Softvérový balík na mieru nie je problém

105
Age

Spoločnosť AGE Software s. r. o. vznikla v roku 2010 a od roku 2015 je jej hlavným predmetom činnosti vytváranie softvérových balíkov na mieru podľa potrieb konkrétneho zákazníka.

Od roku 2018 sa spoločnosť venuje rovnako aj nakladateľskej a vydavateľskej činnosti, kde podporuje vydávanie hlavne alternatívnych, v prevažnej miere nekomerčných titulov podľa požiadavky a potrieb konkrétnych klientov.

Age

V rámci softvérovej činnosti sa spoločnosť zameriava na zabezpečenie kontroly nielen vo finančnej sfére, ale vo všetkých oblastiach podnikania klienta. Vychádza pri tom z predpokladu, že pokiaľ chce mať podnikateľ pod kontrolou svoje financie, musí mať pod kontrolou v prvom rade predmet svojho podnikania. Pre tento účel spoločnosť AGE Software s. r. o. vytvorila licenčné balíky SW, pre ktoré zabezpečuje implementáciu kompletnej funkcionality, nasadenie do prevádzky a technickú podporu.

Ponuka balíkov:

  • Age Autorským právom chránený licenčný balík Age Manager slúžiaci na evidenciu a prehľad o jednotlivých obchodných prípadoch klienta od zadania objednávky cez prepravu, dodanie či reklamácie až po finančné vyúčtovanie a úhradu každého jednotlivého obchodného prípadu.
  • Autorským právom chránený licenčný balík Age Spediter určený pre špedičné firmy riešiaci kompletnú problematiku od prevzatia dopytu cez cenovú ponuku, objednávku a sledovanie prepravy až po finančné a dokladové vysporiadanie každej jednotlivej prepravy.
  • Autorským právom chránený licenčný balík Age Shipper určený pre prepravné spoločnosti a individuálnych prepravcov.

Samozrejmosťou je zabezpečenie prepojenia jednotlivých SW balíkov s existujúcim SW vybavením u každého jednotlivého klienta podľa jeho požiadaviek.

Ku všetkým SW balíkom poskytuje spoločnosť AGE Software s. r. o. servisnú a technickú podporu v rozsahu podľa zmluvných podmienok pre jednotlivé SW balíky.

Foto: AGE Software s. r. o., pixabay