Esteticky uložené peníze: Investice do umění

265
Investice do umění
Výstava v galerii Kvalitář s názvem 5 let umění a designu v Kvalitáři.

Investice do umění je jedním ze způsobů, jak zhodnotit finance, ne každý si na tento způsob investování však troufne. Je potřeba počítat s tím, že zhodnocení této investice neprobíhá v řádu týdnů nebo měsíců, ale většinou v řádu let nebo i desetiletí.

Je to ale investice, která má estetickou hodnotu, uloženými penězi si můžete ozdobit interiér ve formě obrazu, sochy nebo třeba designového doplňku. Na tipy a pravidla, která je dobrá dodržovat při investicích do umění, jsme se zeptali Moniky Čejkové, kurátorky z Galerie Kvalitář.

Moniko, proč byste doporučila investovat do umění a jak se těmto investicím daří v České republice?

Monika Čejková
Monika Čejková

Investice do umění je dlouhodobá záležitost. Dílo může být dobrým uchovatelem finančních prostředků v dobách ekonomické nejistoty, jedním ze způsobů, jak uložit majetek a rozložit riziko spojené s fungováním trhu, je to ale také otázka osobní prestiže, společenského postavení a inspirace. Spousta lidí si byty a domy vybavuje dekoracemi v podobě neoriginálních plakátů nebo suvenýrů z dovolené. Přitom leckdy za ne příliš odlišnou částku mohou pořídit dílo nějakého začínajícího autora, které se může po čase zhodnotit.

Čím by se tedy měl investor řídit?

Začínající investor by měl využít odborné poradenství, během kterého si ujasní koncepci a směřování své sbírky, včetně investičních záměrů. V zahraničí jsou konzultace s galeriemi nebo s kurátory běžnou součástí nákupu.

Kde bych se mohla poradit, jak do umění investovat?

V domácím prostředí se můžete obrátit na několik místních soukromých galerií, které poskytují poradenství. V Kvalitáři pomůžeme začínajícímu sběrateli se zorientovat a najít základní směr i s ohledem na plánované investiční záměry. Se zkušeným sběratelem, který se již v umění orientuje a umělce si vyhledává podle svého vkusu a zaměření sbírky, zkonzultujeme nákup díla s ohledem na koncepci jeho kolekce. Někteří z těchto sběratelů dlouhodobě spolupracují s art dealery nebo přímo zaměstnávají svého odborného konzultanta, který vyhledává vhodné akvizice napříč soukromými galeriemi, aukcemi, na uměleckých veletrzích nebo zprostředkovává návštěvy ateliérů atd. Dále existují různé on-line platformy, jejich určitou nevýhodou je však kolísavá kvalita prezentovaných děl a samozřejmě omezení spojená s prohlížením děl na internetu. Myslím, že nákup umění by měl probíhat postaru, to znamená – na základě osobního kontaktu.

Investice do umění
Obrazy Michala Škody jsou podle Moniky Čejkové zajímavou investicí do moderního umění.

Za jak dlouho se mi investice zhodnotí? Není to spíše investice pro budoucí generace?

Záleží na konkrétním díle. Některá již nakupujete s vědomím jeho hodnoty. Očekávání a napětí jsou spojena především s nákupem současného mladého umění, zejména s díly studentů nebo čerstvých absolventů uměleckých škol, kteří jsou teprve na počátku své umělecké dráhy a nejsou zastupováni soukromými galeriemi.

Jaká jsou ověřená jména českých autorů, o které je největší investiční zájem?

Zájem je o starší umění, moderní i současné. Ověřená jména jsou spojena například s uměleckými směry první poloviny 20. století, určitým ukazatelem jsou aukční rekordy.

Co investice do současného umění, o jaké české autory je z řad investorů zájem a jací mají podle vás investiční potenciál do budoucnosti?

Každá soukromá galerie má skupinu umělců, které se systematicky věnuje a mezi nimi své tahouny. Pokud bych to zobecnila, tak stále převažuje zájem spíše o malířská díla, v naší galerii jsou to například díla Milana Housera a Petra Duba. Zajímavá investice je Michal Škoda, zejména jeho geometrické abstraktní obrazy na MDF deskách. Jedná se pravděpodobně o poslední jeho malované obrazy, protože autor v roce 2010 opustil klasickou malbu a obrátil se ke kresbě, autorské knize a site-specific instalacím.

Investice do umění
O malířské dílo Petra Duba projevují zájem i investoři, kteří chtějí své finance uložit do umění.

Z hlediska investice do současného umění doporučuji sledovat také umělce, které nově zastupují zahraniční galerie například v nedalekém Berlíně: Kraupa-Tuskany Ziedler, Wentrup Gallery nebo Peres Project. Z lokálního mladého umění je zajímavá skupina malířů kolem skupiny Black Hole Generation, což je David Krňanský, Martin Lukáč, Julius Reichel, která je aktivní i na mezinárodní umělecké scéně.

Text: Linda Vojancová, foto: galerie Kvalitář, archiv Monika Čejková