Vertikálna zeleň krášli a prináša úžitok

133
Stena

Vertikálne výsadby sú už niekoľko rokov vyhľadávanejším exteriérovým prvkom. Zaujímavé inštalácie už možno vidieť aj v rôznych európskych veľkomestách. Vyniknú v modernom prostredí, pri novostavbách a mestských domoch.

Tieto výsadby sú oceniteľné najmä vtedy, ak nie je k dispozícii dostatok miesta. Aj takáto zeleň pôsobí, ak je správne udržiavaná, atraktívne, harmonicky a zároveň poskytuje veľa výhod. Pomáha zvyšovať vlhkosť vzduchu, zachytáva prach, tlmí hluk, čistí vzduch od škodlivín a alergénov. Ide o inovatívny spôsob pestovania zelene na plochách, ktoré sú kolmé k podlahe. Výsadba môže mať rôznu podobu a veľkosť, dôležité je prispôsobiť ju danému prostrediu. Stena

Zelená plocha pozostáva z pevnej konštrukcie, ktorá je pripevnená na stenu alebo je voľne stojaca. Medzi konštrukciou a stenou je ponechaný priestor kvôli nevyhnutnému prúdeniu vzduchu. Podstatnou súčasťou sú buď výsadbové žľaby, skladačkové panely a plastové nádoby, v nich sú do substrátu vysadené jednotlivé rastliny, alebo je to špeciálna textília, do ktorej sa priamo sadia rastliny. Substrát sa v tomto prípade nevyužíva.

Rastliny

StenaDo exteriérovej vertikálnej výsadby sa hodí množstvo zaujímavých rastlín. Uplatnenie tu nájdu trvalky (pakosty, bergénie, funkie, astilby, heuchery), okrasné trávy (ostrice, kostravy), papraďorasty, vybrané druhy kompaktne rastúcich a nižších drevín (brečtan, zemolez, skalník), prípadne aj letničky a bylinky. Rastliny sa vysádzajú do menších a väčších skupín. Predovšetkým na menšej ploche je vhodnejšie použiť menej rastlinných druhov. Vyplatí sa spojiť druhy s rôznymi rastovými charakteristikami a s rôznou farebnosťou listov či kvetov. Pri výbere konkrétnych rastlinných druhov treba prihliadať na podmienky daného miesta. Iné rastliny sa hodia na slnečné, iné na polotienisté a tienisté miesta. Nesnažte sa vyberať len podľa celkovej atraktivity a krásnych kvetov. Do vertikálnej výsadby sa nehodia exotické rastliny ani tie, ktoré sú pestovateľsky náročnejšie. Vhodnou dobou na výsadbu vertikálnej zelene je jeseň alebo jar. Leto je menej vhodné.

Starostlivosť

Zeleň vo vertikálnych výsadbách dobre prosperuje, najmä ak je automaticky zavlažovaná. Iný spôsob zavlažovania by bol prácny a nepraktický. K jednotlivým rastlinám je v pravidelných intervaloch privádzaná nielen vlaha, ale aj živiny. Využívajú sa viaczložkové hnojivá s postupným uvoľňovaním živín. Vďaka tomu rastliny pôsobia vitálne, sú bohato olistené a pekne kvitnú. V spodnej časti konštrukcie sa nachádza záchytná nádoba s čerpadlom. Nádoba slúži na zachytávanie prebytočnej zálievkovej vody. Tá je využívaná na opätovné zalievanie. Celý systém tak pracuje veľmi úsporne. Pestované rastliny je potrebné priebežne čistiť od odkvitnutých kvetov, suchých a poškodených listov. Príliš rozrastené druhy je vhodné priebežne zmladzovať a redukovať. Ak treba, dajú sa rastliny vymeniť za iné. Na jar je vždy dobré plochu očistiť dôkladnejšie a prípadne aj nahradiť uhynuté rastliny za nové.

Stena

Realizácia

Realizáciu vertikálnej výsadby je vhodnejšie zveriť do rúk špecializovanej firmy. Ide totiž o technicky náročnejšie dielo, ktoré sa buduje na niekoľko najbližších rokov. Na Slovensku pôsobí už niekoľko takýchto firiem. Realizovať vertikálnu výsadbu svojpomocne môže byť náročné a zdĺhavé. Potrebné je počítať s vyššou vstupnou investíciou, ale táto sa vráti sa v rôznych prínosných podobách. Odbornú firmu si neskôr môžete zavolať aj na údržbu vertikálnej výsadby, túto ale môžete celkom jednoducho zvládnuť aj svojpomocne a tešiť sa z pekného výsledku.

Text: Daniel Košťál, foto: Pixabay, autor