Úspešný príbeh BT-Form

55
BT-Form

Všetko sa začalo pred siedmimi rokmi v Lipanoch, kde partia šikovných ľudí v rekordnom čase rozbehla výrobu náhradných dielcov pre Volvo. Dnes firma patrí medzi úspešných zamestnávateľov s odvážnymi plánmi do budúcnosti.

Žijeme v komplikovaných časoch s nedostatkom pracovných príležitostí. Preto najmä ľudia v oblastiach, kde je tento fenomén výraznejší, vítajú šancu na zmenu. Mnohým príležitosť ponúkla spoločnosť BT-Form sídliaca v malebnom mestečku Lipany. Zamestnala ľudí z regiónu, a tak spolu menia podnikateľský sen na realitu obohacujúcu život medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím.

BT-Form

Kľúčové stimuly

História BT-Form sa úzko spája s novým rozvojom kabín v Lipanoch od roku 2013. Hlavným impulzom bol presun výroby kabín pre nakladače Volvo z Nemecka do Lipian. Netrvalo ani tri mesiace a spoločnosti Team Industries sa podarilo začať s výrobou kabín a zároveň paralelne rozbehnúť spoluprácu s nemeckou spoločnosťou Matec. Výrobu plastov vákuovým tvárnením vnímal vtedajší manažment Team Industries ako jeden z kľúčových faktorov úspechu pre výrobu a montáž kabíny, nakoľko plasty tvoria až 25 % z celkovej ceny kabíny. Zároveň sa jedná o objemné, mimoriadne estetické dielce, ktoré sú náchylné na poškodenie a náročné na logistiku. Dovoz dielcov z Nemecka vzdialeného 1 500 km sa ukázal ako veľmi problematický, preto sa manažéri chopili tejto príležitosti a v roku 2014 ako samostatná divízia spoločnosti Team Industries začali svoju činnosť v priestoroch bývalej kotolne. O dva roky neskôr sa osamostatnili a podnikanie rozvíjali už pod názvom BT-Form s. r. o.

BT-Form

Keď sa profesionalita snúbi s nadšením

Nie všetko však išlo hladko; začiatky sťažovala neznáma nová technológia thermoforming, nevyhovujúce priestory i chýbajúca certifikácia. Museli zákazníka presvedčiť o svojich odborných kvalitách, preto začínali s výrobou náhradných dielcov. Keď dokázali, že si vedia poradiť s touto náročnou produkciou, presvedčili Volvo o tom, že sú zrelí na sériovú výrobu a firma sa stala schváleným dodávateľom pre spoločnosti MSK MATEC a VOLVO. Vďaka nadšeniu a profesionalite zamestnancov sa na túto vysokú úroveň vypracovali v rekordnom čase dvoch rokov!

BT-Form

V dielni aj na akademickej pôde

Dnes dosahujú predaj vo výške 2,4 milióna eur ročne. Začínali s výrobou náhradných dielcov, pokračovali sériovou produkciou pre nakladače VOLVO L20 a L30, a neskôr aj pre RAVO a LIEBHERR. V roku 2019 rozšírili výrobu o dodávku a montáž strešných boxov. Všetky výrobky sú určené pre kabinársky priemysel, priemyselné stroje a zariadenia pre malú a sériovú výrobu.

BT-Form

V najbližších rokoch plánujú vystavať vlastnú halu v priemyselnom parku, kde chcú pokračovať v inovácii technológie plošného zosilňovania plastov, čo by prinieslo navýšenie aktuálnej výroby o 50 percent a zároveň aj viac pracovných príležitostí. Skvelý inovačný program posunie BT-Form medzi najvýznamnejšie európske firmy v tejto oblasti v malej a stredne sériovej výrobe. Dôležitým krokom pri úspešnom napredovaní je zamestnávanie kvalifikovaných pracovníkov, a tak spoločnosť hľadá spôsoby, ako realizovať dlhodobú spoluprácu s miestnym školstvom či blízkymi univerzitami pre nové technológie spracovania plastov.