Prosím, nerušiť, som na sabatikale

210
Sabatikal

Ako sa vyhnúť pracovnému vyhoreniu vo fáze, keď už nastúpila demotivácia, nespokojnosť či vyčerpanie? Záchranou môže byť sabatikal – voľno od práce, ktoré má však napomôcť opätovnému načerpaniu tvorivých síl.

Termín syndróm vyhorenia je každému dobre známy a, žiaľ, čoraz častejšie sa objavuje u ľudí každého veku. Našťastie, dnes existuje dostatok dostupných informácií a metód, ako vyhoreniu buď predísť, alebo ako si s ním poradiť, keď už nastalo. Práve spomínaný sabatikal sa v posledných rokoch ako prevencia proti pracovnému vyčerpaniu čoraz viac popularizuje.

Sabatikal
Počas sabatikalu sa mnoho ľudí vrhne práve do cestovania.

Ruka v ruke s modernou spoločnosťou

Moderná doba priniesla množstvo výdobytkov, ktoré nám uľahčujú a spríjemňujú život, no ako to už však býva, každá minca má dve strany. Sme svedkami zrýchleného tempa v akejkoľvek oblasti života, museli sme sa naučiť zvládať a stíhať veľa vecí naraz a rovnako je dôležité spomenúť, že pribudlo aj veľa duševnej práce. Nielen spoločnosť kladie na jednotlivca vysoké nároky, ale takisto ich kladieme sami na seba. Až sa zdá, že akákoľvek „chyba“ by mohla znamenať, že by sa takýto neraz zdanlivo fungujúci systém zrútil ako domček z karát. S vysokými nárokmi sa stretávame v osobnom aj pracovnom živote, netreba však zabúdať, že obe sféry sa významne prepájajú, a tak problémy v jednej ovplyvnia fungovanie druhej.

Sabatikal
Forma oddychu spočíva práve vo vykonávaní zaujímavých aktivít, na ktoré napríklad donedávna nemal veľa času.

Riešenie je sabatikal

Čo vlastne sabatikal znamená a ako je nápomocný v pracovnom živote? Slovo sabatikal má pôvod v hebrejčine, latinčine a gréčtine, v Starom zákone sa spomína v súvislosti s poľnohospodárstvom, kde sa hovorí o tom, že Židia musia nechať pôdu každých sedem rokov odpočívať. Podobný princíp by mal platiť aj v pracovnom nasadení ľudí, ktorí z času na čas potrebujú skrátka pauzu. Bez ohľadu na sféru, v akej pracujeme, každý občas potrebuje voľno a získať odstup, aby mohol byť v konečnom dôsledku aj naďalej efektívny v práci, ktorá ho baví a napĺňa. Znie to naozaj ideálne, keby sme mali možnosť zobrať si na pár mesiacov voľno s tým, že sa po čase vrátime do práce plní nového elánu a energie. Existujú zamestnania, kde je takéto voľno priam nutnosťou, aby človek nevyhorel a nezrútil sa.

Čas, ktorý zamestnanci využijú na aktívny oddych, v závere prinesie firme veľa benefitov.

Sabatikal je v niektorých krajinách bežným trendom, kde firmy poskytujú svojim zamestnancom platené voľno a v tých vyspelých je pri istých povolaniach dokonca povinnosťou. Na Slovensku, samozrejme, nepatrí k štandardom. Keďže ide o na prvý pohľad radikálnu zmenu, obavy majú zamestnávatelia aj zamestnanci, hoci sabatikal už dlho nie je žiadna neznáma a aj zamestnávatelia bývajú voči nemu čoraz otvorenejší. A ako upozorňujú mnohí psychológovia, jeho zavedenie by okrem novonadobudnutej duševnej pohody a psychohygieny zamestnancov mohlo priniesť oveľa lepšie výsledky v podobe lepšieho pracovného nasadenia a úspechu. Dôležité je všetko správne načasovať a otvorene o tom komunikovať aj so svojím nadriadeným, aby nešlo o unáhlené rozhodnutie bez plánu, na ktoré napokon nie je pripravená žiadna zo strán.

Sabatikal
V živote často potrebujeme získať zdravý odstup od každodenných povinností a venovať sa svojmu hobby.

Nie je to dovolenka

Ak cítite, že by ste potrebovali prestávku a ste odhodlaní spraviť si voľno, je zároveň dôležité riadiť sa niekoľkými pravidlami, aby ste neskĺzli do prokrastinácie či strate pracovných návykov. Na začiatku je dobré položiť si otázku, prečo potrebujete pauzu, na čo by ste ju chceli využiť a ako to napokon zvládnete aj finančne. Neraz ide o ľudí s rodinou a rôznymi finančnými záväzkami, preto je veľmi dôležitá aj komunikácia s partnerom. V čom spočíva rozdiel medzi tradičnou dovolenkou a sabatikalom?

Sabatikal môže byť nielen riešením, ako predísť vyhoreniu v práci, ale aj príležitosťou, ako si nastaviť priority.

Na rozdiel od dovolenky je podstatou sabatikalu získať čas a priestor, ktoré človek využije na nazbieranie nových zážitkov, skúseností a zároveň odstupu od každodennej práce, ktorú dlhodobo vykonáva. Paradoxne môže byť človek počas sabatikalu celkom vyťažený. Forma oddychu spočíva práve vo vykonávaní zaujímavých aktivít, na ktoré napríklad donedávna nemal veľa času, pričom nové zážitky môže mať aj z oblasti profesie, ktorej sa venuje. Vďaka takejto skúsenosti získa spomínaný zdravý odstup od práce a s novým pohľadom a nakoniec aj nápadmi sa vráti opäť do práce. Čas, ktorý zamestnanci využijú na aktívny oddych, v závere prinesie firme veľa benefitov.

Sabatikal
Dôležité je všetko správne načasovať a otvorene o tom komunikovať aj so svojím nadriadeným.

Plňte si sny

Sabatikal zároveň predstavuje príležitosť začať sa venovať novým aktivitám, koníčkom či dávnym snom, na ktoré nikdy nebol dostatok času. Ľudia, ktorým sa podarilo odhadnúť, že je čas na sabatikal a zároveň naň nabrali odvahu, sa často vrhli do štúdia jazykov, cestovania a dokonca sa odhodlali na rozbehnutie nového projektu. Sabatikal je v prípade, že ho máte možnosť využiť, skvelou príležitosťou na zmenu a získanie zdravého nadhľadu potrebného na priestor pre nové tvorivé myšlienky. Nech si ho akokoľvek naplánujete, pár mesiacov pracovného voľna s istotou vnesie do vášho života pozitívnu skúsenosť. Dúfajme teda, že tento trend nebude na Slovensku už len raritou.

Text: Miriama Vojteková, foto: Adobe Stock, Pixabay