Fair Trade podnikání: Když obchod pomáhá

163
Fair Trade
Káva se stala symbolem Fair Trade obchodování.

Fair Trade by se do češtiny dalo přeložit jako spravedlivý nebo férový obchod. Jedná se o způsob podnikání, jehož prostřednictvím podnikatelé pomáhají producentům v zemích třetího světa zlepšovat jejich životní podmínky.

Fair Trade prosazuje spravedlivé nastavení cen a dodržování sociálních a environmentálních norem. Cílem je také posílit ekonomickou soběstačnost v rozvíjejících se zemích. Nejčastěji tato forma podnikání funguje exportní cestou: Dovozem surovin či výrobků ze zemí třetího světa do rozvinutých zemí a dále pak návratem financí zpět do zemí třetího světa.

Fair Trade
Jan Brett je zakladatelem společnosti Original Afrika, která uznává pravidla fairtradového obchodu. Několikrát ročně jezdí do Afriky.

Historie Fair Trade

Hnutí Fair Trade vzniklo s Americe ve 40. letech 20. století. V Evropě se začíná myšlenka spravedlivého obchodu usazovat po druhé světové válce. Mezinárodní charitativní organizace Oxfam International začala v této době dovážet výrobky z rozvojových zemí. Na konferenci Spojených národů o obchodu a rozvoji v roce 1964 byla přijata nová koncepce rozvojové pomoci pod heslem „Trade, not aid“ – „Obchod, ne pomoc“. V roce 1989 byla založena mezinárodní organizace pro Fair Trade.

Na jednu stranu tak máme konkurenční výhodu danou originalitou, na druhou stranu musíte bojovat s předsudky a podezřívavostí.

Férový obchod řečí čísel

Podle posledních čísel pracuje pod hlavičkou Fair Trade 1,65 milionu farmářů a pracovníků po celém světě. V 74 zemích světa je celkem 1226 certifikovaných prodejen, které mají označení Fair Trade. Ve světě Fair Trade se obchoduje především s kávou, čajem, kakaem, medem, ovocem, ale také se zlatem či stříbrem nebo s bavlnou. Právě prvně zmiňovaná káva se stala vlajkovou lodí Fair Trade podnikání a také u nás můžete ochutnat na mnoha místech kávu s garancí férového obchodu.

Fair Trade
V afrických dílnách vznikají krásné produkty, které jsou nyní k sehnání i u nás. A 40–50 % z prodaných výrobků se vrací zpět do Afriky.

Naučit spotřebitele koukat i za produkt je běh na dlouhou trať

Jan Brett je zakladatelem společnosti s názvem Original Afrika. Každý rok podniká několik cest do afrických zemí, aby zde navázal obchodní partnerství a aby do Čech dovezl nové produkty. Nejde ale jen o produkty, zajímá jej také, kde a za jakých podmínek vznikly a kdo je jejich autorem. Zpátky do Afriky se vrací 40–50 % z cen produktů.

Můžete nám přiblížit, jak vlastně funguje spolupráce s výrobci z afrických zemí?

Trochu jinak, než jsme asi zvyklí v Evropě. Myslím, že je to způsobeno trochu specifickými africkými podmínkami, ale z větší části pravidly, interní filozofií, kterou jsem si na samém začátku tohoto projektu nastavil. Chceme ukázat to nejlepší ze současné Afriky a Evropan hledající něco jiného než „antik“, masky, nebo, sošky zvířat tzv. velké pětky je tak trochu exotický. Chceme také spolupracovat pouze s výrobci, žádnými překupníky, a najít moderně smýšlející designéry ovládající tradiční řemeslo a pracující s tradičně africkými materiály je docela složité. V tomto hledání nám, vedle prostého osobní doporučení, velice pomáhá například SWIFT (Swazi Fair Trade), který sdružuje a podporuje přesně takové producenty, jaké hledáme, ve Svazijsku.

Fair Trade
Značkou Fair Trade je nejčastěji označená káva nebo čaj, skvělým exportním artiklem jsou ale i kožené výrobky.

Oceňují Češi, že podnikáte fairtradově?

Myslím si, že se výrazně zlepšilo povědomí o tom, co znamená fair trade. Jednoznačně přibývá zákazníků, kteří oceňují originalitu, kvalitu, sociální rozměr stojící „za“ produkty, ať už doložený některou z certifikací, nebo bez ní. Na prvním místě stojí kvalitní, originální a konkurenceschopný produkt a fair trade principy, ať už naše interní, nebo ty doložitelné certifikací, jsou myslím u našich zákazníků až na druhém místě. Je to běh na dlouhou trať naučit spotřebitele koukat i za produkt a přemýšlet v širších souvislostech.

Fair Trade
Z Afriky je dovážen i dřevěný nábytek.

Co je na tomto způsobu podnikání nejobtížnější?

Jako vždy, když se někdo snaží přijít s něčím novým a neotřelým. Na jednu stranu tak máme konkurenční výhodu danou originalitou, na druhou stranu musíte bojovat s předsudky a podezřívavostí. Obchodujeme s Afrikou a naše produkty nejsou na první pohled „africké“, obchodujeme s Afrikou a nejsme primárně charitativní projekt – to vzbuzuje v lidech podezřívavost. Samostatnou kapitolou je pak vytváření, udržení a zlepšování našich dodavatelských vztahů, to je nikdy nekončící zápas mezi evropským očekáváním a africkou realitou.

Fair Trade
Odměnou za Fair Trade obchod je dobrý pocit, skvělé vztahy s domorodci a také krásná příroda.

Text: Linda Vojancová, foto: pixabay.com, Original Afrika