Rodný dům Timravy má šanci opět se zaskvít v celé své kráse

157
Timrava
Její rodný dům sice stojí, momentálně je však zavřený.

Malá vesnička se 145 obyvateli v okrese Lučenec. Polichno. Název je prý odvozen od slova lichô, tedy neúrodné pole. Tam se narodila a prožila kus života jedna z nejvýznamnějších slovenských spisovatelek a dramatiček Božena Slančíková Timrava.

Její rodný dům sice stojí, momentálně je však zavřený. Snad už ne nadlouho. Díla této slovenské spisovatelky a dramatičky by měl znát každý z nás. Vždyť je to maturitní otázka a její díla patří mezi povinnou četbu. Jenže co si budeme namlouvat: K hodnotám se často dostaneme z donucení nebo náhodou. Možná to bude zajímavý školní výlet do Polichna, kam vás nasměruje prozíravý učitel slovenštiny a literatury. Existuje totiž naděje, že už brzy budou dveře Timravina rodného domu pro návštěvníky opět otevřené.

Národní kulturní památka

Timrava
Božena Slančíková Timrava

Dům, v němž se Timrava narodila, je dnes národní kulturní památkou. Kdysi to bývala evangelická fara a její otec, spoluzakladatel Matice slovenské, byl farářem v tamním malém evangelickém kostele. Objektu je už 190 let a od roku 1982 je neobývaný. Není divu, že potřebuje radikální rekonstrukci.

Ať se místní dobrovolníci v čele se starostou Pavlem Kyseľou snaží sebevíce, obec na opravy nemá dostatek prostředků. S podporou ministerstva kultury se jim sice podařilo opravit střechu a dřevěné části budovy, dámský klub International Ladies Club Soroptimist Bratislava přispěl na novou elektroinstalaci, stále je to však málo. Nehledě na to obec v pracích pokračuje. Brzy by měly být dokončeny omítky a podlahy a snad se zanedlouho otevřou dveře tohoto domu se zajímavou historií pro všechny zájemce. Mezitím by na zahradě měl přibýt také rybník a starosta P. Kyseľ sní o tom, že se podaří rekonstruovat také protější budovu, která sloužila jako stodola. Plánují ji později přeměnit na společenský objekt, kde by se mohly pořádat různé workshopy, například řezbářů nebo studentů architektury.

Timrava

Dickens v sukni

Timravu kdosi nazval Dickensem v sukni. Podobně jako on uměla vystihnout sociální i osobní problémy prostých lidí, mezi kterými žila. K jejím nejznámějším dílům patří novely z vesnického a maloměšťáckého prostředí Ťapákovci, Skon Pavla Ročku, Márnosť všetko a divadelní hry Páva nebo Chudobná rodina.

TimravaNarodila se v roce 1867 v rodině jedenácti dětí, z nichž přežilo pouze sedm. Byla dvojče s bratrem Bohuslavem. Na faře v Polichně bydlela 42 let a nikdy se nevdala. Když otec zemřel, odstěhovala se k bratrovi, též evangelickému faráři, do nedaleké Ábelové. Svůj život dožila u neteře v Lučenci a zemřela jako 84letá.

Polichno pro ni představovalo nesporně inspirativní prostředí. „Život je tu tichoučký a klidný, jeden den jako druhý, dnes jako včera,“ takto vymezila sama Timrava svůj prostor, v němž se pohybovala. Psát začala jen tak, zkusmo, aby vyplnila čas, pro sebe. Potom přišla psaní na chuť, a to se stalo jejím životním osudem.

Žila a tvořila v samotě

„Co předurčovalo Boženu Slančíkovou, aby se stala Timravou?“ zamyslel se při příležitosti 100. výročí jejího narození známý literární kritik Alexander Matuška: „Určitě ne její chudý původ a skromné poměry, v nichž vyrůstala a v nichž strávila jeden lidský věk, dozajista nikoliv školy, do nichž nechodila, nikoli školení, jichž se jí nedostalo, nikoli vzdělání a kultura, jichž se jí dostalo málo a k nimž neměla ve svých dvou vesnicích snadný přístup.

TimravaAle možná ji k tomu, aby se stala sama sebou, předurčil její osobní život! Ano, i když ani ten nebyl snadný a záviděníhodný. Jen se na něj podívejme podrobněji. Láska? Snad okolo ní šla jednou, dvakrát, možná víckrát, ale nebyla jí souzena. Přátelství? Našla ho v osobě převzácné, chápavé, duši a srdce rozdávající Eleny Maróthy-Šoltésové, ale přišlo pozdě. Timravinou společnicí byla po celý její tvořivý život samota – ta vnější i ta vnitřní způsobující osamění, i kdyby byl člověk obklopen davem lidí.“

Samotu by však už brzy neměl zažívat rodný dům této slovenské spisovatelky. Jeho otevření je na dosah.

Text: Jana Janků, foto: Jana Janků, wikipedia