Terakotová armáda pod Tatrami

257
Armáda

Tatranská galerie v Popradě uvede osmý div světa! Výjimečnou výstavu Terakotové armády, která patří k největším objevům minulého století, by neměl vynechat žádný milovník historie.

Terakotová armáda je součástí velkého komplexu hrobky prvního sjednotitele Číny – císaře Čchin Š‘-chuang-tia (64 km2) v blízkosti západočínského města Xi‘an (Si-an) ležícího cca 1200 kilometrů od Pekingu. Objevili ji náhodně 29. března v roce 1974 při pokusu vykopat studnu.

Armáda

Venkované objevili v hloubce asi pěti metrů obrovské množství keramických střepů. Nález oznámili archeologům, kteří pokračovali ve výkopových pracích. Navzdory náhodě můžeme konstatovat, že šlo o jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů 20. století. Na této podzemní hrobce pracovalo přibližně 800 000 císařových poddaných, většinou otroků a válečných zajatců. Stavební práce trvaly 36 let, přičemž v době císařovy smrti nebyla hrobka ještě zcela hotová.

Úžasný objev

ArmádaTerakotová armáda tvoří posmrtný doprovod císaře a zároveň chrání poslední odpočinek Prvního císaře. Armáda dostala název Terakotová podle terakoty, tedy pálené hlíny hnědočervené barvy, z níž jsou také všechny sochy vyrobeny. Původně byly sochy válečníků pomalované zářivými barvami, avšak postupně po jejich odkrytí, vystavení a působení vzduchu tyto barvy opadly. Jednotlivé sochy válečníků se odlišují pózou, oblečením a výrazem obličeje, v němž je prý vepsané tajemství. Jejich meče, luky a oštěpy jsou přitom skutečnými zbraněmi, které jsou i po dvou tisíciletích stále lesklé a ostré – archeologové usuzují, že tehdejší čínská civilizace dokázala bronzové zbraně pochromovat. Stopy chromu zjištěné na povrchu bronzových zbraní vedly k přesvědčení, že řemeslníci éry Qin vynalezli předchůdkyni technologie chromování, což je dodnes používaná technika, která byla patentována až na počátku 20. století.

Vzbuzuje respekt

ArmádaNa rozdíl od pyramid a hrobek egyptských faraonů hrobku ještě dodnes nikdo nevyraboval. Možná také proto, že se předpokládá, že podzemní palác leží pod třemi vrstvami podzemních vod. Jakýkoliv pokus do hrobky vstoupit by mohl skončit zalitím vodou a obrovskými škodami. Podle legendy je dalším problémem diskutabilní obsah hrobky. Ve smyslu historických pramenů se předpokládá, že uvnitř je skrytý palácový komplex. Z popisů v zápiscích historika však zároveň vyplývá, že sarkofág císaře spočívá na něčem, co působí jako maketa tehdejší Číny. Maketa vyrobená z ušlechtilých kovů a materiálů je zajímavá tím, že její „řeky“ a „jezera“ byly vyplněny tekutou rtutí. Proto se někteří archeologové domnívají, že vnitřek hrobky je naplněn jedovatými výpary rtuti a vykopávky by bylo nezbytné provádět v plynových maskách.

Armáda

Expozice Terakotová armáda v Tatranské galerii představí věrné repliky terakotových válečníků, koní a vozů, které vznikly v roce 2002 v Číně. Dozvíte se o jejich objevení, způsobu archeologických vykopávek, o jednotlivých typech zbraní válečníků, ale také o samotném císaři Čchin Š‘-chuang-tiovi (260–210 před Kristem). Výstava potrvá od 25. května až do 22. srpna 2019.

Text: Tatranská galéria, foto: pixabay