Odkdy si spořit na důchod?

159
Důchod

O důchodech se v poslední době mluví stále častěji a hlasitěji. Mnozí z nás však stále mají pocit, že je to mimo nás, ba že se nás to ještě netýká.

Vnitřně totiž věříme dvěma mýtům:

  1. Že se o nás postará stát (protože musí?!…)
  2. Že se důchodu vůbec nedožijeme.

Jak je to ve skutečnosti?

Tvorbu důchodových úspor stát téměř vůbec nepodporuje. To, že pracující část obyvatelstva odvádí podle zákona do sociální pojišťovny odvody, v nichž je přesný objem určen i na důchod, neznamená vůbec nic. Jednak je to málo (18 % z hrubého příjmu) a jednak se takto odložené peníze vyplácejí už nyní současným důchodcům. Má-li spořitel uzavřen i druhý, soukromý pilíř, odvádí do něj 4,5 % ze svého hrubého příjmu a do 1. pilíře v sociální pojišťovně odchází zbylých 13,5 %. Odpovědnost vůči sobě samému i své rodině bychom měli bez váhání vzít do vlastních rukou, protože pokud bychom spoléhali pouze na takovéto úspory, mohlo by později přijít kruté překvapení.Důchod

Druhý, třetí i čtvrtý?

Nemáme-li jistotu, zda jsme v minulosti uzavřeli smlouvu ve druhém pilíři, stačí se zeptat v sociální pojišťovně na telefonním čísle 0906171989. Zjistíme-li, že ano, měli bychom aspoň jednou do roka zkontrolovat výpis z důchodové správcovské společnosti (přichází buď poštou, nebo e-mailem), jak nám připisovali příspěvky a zda byly ze strany zaměstnavatele pravidelné. Třetí věc hodná kontroly je to, v jakém fondu se naše odvedené peníze zhodnocují. Také v tomto směru stát nechal na naší odpovědnosti, jak se budou peníze investovat. Mnozí jsme totiž nezaregistrovali, že před pěti lety – v roce 2013 – byly naše úspory kvůli právní úpravě přesunuty do garantovaného fondu a pouze ti, kteří poslali návratku s poměrem investic podle vlastního přání, nechali svoje peníze vydělávat i v akciových, případně indexovaných fondech. Ti první nevydělali, ti druzí ano. Z celkového objemu téměř 8 miliard eur, které jsme si ve druhém pilíři dosud naspořili, je bezmála 80 % pouze v garantovaných fondech. Slováci jsou opatrní, bojí se investovat a přicházejí tak o výnosy. Pokud peníze nevydělají aspoň 4 až 6 % ročně, odložené finance nebudou na život v důchodu stačit. Garantovaný fond v uplynulém roce vydělal v průměru 0,97 % a negarantovaný akciový 7,59 %.

Nejdůležitější je uvědomit si, že odpovědnost za svůj budoucí příjem v důchodu máme v rukou výlučně my sami, není to tedy ani stát, ani zaměstnavatel.

Stále málo

První ani druhý pilíř na život v důchodu nestačí a stačit nebudou. Pokud taková možnost existuje, je potřeba spořit ve třetím i ve čtvrtém pilíři. Třetí pilíř je známé doplňkové důchodové spoření. Ideálně funguje tehdy, pokud k našemu příspěvku přidává svou část i zaměstnavatel. Poskytne-li stejnou výšku financí, jako odkládáme my, máme teoreticky vyděláno 100 %.

Tři pilíře důchodového spoření jsou dobré, ale je to podobné jako sedět na židli se třemi nohami. Větší stability dosáhneme, pokud přidáme i čtvrtou nohu.

Stačí, když svoje rozhodnutí o spoření odložíme o 5 nebo 10 let a už musíme objem odkládaných peněz navýšit.

Čtvrtým pilířem může být cokoliv, pro co se rozhodneme. V každém případě platí, že dnes můžeme vydělat pouze investováním. Jsme konzervativní, ale více méně proto, že nemáme dostatečné vědomosti z oblasti finanční gramotnosti. Že na svých penězích nevyděláváme, na tom se podílejí i finanční instituce. Jinak by nemohlo být v bankách uloženo 35,5 miliard eur. Z nich 11 miliard je na termínovaných vkladech, zbylé peníze jdou do ztráty na běžných a spořicích účtech. A výnos? Prakticky nulový, pokud si uvědomíme například letošní inflaci ve výšce 1,9 %.

I v bankách nám často nabízejí různé investiční produkty, ale bez informací, které by nás dokázaly nasměrovat k cíli. Vyplní s námi dokonce dotazník o našem postoji k riziku bez toho, aby nám vysvětlili principy, na jejichž základě fungují podílové fondy. Takže dotazník jen potvrdí, že investování se pro nás rovná ztrátě, a proto zůstáváme v konzervativních dluhopisových fondech, což znamená nízké výnosy.

To, že trhy budou kolísat stále, je přirozeným jevem, a pokud ho umíme využít ve svůj prospěch, můžeme vydělat. Stačí si uvědomit počet roků, za které chceme investovat a podle toho nastavit portfolio. A když trh klesá, nezpanikařit, investici nevybírat, ale ještě vložit něco navíc.Důchod

Kolik dát stranou?

Nejdůležitější je uvědomit si, že odpovědnost za svůj budoucí příjem v důchodu máme v rukou výlučně my sami, není to tedy ani stát, ani zaměstnavatel.

Příklad

  • 25letá žena
  • vzdělání VŠ
  • příjem v čistém 800 eur
  • předpokládaný důchod z 1. a 2. pilíře ve věku 65 let – 410 eur
  • chce mít důchod ve výšce dnešního čistého příjmu – 800 eur
  • měsíčně je třeba hned začít odkládat 48,90 eur

Pokud svoje rozhodnutí odloží o 10 let, bude ji to měsíčně stát 98,90 eur.

Důležité je zachovávat stálý poměr odkládané části z našeho příjmu. Vždy by měl dosahovat 10 % z hrubého příjmu. Pokud se výdělek zvyšuje, je třeba upravit sumu, která bude stále kopírovat našich 10 %. Během celého aktivního života.

Stačí, když svoje rozhodnutí o spoření odložíme o 5 nebo 10 let a už musíme objem odkládaných peněz navýšit. A kdo z nás by si to představoval takhle?

Text: Mira Grochalová, foto: samphotostock