Osobný štýl ako vizitka

188
Relax

Keď sme iní ako ostatní, určite zaujmeme. Originalita sa pri budovaní kariéry cení, ale nevzbudzuje iba sympatie…

Niekto nás ohúri na prvý pohľad, no pri bližšom poznaní zistíme, že nie je až taký zaujímavý. Iný je nevýrazný, no keď sa s ním dáme do reči, okamžite upúta našu pozornosť. Prvý dojem môže klamať a nás aj zabrzdiť na ceste k úspechu. Zrejme by sme sa naň nemali celkom spoliehať. Žijeme však rýchlu dobu a často sa musíme bleskovo rozhodnúť, preto by sme mali nové príležitosti dokonale využiť. Šancu zabodovať zvýšime vierohodnou prezentáciou sebasamých.

Relax image

Delikátne sebavedomie

Pri budovaní kariéry, ale aj v osobnom živote je kľúčová sebadôvera. Keď si neveríme, ťažko si budeme plniť vlastné sny a ciele. Zľakneme sa aj tej najmenšej prekážky, ľahko sa necháme zmanipulovať… Problematickým partnerom i spolupracovníkom je však aj človek, ktorý nafukuje potrebu vlastnej významnosti a uspokojuje ju na cudzí účet. Každý jeho medziľudský vzťah sa vyznačuje súperením, snahou vyvyšovať sa a dominovať. Sebavedomie je zložitý a delikátny pojem. Niekto ho má priveľa, iný primálo, ale ani jeden variant nám neprospieva. Nájsť správnu mieru a mať zdravé sebavedomie si vyžaduje zmenu myslenia, prežívania i správania. Ak to dokážeme, objavíme sami seba a otvoria sa nám nové možnosti.

Relax

V jednoduchosti je sila

K hodnovernej sebaprezentácii prispieva aj zrozumiteľnosť. Každý totiž nejako pôsobíme na druhých a vysielame signály vyvolávajúce rôzne očakávania. Ľudia predpokladajú, že sa budeme správať v štýle, akým sa prezentujeme. V túžbe zapáčiť sa niekedy predstierame, že sme tým, kým v skutočnosti nie sme. Možno si to ani neuvedomujeme… Zovňajšok nejakého človeka priťahuje alebo odpudzuje preto, lebo vyvoláva rôzne predstavy. Buďme teda zrozumiteľní, druhí by mali byť schopní rýchlo nás prečítať. Zvýšime tak svoju šancu zapôsobiť.

Nová stratégia vytvárania úspešného imidžu zahŕňa aj kultivovanie medziľudských vzťahov.

Trendový imidž

Vzbudiť obdiv a uznanie je jedným z veľkých potešení života. Túto emóciu si vychutnáme, keď ukážeme svoje schopnosti, to, v čom sme naozaj dobrí a môžeme byť výborní, skvelí, úžasní! Ak sa navyše blysneme originalitou, zvýšime svoju hodnotu. To, čo vídame denne, totiž prestáva byť neobyčajné. I tá najdokonalejšia vec stráca lesk, keď ju máme stále pred očami. Akákoľvek, čo aj nepatrná novosť zatieni skutočnú hodnotu, ktorá stálym obzeraním či počúvaním zovšednela. Keď svoj osobný štýl okoreníme aj niečím originálnym, prekvapíme a zaujmeme. Dôležité je však zostať autentický a na nič sa nehrať. Táto výnimočnosť by mala byť nefalšovaná, mala by zdôrazniť našu individualitu.

Relax

Križovatky triumfov

Nová stratégia vytvárania úspešného imidžu zahŕňa aj kultivovanie medziľudských vzťahov. Obľube sa teší človek, ktorý využíva každú príležitosť, aby prejavil pozornosť a ochotu k iným. A nerobí tak preto, že sa to patrí, ale preto, že aj v najmenších veciach každodenného života rád pomáha. O sympatiách rozhoduje tiež zdvorilosť, ktorá je tým najdrobnejším vkladom pomáhajúcim uspokojovať potrebu významnosti. Zdvorilosť nie je konvencia či neprirodzená strojenosť. Práve naopak: predpokladá pružnosť, inteligenciu, žičlivosť. Priazeň si získame aj pozorným načúvaním iným. Keď necháme ľudí, aby sa s nami podelili o svoje problémy a názory, budú nám vďační. Náš záujem prejavíme hlavne usilovným počúvaním, živou spolucítiacou reakciou a otázkami – nie tuctovými, ani nie dotieravými či zdvorilostnými. Nepriťahuje nás zvedavosť iných, ale starostlivosť, ktorú vycítime z ich otázok.

Text: Dagmar Murgašová Foto: Samphotostock, Pixabay