Vybarvěte si lepší život

238
Mandala
Různobarevná pravdomluvnost…

Barvičky nás provázejí od dětství často až do dospělosti – kreslíme, potom vybarvujeme omalovánky, později možná mandaly. Omalovánky jsou populární i dnes, rozptýlí nás, ale mandaly mají terapeutický účinek. A právě o něm jsme hovořili s Danou Hamarovou, odbornicí na lidskou mysl.

Co vlastně znamená mandala?

Mandala je jakýkoliv kruhový obrazec vytvořený člověkem nebo i přírodou – květiny, šnečí ulita, naše zeměkoule, planety ve vesmíru, tělová buňka, ale například i vykládaná rozetová okna v kostelech. Říká se, že i buňky našeho těla jsou mandalami a že mandala je základní stavební částice vesmíru. Pokud jde o psychologii, mandaly jako nástroj osobnostního rozvoje a arteterapie začal jako první využívat švýcarský lékař a terapeut Carl Gustav Jung. Všechny civilizace používaly mandalu jako symbol spojování se se sebou nebo nastolování vnitřní harmonie. Existuje mnoho způsobů práce s mandalou. Můžeme si nakreslit čistý kruh a do něj kreslit cokoliv, nebo si můžeme vytvořit mandalu z písku, tak se vytvářejí klasické buddhistické mandaly, nebo též můžeme vybarvovat předtištěné, dopředu navržené předlohy. Například námi vyvinuté mandaly jsou specifické v tom, že předloha vždy představuje konkrétní emoci, vlastnost nebo chování.

Mandala
Vybarvování mandaly hrdosti.

Mandaly jsou vhodné pro každého, ale ne každý ví, že si jimi dokáže sám pomoci. Existují nějaká pravidla pro správnost vybarvování mandal?

Způsob, který by byl správný, nebo nesprávný, neexistuje. Například barvy si můžeme vybírat vědomě, podle toho, jak se nám líbí, nebo můžeme zavřít oči a vytáhnout si barvu náhodně. Já si například často náhodně vyberu 3–5 barev a jimi potom vybarvuji celou mandalu. Mandalu můžeme také cíleně vybarvovat například směrem zevnitř k vnějšímu okraji nebo naopak, či střídavě jakékoliv políčko. Při mandale je však nejdůležitějším procesem a zážitkem vybarvování.

Sáhnu po obrázku mandaly a intuitivně si ji vybarvuji. Jak zjistím, co to o mě vypovídá, když si to sama nemohu přečíst?

Mandala může naznačovat nějaké skutečnosti, které se v našem životě dějí, interpretace však není příliš důležitá, neboť harmonizace a léčení se děje právě během procesu vybarvování. Na to, abychom dokázali „číst“ a interpretovat vlastní mandalu, bychom potřebovali množství poznatků z oblasti symbolů, barev, psychologie nebo historie. Síla práce s mandalou však spočívá v samotném procesu vybarvování. Tím, že mandalu buď tvoříme do čistého kruhu, nebo vybarvujeme dopředu navrženou předlohu, pracujeme s naší psychikou, a takovýto proces může být často velmi silný a očistný. Důležité je, že při procesu vybarvování má možnost projevit se i nevědomá stránka naší psychiky a můžeme ze sebe dostat ven něco, co bylo předtím neviditelné a co díky procesu vybarvování dostává tvar a barvy. Práce s mandalou nastoluje rovnováhu. Mandala nemusí být vytvořena tak, aby se nám líbila. Práce s ní je účinná, i když se nám výsledek vůbec nelíbí. Mnoho lidí si myslí, že účinek nastává pouze v tom případě, kdy je mandala „správně“ vytvořena nebo vybarvena, ale benefit z ní máme právě tím, že vezmeme do ruky tužku nebo barvičky a fixky a vybarvujeme.

Mandala
Jednotlivé mandaly si můžete vybrat prostřednictvím aplikace podle chuti a potřeby.

Je důležité vybarvit obrázek najednou, nebo si to můžeme rozdělit na více dní?

Na to, abychom z práce s mandalou dosáhli maximálního užitku, bychom ji měli vybarvovat celou najednou. Netýká se to jedině dětí, kde bereme v úvahu jejich přirozený rytmus a rozhodnutí, kdy je mandala dokončená. Vybarvením celé mandaly najednou můžeme kromě jiných benefitů práce s mandalou, jako je odbourání stresu, zlepšení koncentrace a tvořivosti, symbolicky „trénovat“ také mozkovou dráhu spojenou s dokončováním věcí. Při práci s mandalou si můžeme taktéž všimnout tendencí, které často máme v reálném životě – například zda máme problém se začátky, nebo zda se zasekneme uprostřed, případně máme těžkosti s jejím dokončením. Má to svou symboliku, a pokud se nám tyto věci nedaří změnit v životě, můžeme s tím začít pracovat na úrovni mozkových drah právě s použitím mandaly. Případně pokud máme problém třeba s tím, že v životě často překračujeme svoje vlastní hranice, ale i hranice jiných lidí, vybarvování mandaly ve formě předlohy nás může postupně naučit tyto hranice symbolicky respektovat.

