Mobilita
Výskumné vozidlá Drive Me sú vybavené množstvom kamier, radarov a lidarom. Senzory zachytávajú okolie okolo automobilu v reálnom čase.

 

Kyvadlová mobilita

Predpokladá sa, že autonómna prevádzka zasiahne aj techniku kyvadlovej dopravy. Koncepty v tomto smere rozvíja aj spoločnosť Bosch. Súčasťou inteligentnej mestskej prepravy v Európe, Číne a USA sa môže podľa jej vízií stať plne autonómne elektricky poháňané vozidlo. Spoločnosť Bosch by bola schopná dodať nielen elektrické pohony a 360-stupňové priestorové senzory, ale aj mnohé ďalšie komponenty – okrem iného správu konektivity a počítače do vozidiel. Aby mohli byť služby na vyžiadanie vhodné pre každodenné využitie, musia byť prepojené s mobilnými službami. Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH uviedol, že v budúcnosti bude každé vozidlo na ceste používať digitálne služby spoločnosti Bosch. Tieto služby sprostredkujú používateľom rezerváciu vozidiel, spoločnú jazdu s ďalšími cestujúcimi a platby za cestu.

Mobilita
Elektricky poháňaný autonómny taxík s autopiloto

Interiér vozidla poskytne veľkorysý a pohodlný priestor štyrom cestujúcim, ktorí sedia oproti sebe. Na obrazovkách je k dispozícii infotainment, ktorý môžu cestujúci využívať buď jednotlivo, alebo v skupinách; napríklad rodina môže sledovať film alebo kolegovia môžu počas cesty do kancelárie pracovať na prezentácii. Inteligentné telefóny využívajú wi-fi vo vozidle a vďaka technológii konektivity od spoločnosti Bosch sa hladko integrujú do systému infotainmentu. Služba Corcierge Service premení vozidlo kyvadlovej dopravy na osobného asistenta.

Na rozdiel od vysoko autonómnych osobných automobilov musia autonómne vozidlá kyvadlovej dopravy spĺňať iné požiadavky. Bez bezpečnostných vodičov musia vykonávať diagnostické úlohy, musia sa vyrovnať s identifikovanými technickými poruchami a pokračovať v jazde. Pri kritických chybách musia uviesť systém do bezpečného stavu, prípadne aj zastaviť. Na tento účel využili vedci redundanciu, t. j. zdvojenie bezpečnostne relevantných funkcií. Redundantné napájacie systémy zaisťujú spoľahlivý elektrický pohon a elektrický systém, potrebné senzory sa prispôsobujú a zdokonaľujú podľa konštrukcie vozidiel. Detekcia prekážok sa vykonáva lidarovými a radarovými senzormi, vytvárajúcimi 3D ochranné pole. Ďalšou funkciou je tolerancia chyby, t. j. čiastočná kompenzácia výpadku subsystému inými funkciami. Ak senzory vozidla v nejakej oblasti „nevidia“, vozidlo svoju jazdu spomalí alebo nerozpoznateľné oblasti z trasy vyradí. Projekt sa zameral aj na to, aby vozidlá kyvadlovej dopravy reagovali na odchýlky v prostredí v rámci ich definovanej trasy. V prípade hroziaceho nebezpečenstva si vozidlo kyvadlovej dopravy dokonca nariadi zastavenie. Významnou technologickou oblasťou je telemetria, ňou možno celú flotilu automatizovaných vozidiel pre kyvadlovú dopravu ovládať na diaľku z riadiaceho centra.

Mobilita
Mobilita v meste prinesie aj rozvoz zásielok pomocou robotov.

Tovary a zásielky

Do mobility budúcnosti sa významnou mierou zapája aj spoločnosť Continental. Tá vyvinula projekt CUbE (Continental Urban mobility Experience) – elektricky poháňaný taxík s autopilotom. Doprava zajtrajška taktiež zahŕňa aj možnosť automatizovanej prepravy tovarov a zásielok prostredníctvom autonómneho vozidla a robotov, ako sprostredkovateľov dodávok. Toto riešenie sa javí ako veľmi efektívne, pretože odhady trhu naznačujú, že dopyt po transporte tovarov v husto osídlených regiónoch v budúcnosti prekročí kapacitné možnosti osobnej doručovacej prepravy. Preto Continental navrhuje technológie a know-how tak, aby sa tieto požiadavky vyriešili, a to prostredníctvom rôznych typov analýz.

Text: Peter Stano, foto: Bosch, Continental, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo