Worldwood, s.r.o.

186
Worldwood

Našou hlavnou činnosťou je výroba, spracovanie a preprava drevnej štiepky pre energetické a technologické účely.

Zabezpečujeme komplexný proces: ťažbu, zvoz drevnej hmoty z porastov na odvozné miesta pre ďalšie spracovanie, štiepkovanie, odvoz guľatiny a prepravu materiálov ku koncovým zákazníkom.

Aktuálna ročná produkcia drevnej štiepky dosahuje úroveň približne 100 000 ton. Okrem výroby drevnej štiepky spoločnosť zabezpečuje aj pravidelné dodávky pilín pre výrobcov peliet, brikiet, aglomerovaných materiálov a na energetické účely.

Worldwood

Štiepkovanie mobilnými štiepkovačmi

Naša spoločnosť v súčasnosti využíva na výrobu lesnej biomasy (drevnej štiepky) dva mobilné štiepkovače :

  • Mobilný štiepkovač Eschlböck Biber 84 RBZje umiestnený na automobilovom podvozku MAN TGS 6×6. Štiepkovač je vybavený hydraulickou rukou Epsilon M120L 97 s dosahom 9,7 m. Súčasťou štiepkovača je štiepač nadrozmernej guľatiny Spaltbiber. Podávací systém štiepkovača má široký vstupný otvor 122 x 60 cm s horným agresívnym podávacím valcom a spodným podávacím pásom. Štiepkovač je vybavený vymeniteľným sitom pre výrobu štiepky rôznych frakcií (G30-G100) podľa požiadaviek odberateľa.

WorldwoodMobilný štiepkovač Eschlböck Biber 92 -ZK vybavený hydraulickou rukou Epsilon-Palfinger M70f101 je pripojený za traktor FENDT VARIO 936. Podávací systém štiepkovača má vstupný otvor 122 x 75 cm s horným agresívnym podávacím valcom a spodným podávacím pásom. Štiepkovač je vybavený vymeniteľným sitom pre výrobu štiepky rôznych frakcií (G30-G100) podľa požiadaviek odberateľa.

Worldwood

Ťažba, spracovanie a služby prípravy biomasy

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexný proces výroby a spracovania biomasy, ktorý pozostáva z nasledovných činností:

  • Worldwood Vývoz zvyškov po ťažbe v ťažobnom procese
  • Výroba biomasy v prerezávkových a prebierkových porastoch
  • Čistenie plôch a trvalých trávnatých porastov od náletových drevín
  • Čistenie vodných tokov a povodí riek
  • Likvidácia a čistenie porastov okolo ciest
  • Likvidácia ovocných sadov
  • Odlesňovanie plôch s výsadbou rýchlorastúcich drevín
  • Spracovanie odpadov vznikajúcich pri mechanickom opracovaní dreva na expedičných skladoch
  • Výkup drevnej hmoty pre ďalšie spracovanie

Text a foto: Worldwood, s.r.o.