Fascinace rituály

267
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch, Schüttbild, 2011

Hermann Nitsch a jeho umění, ať už jde o performance nebo malby, vzbuzuje u mnoha diváků na první pohled nelibost, ba až rozhořčení, u dalších zvědavost a fascinaci.

Jak zdůrazňuje, cílem jeho umění není provokovat, ačkoli provokovat může. Rozhodující a zásadní je intenzita. Nechce šokovat a znechucovat, ale působit na lidské smysly, protože umělecký zážitek v rámci estetického procesu stojí nad vším.

Hermann Nitsch
Hermann Nitsch, Bodenschüttbild (aus dem Roten Zyklus, Serie I, 6-teilig), 1995

Intenzita na prvním místě

Nástroji tvorby v umění Hermanna Nitsche jsou červené, šedé či hnědé odstíny barev, lidské tělo, krev, vnitřnosti, ovoce či mnohé jiné artefakty. Jeho tvorba připomíná obřady či porážky zvířat. Jaká myšlenka se však skrývá v pozadí těchto (pro mnohé kontroverzních) děl?

Spojitost s náboženstvím je v případě jeho tvorby zřejmá: Nitsch se horlivě zajímá o náboženství a filozofii, a vždy jde do hloubky. Fascinuje ho jakékoliv náboženství, respektuje ho bez ohledu na to, o jakou kulturu či národ jde. Přesto je však pravidelně podrobován kritice ze strany církve či věřící části obecenstva.

Vídeňské muzeum ALBERTINA představí sérii maleb Hermanna Nitsche s příznačným názvem Poured paintings.

Nepochopený

Hermann Nitsch, jenž se narodil 29. srpna 1938 ve Vídni, se již během studií začal profilovat jako zajímavý avantgardní umělec. V hlavním městě Rakouska to novátorští umělci neměli jednoduché. V 60. letech minulého století se zde zformoval vídeňský akcionalismus. Nebylo to však záměrně vytvořené hnutí, i když podobné tendence některých umělců přirozeně vyústily do jeho vzniku. S vídeňským akcionalismem jsou spojeny především čtyři jména umělců: Hermann Nitsch, Otto Muehle, Günter Brus a Rudolf Schwarzkogler. Většina z nich od 70. letech minulého století pokračovala v umělecké tvorbě dál a nezávisle na druhých.

Přestože jde o pozoruhodné tvořivé období v rakouských dějinách umění, v dobách svého vrcholu tito umělci vyvolávali pobouření. Svým provokativním přístupem, otevřeností a prezentací násilí, nahoty a destrukce pobuřovali tehdejší společnost, za což se nejednou dostali i do střetu s policií.

Hermann Nitsch
Hermann Nitsch, Regine, 2003, 2001

Interaktivní umění

Hermann Nitsch začal na projektu Divadlo orgií a mystérií pracovat již ve druhé polovině 50. let minulého století a v podstatě v něm pokračuje dodnes. Součástí umělcovy tvorby je také kolektivní performance – divák může umění nejvíce procítit i díky přímé zkušenosti. Jak však Hermann Nitsch říká, aby tato metoda fungovala, musí účastník počítat se spontánností a náhodou.

V roce 1966 se v Londýně zúčastnil umělecké akce Destruction in Art Symposium (DIAS), kde se sešlo mnoho umělců, básníků a vědců z celého světa. Během ní se prostřednictvím happeningů a jiných forem zaměřili a diskutovali na téma destrukce v umění. Mezi účastníky byli i Otto Muehle, Gustav Metzger, Yoko Ono a mnoho dalších.

Hermann Nitsch
Hermann Nitsch, Kreuzwegstation (aus dem Schwarzen Zyklus), 1991

Vídeňské muzeum ALBERTINA představí sérii maleb Hermanna Nitsche s příznačným názvem Poured paintings – jednou jde o tekutou, jindy o pastosní formu barev, které autor nastříká či rozetře na plátno vlastníma rukama. Poprvé se k tomuto typu akční malby dostal v roce 1960. Zatímco zpočátku pracoval s červenou barvou, později začal využívat různé barevné kombinace. Tvorbu, kterou ALBERTINA představí při příležitosti osmdesátého výročí narození tohoto významného vídeňského umělce, mohou návštěvníci obdivovat a ponechat napospas všem pěti smyslům od 17. května až do 11. srpna 2019.

Text: Miriama Vojteková, foto: Albertina