Chraňme planetu čistou energií

197
Bioenergia

Ochrana naší planety a zvýšený zájem o životní prostředí jsou jedinou možnou cestou k tomu, aby na Zemi přežily i další generace. To si v poslední době stále naléhavěji uvědomuje většina z nás.

Jedním z důležitých kroků ochrany naší planety je využívání obnovitelných zdrojů energie. Čistá energie z nich se při správném používání totiž nikdy nevyčerpá – jako například v případě uhlí nebo uranu – a snad nejpodstatnější je, že taková energie nezatěžuje naši modrou planetu a nezpůsobuje nebezpečné klimatické změny.

Bioenergia

Právě využití tzv. čisté energie – tedy energie získané ze slunečního záření, z působení větru, biomasy, geotermálních zdrojů, malých vodních zdrojů a oceánů, biopaliv a vodíku z obnovitelných zdrojů – se stalo centrální myšlenkou podnikání společnosti BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. Čistou energii definuje Mezinárodní energetická agentura jako neustále se doplňující energii z přírodních zdrojů.

Bioenergia

Vycházejíce z této filozofie se zakladatelé společnosti BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o., rozhodli zaměřit na podnikání s nerosty v oblasti mezinárodního obchodu na trzích střední a východní Evropy, jakož i v oblasti využívání obnovitelných energetických zdrojů na území Slovenska a Česka. Zakladatelé společnosti jsou přesvědčeni, že obnovitelné zdroje energie jsou nejen aktuálním světovým fenoménem, ale stanou se stále více aktuálnější tematikou také u nás.

BioenergiaObchodní společnost BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o., která působí na slovenském trhu s palivy již od roku 2006, se zaměřuje zejména na obchod s biopalivy, výstavbu a provoz bioplynových stanic, na projekci, výstavbu a provoz peletovacích linek s možností výstupu na pyrolytickou a kogenerační jednotku, ale spolupracuje také při vývoji, výrobě a dodávce pyroliticko-kogeneračních jednotek. V portfoliu má i obchodní činnost s dřevem, dřevní štěpkou a dřevními peletkami. V posledním období se společnost aktivně zaměřila také na fotovoltaiku, přičemž v oblasti technologií vyrábějících elektrickou energii ze slunečního záření úzce spolupracuje s předními výrobci z Rakouska a Německa.

Bioenergia

Společnost BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o. má pádné konkrétní argumenty, proč by jejích služeb měli využívat všichni – ať už drobní klienti nebo velkoodběratelé – kterým záleží na osudu naší planety a kteří hledají spolehlivého partnera dnes i v budoucnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Potvrzuje to také množství externích odborníků a spolupracujících společností, jejichž poradenství společnost využívá při podnikání, a také spokojení zákazníci, partneři a dodavatelé.

Bioenergia

Text: BIOENERGIA SLOVAKIA, s.r.o., foto: pixabay.com