Moderná záhrada reprezentuje aj slúži

216
Záhrada
Stromy, napríklad viackmenné, sú dôležitou súčasťou moderných záhrad.

Nie vždy nájdeme pri moderných domoch záhrady, ktoré sa k nim hodia. Veľa ráz vidno snahu majiteľov začleniť do priestoru záhrady všetko, čo len ide. Takýto prístup nie je správny, exteriérový priestor potom pôsobí chaoticky a vôbec nie reprezentatívne.

Záhrada by mala vždy spĺňať predstavy jej užívateľov, je ideálne, ak je aj v súlade s domom, pri ktorom sa rozprestiera. Nie vždy to tak býva. V poslednej dobe (aj v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou) význam či dôležitosť záhrad narastá. Stávajú sa aj miestom stretávania s blízkymi, rozšíreným obytným priestorom či dokonca exteriérovým domácim pracoviskom. Nie je tiež zriedkavosťou, ak priamo v záhradách vznikajú menšie stavby, ktoré fungujú napríklad ako domáce pracoviská. Tým, že postupne sa práca mnohých našincov zrejme aj v budúcnosti presunie vo väčšej miere do domáceho prostredia, získa tento trend na väčšej popularite.

Záhrada
Zo záhrady sa môže stať miesto, ktoré reprezentuje.

Popri snahe o vytváranie dokonalého súladu exteriéru s domom netreba zabúdať, že záhrada je vždy vizitkou vkusu svojho majiteľa. Reprezentuje ho a vysiela jasné posolstvo o jeho postoji k niektorým súčasným problémom. Pozorný návštevník tak môže postrehnúť prvky, ktoré vyjadrujú sympatie majiteľa záhrady k niektorým moderným smerovaniam (biopestovanie, ekológia, podpora lokálnych remeselníkov, recyklácia a pod.). Moderná záhrada sa tiež môže stať v budúcnosti miestom pracovných stretnutí. Vždy je však v prvom rade priestorom, ktorý využíva rodina.

Záhrada
Sviežu a trendovú podobu môže mať aj úžitková výsadba.

Trendy

Ideálne je, samozrejme, prenechať celú koncepciu záhrady odborníkom, ktorí poradia, pripravia konkrétne návrhy a napokon ich aj zrealizujú. Takáto cesta je väčšinou rýchlejšia ako svojpomocné kreovanie záhradného priestoru. Výhodou rozhodnutia osloviť odborníkov bude aj to, že pri modernom dome vznikne podoba záhrady, ktorá tu bude najviac zapadať. Je však dobré vedieť, s čím je možné v rámci návrhov počítať.

Záhrada
Nápaditejšiu podobu môže mať aj priestor na stolovanie.

Moderná záhrada by sa mala niesť v znamení minimalizmu, geometrických tvarov a aj farebnej striedmosti. Netreba to preháňať s množstvom rastlín, najmä tých pestrejších a tých, ktoré vyžadujú systematickejšiu starostlivosť. Pokiaľ ide o materiály, ideálne je dať priestor tým modernejším – drevu, pohľadovému betónu, kovu alebo farebnému sklu. Netreba voliť všetky možnosti, stačí uprednostniť tie, ktoré sa vyskytujú aj na dome, prípadne iných stavbách v exteriéri. Hlavné slovo musí mať pravdaže zeleň, ale len taká, ktorá sa hodí do daného prostredia. Má byť dlhšiu dobu atraktívna a nemala by vyžadovať veľa pozornosti. Typickým spoločným znakom majiteľov moderných záhrad je totiž to, že nemajú veľa voľného času.

Záhrada
Na výbere materiálu si treba vždy dať záležať. Nič nepokazí napríklad drevo.
Záhrada
Chýbať by nemal ani vodný prvok, ideálne geometrického tvaru.

Sauny, exteriérová kuchyňa a ohnisko

Z aktuálnych trendov možno v moderných záhradách využiť napríklad vertikálne výsadby, ktoré výborne šetria priestor. Po krátkom čase vznikne súvislá zelená plocha, ktorá pozitívne prispieva k vytvoreniu celkovej mikroklímy a zároveň lahodí oku. Čoraz obľúbenejšie sú aj vyvýšené záhony, ktoré sa dajú využiť pri pestovaní úžitkových rastlín, ale aj tých okrasných. Starostlivosť o ne je podstatne jednoduchšia, navyše umožňujú pozorovať mnohé rastliny a ich kvety zblízka. Zaujímavé môže byť vybudovanie exteriérového kuchynského kútika, prípadne malej jedálenskej časti v priestore záhrady alebo začlenenie wellness prvku, napríklad sauny či plávacieho jazierka.

Deti aj niektorí dospelí ocenia hracie prvky (trampolíny, vonkajšie posilňovne a pod.). Tieto prvky ale musia byť do priestoru záhrady zakomponované veľmi citlivo, rovnako tak aj úžitkové výsadby, ktoré môžu v určitých obdobiach pôsobiť rušivo. V poslednej dobe sa tiež do záhrad vracajú ohniská. V modernej záhrade môžu mať zaujímavú, trendovejšiu podobu.

Záhrada
Vyvýšené záhony poslúžia pri pestovaní okrasných aj úžitkových rastlín.

Trávnik alebo porast?

Moderná záhradná tvorba síce využíva menej rastlinných druhov, ale v rámci každého druhu býva zastúpených viacero kusov. Tie bývajú zopakované vo viacerých častiach záhrady. Chýbať by nemali stromy, vhodný druh je dnes možné nájsť do každého typu záhrady. V lete prinášajú blahodarný tieň.

Hoci trávnik je obľúbenou súčasťou aj moderných záhrad, starostlivosť oň býva pomerne náročná, a to aj po finančnej stránke. Aj z toho dôvodu je viac nahrádzaný nenáročnou pôdopokryvnou zeleňou či výsadbami vyšších kvitnúcich trvaliek, prípadne stredne vysokých a vyšších okrasných tráv.

Záhrada
V modernej záhrade by si každý mal nájsť svoje obľúbené miesto.

Dôležitú úlohu má aj v tomto type záhrad voda. V moderných záhradách by mala byť spútaná do rôznych geometrických nádrží, korýt a žľabov. Originálne riešenie predstavujú rôzne vodné prepady, kaskády či steny.

Text a foto: Daniel Košťál