Proč si ověřit registr?

216
Registr

Je těžké nosit v hlavě vše, co jsme kdy na finančním trhu řešili s bankami, stavebními spořitelnami, případně s nebankovními společnostmi. Čas letí příliš rychle a ve shonu měsíce si někdy nedokážeme vzpomenout ani na to, k jakému dni co splácíme, případně že nám automaticky odchází splátka.

Protože hodně věcí řešíme na úvěr, případně z povoleného přečerpání na běžném účtu – tzv. debetu nebo z kreditní karty, můžeme také často neúmyslně opomenout povinnou splátku. Registruje je a záznamy za nás spravuje Slovak Banking Credit Beureau, s.r.o. (SBCB). Jde o Společný registr bankovních informací a Společný registr nebankovních informací.

Každý z nich vede evidenci o tom, zda splácíme, nebo plníme svoje závazky včas, se zpožděním, nebo případně vůbec.

Záznamy jako ve zdravotní kartě

Každý registr může vydat pouze vlastní přehled, nikdy nemohou být bankovní i nebankovní informace na společném výpisu.

Neúprosnou informaci o naší platební disciplíně má k dispozici, lidově řečeno, bankovní a nebankovní registr, který ho může poskytnout nejen bankám, ale také nám, koncovým klientům, za poplatek. Obsahuje informace o našich současných i splacených úvěrech i podniknutých krocích, jimiž se snažíme získat co nejvýhodnější úvěr. V každé bance totiž podepisujeme souhlas s poskytnutím údajů, a proto se informace o našich finančních počinech dostávají do registru. Když obejdeme 5–6 bank, z každé z nich o tom bude záznam v registru. V registru se lze dočíst, kolik našich žádostí o úvěr bylo zamítnuto a kolik odvoláno. Bankou zamítnutá žádost z jakéhokoliv důvodu působí jako negativní záznam. Vždy je lépe, když jsme v některé bance o úvěr žádali a potom jsme si to rozmysleli, než abychom úvěr také písemně odvolali.

Banka má možnost nahlédnout do naší „karty“, jež obsahuje informace o nerealizovaných úvěrech, o bankou zamítnutých, ale také o námi odvolaných žádostech o úvěr. Je to vizitka, kterou se před finanční institucí prezentujeme, ať už jako spolehlivý nebo nespolehlivý klient.

Registr

Co obsahují registry

V evidenci se vyskytují současně splácené závazky, ale také už splacené úvěry a historie, jak se nám se splácením dařilo. Někdy stačí, aby nám k pravidelné splátce na účtu chyběl třeba jen jediný haléř a splátka neodejde, může nám však přibýt záznam. A pokud se domníváme, že když jsme splátku zaplatili o pouhé tři dny později, nic se neděje, není to pravda: Také toto v dnešní době znamená porušení pravidel, které může ohrozit schválení úvěru.

Každý registr může vydat pouze vlastní přehled, nikdy nemohou být bankovní i nebankovní informace na společném výpisu. Současná legislativa totiž neumožňuje jejich sloučení.

V případě, že se rozhodneme požádat některou finanční instituci o úvěr, ta si musí ověřit, s jakým klientem půjde do dlouhodobého vztahu. Zkontroluje si, zda jste ve své žádosti uvedli pravdivě všechny informace o momentálně splácených úvěrech, kreditních kartách nebo jiných kartách například od nebankovních institucí. Ať už jsme spolehliví, nebo se občas zpozdíme se splátkami. Máme-li například kreditní kartu, ale nevyužíváme ji, určitě to pro banku neznamená negativní signál. V případě, že máme v současnosti úvěr a řádně a včas ho splácíme, je to pro bankovní instituci dobrý signál, protože vidí tzv. úvěrovou historii, která potvrzuje naši spolehlivost. Je paradoxní, že pokud doteď klient nesplácel žádný úvěr a pro banku je nepopsaným listem papíru, může ho posuzovat přísněji než klienta, který už něco splácel.

Mít přehled o vlastních závazcích znamená také odpovědnost vůči sobě samým.

Minus na druhou

Problémem se může stát i tak nenápadná věc, jakou je nepovolené přečerpání. Přihodí se to tehdy, máme-li kontokorentní (debetní) účet, takže se můžeme dostat do minusu. Na konci měsíce si nevšimneme, že jsme povoleného přečerpání využili do posledního haléře a nezůstalo ani na poplatek za vedení účtu. Takže povolený minus (debet) jde do nepovoleného minusu. Banka si poplatek zaúčtuje a nám se v registru objeví informace o nepovoleném přečerpání – tedy že jsme překročili povolenou hranici.

Dobrou radou je, že pokud chceme požádat o úvěr a nejsme si jisti tím, co už v naší historii splátek máme za sebou, radši si požádejme o výpisy z obou registrů a přijďme do banky připravení. Když totiž banka vidí, že klient má vícero splátek, požádá ho o doložení výpisu z registrů sama.

Mít přehled o vlastních závazcích znamená také odpovědnost vůči sobě samým. Ušetří nám to čas, který bychom zbytečně trávili zkoušením, ve které bance nám poskytnou lepší úvěr, a neměli bychom jasno ani v tom, jak nám splácení dosud šlo. Pokud si to dopředu neověříme my a navíc opomeneme v žádosti o úvěr uvést některý ze současně splácených závazků, může se to bance jevit tak, že jsme něco zatajili a ona má před sebou nekorektního klienta. Nemusí to být úmysl, pouze zapomnětlivost. Stačí to však, aby naši žádost zamítli a v registru přibyl nový, nepříjemný záznam.

Text: Mira Grochalová, foto: samphotostock