Spoznávajte čarovné pamiatky Slovenska

170
Kyjatice

Kyjatice, ktoré sa nachádzajú v okrese Rimavská Sobota, sú vychýrené kyjatickou kultúrou, avšak zároveň sú sídlom pozoruhodného kostolíka a priľahlej školy. Zavítajte aj vy do malebnej dedinky a vydajte sa objaviť pôvab tohto miesta.

Kyjatice

Kyjatice sa nie tak dávno dostali do širšieho povedomia ľudí aj vďaka projektu, v ktorom sa podarilo vyzbierať financie na obnovu schátranej budovy bývalej dedinskej školy. Zaujímavosťou je, že budova školy stojí ku kostolíku bližšie než fara, čo svedčí o tamojšom prikladaní významu vzdelávaniu. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť meno pána Ladislava Hedvigiho, jedného z mála výrobcov tradičných hračiek z Kyjatíc. Práve on sa rozhodol starú, zhruba 200-ročnú budovu zachrániť, rád by ju s pomocou zrekonštruoval, zriadil v nej dielňu a chcel by v nej aj otvoriť stálu expozíciu kyjatických hračiek a nábytku. Popritom všetkom šíriť zároveň osvetu, robiť zaujímavé projekty a takisto prezentovať aj susedný kostolík. Krásna myšlienka, však? Takže ak by ste sa radi zapojili a prispeli akoukoľvek pomocou, navštívte stránku ich občianskeho združenia www.ozkyjatickehracky.sk, kde sa môžete o projekte dozvedieť viac.

Kyjatice

Povestní nadaním aj za hranicami

Obyvatelia Kyjatíc sa živili rôznou prácou, boli však známi aj ako výrobcovia nábytku a súsekov – drevených obilníc, ktoré sa vyvážali aj za hranice regiónu. Majstri využili svoje zručnosti a začali sa venovať aj výrobe hračiek, ktoré zdobili motívmi používanými pri výzdobe nábytku. Ich umenie neostalo nepovšimnuté a o krásne hračky začali mať ľudia stále väčší záujem – tie sa napokon stali vychýrenými široko-ďaleko. Vyrábali sa z bukového dreva, ktoré sa namorilo prírodným moridlom a z oboch strán sa špeciálnym kružidlom vyryl ornament – práve ten sa stal pre kyjatické hračky príznačný. Často išlo o motívy koníkov, kohútikov, ale aj iných zvieratiek, zmenšené podoby nábytku či pracovného náradia ako stolička alebo fúrik, prípadne kazety rôznych veľkostí či poličky. V 20. storočí postupne z rôznych dôvodov nastal útlm výroby týchto hračiek, a tak sa o jej oživenie snaží aj práve spomínaný pán Hedvigi.

Kyjatice

Toľko pozoruhodností v neveľkom kostolíku

Návšteva gotického kostolíka v Kyjaticiach je skutočne zážitkom. Ide o evanjelický kostolík, ktorý však v časoch rekatolizácie pôsobil nejaký čas aj ako katolícky. Dnes je súčasťou gemersko-rimavského kruhu kultúrno-poznávacej Gotickej cesty, na ktorej môžete spoznať krásu a históriu rôznych pamiatok. Vzácna fresková výzdoba v jeho vnútri pochádza z prelomu 14. a 15. storočia, tú však objavili pod novšími vrstvami až v roku 1894 – opäť ich však premaľovali, až boli konečne znovu odkryté a v roku 1986 zreštaurované.

KyjaticePri vstupe do neveľkého kostolíka očarí návštevníka mnoho krás a aj keď sprvu nevie, kam sa skôr dívať, pohľad upúta pozoruhodné zobrazenie Posledného súdu v podobe veľkého kruhu v lodi kostola, v ktorom dominuje postava Ježiša Krista v mandorle. Na víťaznom oblúku sa nachádza pašiový cyklus a podobenstvo o desiatich pannách. Fresky možno nájsť aj v presbytériu, avšak zachovali sa len za renesančným oltárom, ktorý vypĺňa celé priečelie presbytéria – v ňom dominujú postavy troch apoštolov, Ježiš Kristus a dvaja anjeli. Vo vnútri kostola je taktiež zachovaný pôsobivý kazetový strop s renesančnými kvetinovými ornamentmi, ktorý pochádza z roku 1637, z obdobia, keď kostol užívali evanjelici – rovnako ako aj ďalšie drevené zariadenia, teda západná tribúna a patronátna lavica. Zachovaná je aj empora z 18. storočia a organ. A je toho oveľa viac – miestny kostol je tak dôkazom, koľko zaujímavej histórie a krásnej práce sa môže skrývať v neveľkom priestore.

Kyjatice

Ak všetko pôjde podľa plánu, spoločne s projektom pána Hedvigiho by sa tak mohli Kyjatice stať ešte atraktívnejším miestom pre ďalších návštevníkov.

Text a foto: Miriama Vojteková