Jak se díváte na antistresové omalovánky pro dospělé? Některé vypadají jako mandaly. Vyrovnají se jim účinkem?

V omalovánkách jde v první řadě o relaxaci a uvolnění. Tím, že většinou nemají kruhový tvar, nespojují nás s naším vnitrem stejným způsobem jako mandala. Mandala je něco jako „sofistikovanější“ omalovánka s „nadstavbovým“ psychologickým efektem.

Jak pracujete s klientem, který má nějaký problém a chce ho s vaší pomocí řešit? Uskutečňuje se to prostřednictvím mandal?

Ano, naši klienti pracují na svém osobnostním rozvoji také prostřednictvím mandal. Náš přístup je specifický v tom, že učíme lidi poznávat kromě vědomé stránky jejich psychiky také tu nevědomou, protože i ta výrazně ovlivňuje náš život. V rámci osobnostního rozvoje učíme naše klienty využívat také negativní obsahy nevědomí, tedy negativní emoce, vlastnosti nebo chování. Pro lidi pořádáme workshopy, kde je učíme různá cvičení a jedním z nich je také práce s mandalami. Námi vytvořené mandaly jsou specifické právě v tom, že představují různé emoce, vlastnosti nebo chování, a to nejen pozitivní, ale také negativní. Jsou seřazeny do párů, jako například: smutek – radost, hněv – klid, pomalost – rychlost, úspěch – neúspěch a mnohé další. To znamená, že chci-li podpořit úspěch, nejdřív bych se měla seznámit s neúspěchem, protože i když budu neúspěch vytlačovat, stejně se bude někde „prodírat“ do mého života, avšak často destruktivním způsobem. Můžeme to nazvat třeba také „prevencí“ s využitím práce s mandalou. Naše mandaly slouží také ke zdravému vyjadřování nebo poznávání emocí. Mnohokrát totiž emoce nevyjadřujeme, zůstanou v nás a později mohou způsobit například zdravotní komplikace v podobě oslabené imunity nebo různých alergií. Dnes je známo, že mnoho mentálních problémů způsobuje potlačování a nevyjadřování emocí. Proto pokud nemáme zdravé návyky vyjadřování emocí nebo jsme často v situacích, kde si emoce nemůžeme dovolit vyjádřit, je dobré k tomu využít například i mandalu příslušné emoce. Tak se například náš hněv na šéfa „nepřetaví“ do křiku na děti, ale „zhmotní“ se v bezpečné formě do mandaly.

Mandala
Vybarvovat lze i prstem na tabletu i v mobilním telefonu.

Kde lze získat předlohy mandal?

Kromě knížky Mandaly pro lepší život, která obsahuje krátkou teorii a 48 mandal různých emocí, vlastností nebo chování, je možné si stáhnout 4 „zkušební“ mandaly na naší webové stránce www.mandalive.com, kromě toho se mandaly nacházejí také v naší mobilní aplikaci Mandalive, kde každé dva týdny přibývají nové a momentálně je jich tam už více než sto. Z aplikace se dají buď vytisknout a následně vybarvovat na papíře, nebo je můžete vymalovávat i elektronicky přímo v aplikaci.

Myslíte si, že je dobré vzít si mandaly také na dovolenou? Často se chystají trávit spolu delší dobu lidé, kteří na sebe nejsou příliš zvyklí, což může dopadnout i jinak, než bychom si to na dovolené představovali…

Mandaly jsou jednoduchou formou práce na sobě. Často je to také příjemný způsob trávení času s dětmi. Někdy si rodiče vytisknou třeba celou hromadu mandal z aplikace a děti si intuitivně, jen podle obrázku, vyberou nějakou, která je jim sympatická. Někdy je dobré pozorovat děti a inspirovat se jimi, protože často umí velmi dobře intuitivně vystihnout, čemu se právě potřebují věnovat. Děti a mladí mají rádi také vybarvování přímo v mobilní aplikaci, kterou například na dovolené můžeme mít neustále u sebe.

Mandala
Vybarvováním si upevníte duševní zdraví, zlepšíte koncentraci i vztahy.

Mohou mandaly zčásti nahradit terapii u psychologa?

Žádná podobná technika nemůže nahradit osobní sezení u terapeuta. Mandaly nám mohou být prospěšné a mají svoji sílu, fungují však na úplně jiných principech než dialog se živým člověkem. Našimi speciálními mandalami vlastností, emocí a chování jsme chtěli přiblížit lidem to, že „psychologická“ práce s vlastním nitrem nemusí být „dřina“ a že pracovat na sobě neznamená jenom to, že chodíme k psychologovi. Můžeme to dělat například také s pomocí mandal.

Dana HamarováDana Hamarová je odbornicí na lidskou mysl, expertka na práci se stíny a nevědomím, koučka a trenérka. Koučingu se věnuje už 11 roků a využívá při něm také arteterapeutického nástroje MARI – Mandala Assessment Research Instrument. Je členkou Americké psychologické asociace a svoje poznatky v oblasti psychologie a neurovědy si v současnosti prohlubuje studiem na Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience na King‘s College London. Je spoluautorkou knihy Mandaly pro lepší život, která představuje nový koncept omalovánek.

 

Text: Mira Grochalová, foto: Linda Petrov