Skvělý nápad pro životní prostředí

221
Viakorp

První firma v Evropě s jedinečným zhodnocením plastového odpadu

Budoucnost naší planety ohrožují mnohé faktory, ale ten, který souvisí se životním prostředím, máme v rukou úplně všichni. Začneme-li od sebe – tedy tříděním, minimalizací odpadu či uvědomělým využíváním obalů – bude na tom následující generace lépe. A pokud si nyní vysoukáme rukávy, zapojíme hlavu a najdeme nějaké řešení na využití odpadu, naše planeta se o svou budoucnost nebude muset tak bát. Takhle to udělali ve společnosti VIAKORP – a Slovensko má být na co hrdé. O úspěších, které rázně překročily hranice naší země, jsme hovořili s Jánem BOHOVICEM, jednatelem společnosti VIAKORP.

Viakorp

Vaše zvolenská firma Viakorp je první v Evropě, která zhodnotila plastový odpad jeho přidáváním do asfaltu. Testovací úsek se nachází v okrese Lučenec a slovenská společnost už dostává objednávky z celé Evropy. Můžete nám vaši firmu představit?

Stavebně obchodní společnost založili v roce 2016 Ján Bohovic, Stanislav Dado a Michal Šimko po několikaletých zkušenostech ve velké zahraniční stavební firmě působící na Slovensku. Přestože působíme na trhu teprve čtvrtý rok, naší společnosti se daří. Například jen za tento rok se nám podařilo realizovat stavby s celkovým obratem devět milionů eur. Zabýváme se logistikou, výstavbou průmyslových budov, pozemním stavitelstvím a inženýrskými stavbami, ale naším hlavním zaměřením je výstavba a rekonstrukce silnic. A právě tato část podnikání nám přinesla popularitu a pozoruhodný úspěch nejen u nás, ale i ve světě. Projektu silnice vyrobené z plastu si všiml například belgický portál RTBF či stanice BBC.

Viakorp

Co vás oslovilo, abyste se vydali nelehkou cestou zhodnocení plastového odpadu?

Rozhodli jsme se přispět svou troškou do mlýna k řešení tak obrovského problému, jakým jsou všudypřítomné plastové odpady. Naše technologie uplatnění plastového odpadu ve stavebnictví je unikátní a musím říci, že prvotní inspirace přišla od partnerů společnosti ve Skotsku, s nimiž jsme přibližně rok řešili technické a organizační postupy.

V okrese Lučenec, který patří už léta k těm s nejvyšším procentem nezaměstnanosti, již od minulého roku testujete první úsek asfaltu s odpadními prvky. Jaké zkušenosti jste zaznamenali?

ViakorpAno, první 150metrový testovací úsek se nám podařilo realizovat loni v okrese Lučenec. Naše společnost Viakorp se tak stala první firmou v Evropě, která tímto způsobem zhodnotila plastový odpad. Momentálně jsme v etapě certifikace výrobku a projekce výroby, po skončení bychom rádi zahájili masivní osvětu po celé Evropě a pevně věříme v úspěch. Už nyní máme spoustu pozvánek na prezentace a jednání o našem projektu nejen ze Slovenska, ale také ze zahraničí. Po ukončení certifikačního procesu se budeme moci pustit do významných, zásadních a mnohem větších realizací. Už se nemůžeme dočkat.

V Anglii zaznamenáváme podobné využití, respektive zhodnocení plastů. Co na to vaše ambice?

Ano, podobné projekty se nyní rozjíždějí už i v Anglii, ale největší využití plastů v tomto segmentu jsme zaznamenali v daleké Indii. Tam však není kladena tak velká důležitost na kvalitu recyklace jako jinde ve světě, takže v podobném duchu se nese i kvalita tamních recyklovaných silnic. V našich podmínkách je taková silnice podstatně kvalitnější, s delší životností a lepšími jízdními vlastnostmi ve srovnání se standardní „asfaltkou“. Naše společnost Viakorp předpokládá, že obohacením o plast se její životnost prodlouží o více než tři roky.

Viakorp

Nyní už vyvstává pouze otázka, zda se Slovensku podaří být díky vaší společnosti první zemí, která začne realizovat asfaltování silnic s přidanou hodnotou v podobě recyklovaných plastů?

Samozřejmě, cílem naší firmy je kromě získání patentu také to, aby Slovensko získalo status první země, která tento způsob výstavby silnic začne používat. Ročně se u nás vyprodukuje cca 2,5 milionu tun asfaltu. Pokud by se do každé tuny přidal plastový odpad, dokázali bychom zhodnotit přibližně 25 000 tun odpadu. Navíc tento odpad zůstane zhodnocen navždy, protože i po odfrézování se může znovu zapracovat do výroby. Už nikdy z něj nevznikne plastový výrobek vhodný pouze do odpadu. V celém projektu vidíme obrovský smysl pro životní prostředí a pomoci planetě. Přejeme si – a to říkám za celou naši společnost – být generací, jíž už záleží na životním prostředí. Nevidíme jen tvrdý byznys a zisky. Také proto jsme se rozhodli, že významnou část výtěžku z prodeje tohoto produktu věnujeme na pomoc dětem v nouzi.

Text: Bea Vrzgulová, foto: VIAKORP