E&G EISEN-STAHL – záruka stability

109
E&G EISEN-STAHL

Víziou E&G EISEN-STAHL, s. r. o. je byť dlhodobým a stabilným partnerom pre zákazníkov v rôznych odvetviach strojárskeho priemyslu ako dodávateľ obrábaných komponentov a malých prevodových systémov.

Cieľom spoločnosti E&G EISEN-STAHL, s. r. o. je:

  • technologicky sa posúvať, aby vedela reagovať na požiadavky OEM trhu v oblasti:

a/ trieskového opracovania malých a stredne sériových operácií s vyšším stupňom automatizácie CNC strojov

b/ tvárnenia, ohýbania, zakružovania komponentov pre kabinársky priemysel CNC strojmi a následného 3D pálenia

c/ integrácie obrábania, zvárania a KNOW-HOW pre malé prevodové systémy

E&G EISEN-STAHL

  • zabezpečiť kompletný servis v oblasti dodávky dielcov a komponentov podľa ich dodanej výkresovej dokumentácie v požadovanom množstve, kvalite a čase
  • zabezpečiť servis zákazníkovi, aby spoločnosť vedela urobiť súhrn komponentov na odpovedajúcej cenovej úrovni a možnosť „nakúpiť pod jednou strechou“, čo umožní vyššiu integráciu s našimi zákazníkmi, vyriešenie ich problému s hľadaním a spravovaním dodávateľov v Európe a odbúranie následných logistických nákladov dopravy a skladovania
  • automatizácia a inovácia procesov postavených na CNC technológii

E&G EISEN-STAHLSpoločnosť vidí tieto ciele ako cestu k ešte bližšej spolupráci pri vývoji nových výrobkov s našimi zákazníkmi. Veríme že aj Industry 4.0 je jeden z dôležitých faktorov dosiahnutia týchto cieľov.

E&G EISEN-STAHL

Kontakt:

E&G EISEN-STAHL, s. r. o.

Za traťou 1383

082 71 Lipany

Tel.: +421 948 096 494

E-mail: eisenstahl@eisenstahl.sk

E&G EISEN-STAHL

Text a foto: E&G EISEN-STAHL