Hypotekární úvěry po novém

182
Hypotekární úvěry

Celý minulý rok banky avizovaly zpřísňování podmínek poskytování hypotečních úvěrů.

Každé tři měsíce postupně přitvrzovaly, až nakonec 1. červencem letošního roku naplnily svoje sliby – výška požadované rezervy z měsíčního příjmu po odpočítání všech výdajů se zvýšila na 20 procent. Posuzování příjmů, výdajů i zůstatku na účtu bude tedy ještě přísnější a náhrada státního příspěvku pro mladé daňovým bonusem v každém případě méně výhodná.

Hypotekární úvěryKdysi a dnes

Z nejnovější analýzy Národní banky Slovenska (NBS) vyplývá, že v zadlužování jsme skutečně v negativním smyslu slova až příliš šikovní. Naše tempo předčí nejen krajiny eurozóny, ale také sousední státy z visegrádské čtyřky nebo země východní Evropy, což znamená, že růst dluhů převyšuje na Slovensku růst ekonomiky. Od roku 2005 jsme jedinou zemí EU, v níž se nepřetržitě každý rok zvyšuje zadluženost domácností. A to je věru smutný fakt.

Proto bylo třeba udělat ze strany NBS opatření a narůstající trend zadlužování přibrzdit. Úvěr je dnes součástí nejedné domácnosti. Tak jako nikdy nežili naši dědové na dluh, přesně naopak žijeme dnes my. Vše toužíme mít hned a radši se zadlužíme, než bychom svoje rozhodnutí přehodnotili a ještě se po nějakou dobu uskromnili, případně si za ten čas více naspořili.

Člověk si dokáže odložit nebo najít peníze vždy na to, na co chce.

Přísnější posuzování

Není tomu tak dávno, kdy banky dokázaly schválit i 100 % hypotečního úvěru. V současnosti lze získat už jenom hypotéky do výše 80 % hodnoty nemovitosti. A toto procento bude časem ještě nižší. Úrokové sazby jsou historicky skutečně velmi nízké, ale už brzy začnou stoupat. Proto banky při schvalování schopnosti klienta dlouhodobě (většinou 30 let) splácet závazek posuzují uvedenou vyšší rezervu (20 % z čistého příjmu), dále testují jeho příjem s úrokem navýšeným o 2 % v porovnání se současností a až potom rozhodnou, co mohou klientovi nabídnout. Podle nových opatření bude možné získat hypotéku pouze do výšky osminásobku ročního příjmu žadatele. Takže žadatel s příjmem například 1000 eur měsíčně může získat maximálně 96 000 z hypotečního úvěru, přičemž do této výše jsou započítané všechny existující úvěry, povolené přečerpání, kreditní karty, nebankovní půjčky apod. Do výdajů banka započítává kromě současných existujících splátek nezbytné náklady na jednotlivé členy domácnosti v rozsahu životního minima – 200 eur na živitele rodiny, na partnera 140 eur a na dítě 90 eur. Pouštíme-li se do úvěru bez finanční rezervy a jako zálohu můžeme poskytnout pouze kupovanou nemovitost, velmi pravděpodobně nebudeme mít dost peněz na koupi celé nemovitosti. Pokud však můžeme kromě kupované nemovitosti založit ještě jinou – například byt nebo dům rodičů – je to naše výhoda.

Hypotekární úvěry

Hypotéka nezaplatí celý úvěr

Banka poskytuje úvěry s nejvýhodnější úrokovou sazbou pouze v případě, pokud si klient zvolí fixaci úroku na pouhé tři roky a nežádá více než 80 % hodnoty nemovitosti. Důvodem je opatření NBS, která omezila poskytování úvěrů nad tuto hranici. To znamená, že 20 procent bychom měli mít k dispozici z jiných zdrojů – vlastní úspory, stavební spoření apod., nebo nám je k dofinancování může nabídnout také banka ve formě spotřebního úvěru s výhodnějším úrokem, než kdybychom si brali samostatně pouze spotřební úvěr. Jeho splatnost však není 30 let, ale pouze 8 let, což se projevuje negativně na výšce celkového úvěrového zatížení. Proto začaly stavební spořitelny s pomocí řešit tuto situaci dofinancováním zbylých 20 % hypotéky úvěrem, který má splatnost 20 let, což samozřejmě zmírní měsíční zatížení. Kromě toho uvedená rezerva 20 % se posuzuje samostatně při spotřebním úvěru i při úvěru na bydlení. Pokud to však unese náš doložený příjem, můžeme se do toho pustit, a pokud ne, musíme najít buď lacinější bydlení, nebo přehodnotit, kdy se budeme moci pokusit o úvěr znovu, samozřejmě už s úsporami.

Hypotekární úvěry

Spořit se vyplatí

Ti, kteří si doteď nespořili a potřebují bydlet, navíc pokud je jejich příjem takříkajíc na hraně, mají v současných podmínkách při žádosti o hypotéku problém. Nízký příjem není důvodem k tomu, abychom si neodkládali aspoň 1–2 eura denně. Člověk si dokáže odložit nebo najít peníze vždy na to, na co chce. Pokud si takovýto zvyk nastartuje už při první výplatě, určitě to v budoucnu ocení. Každé odložené rozhodnutí spořit si je velmi drahé. Pokud takovýto praktický návyk odložíme například o 10 let, musíme potom dávat stranou trojnásobně víc. Nejde pouze o otázku výše příjmu, ale zejména o odpovědnost vůči sobě samým a povinnosti vytvářet si rezervu. Právě ta nás může ochránit před nevýhodnými spotřebními úvěry, případně nebankovními půjčkami.

Hypotekární úvěry

Podmínky v bankách se už v dohledném čase nevylepší natolik, abychom nepotřebovali vlastní úspory. Spíš lze očekávat další zpřísňování. Proto je tak nesmírně důležité spoléhat se na svoje vlastní schopnosti, možnosti, zdravý úsudek a reálné představy.

Text: Mira Grochalová, foto: samphotostock