Rizika kyberprostoru neboli ochrana před sebou samým

89
Cyber Crime

dnešní době se chráníme před různými riziky, pojišťujeme si domy, auta, nemoci, život, úraz, ale v konečném důsledku se denně vystavujeme velkému riziku před sebou samými.

Duševní majetek, jak můžeme nazvat naše osobní údaje, fotografie, čísla účtů, přístupová hesla do různých aplikací, to je něco, co často bereme na lehkou váhu, a předpokládáme, že jsme zabezpečeni dobře. Máme přece antivirové programy, ale ty nás před vším ochránit nemohou. Naše rozhodnutí o tom, kdy a komu umožníme – často nevědomky – přístup k citlivým informacím, jsou jen naše vlastní a v těch nám nikdo nezabrání.

Pokud tyto jednotlivé oblasti podceníme, otevíráme se napadení ze strany hackerů.

V posledních letech velmi narůstají kybernetické útoky. Pravděpodobnost, že se i my můžeme stát jejich obětí, je vyšší než pravděpodobnost dopravní nehody. Mobilní telefon – na rozdíl od dopravního prostředku – má téměř každý. A stejně tak každý, kdo se pohybuje v online prostoru, ať už tak činí na mobilu nebo počítači, se může stát obětí kybernetických rizik.

Cyber Crime

Ochrana na 100 %?

Stále častěji nakupujeme na internetu, platíme prostřednictvím internetu, sdílíme osobní fotografie i citlivé informace a často si neuvědomujeme, že je mohou vidět také úplně cizí lidé. A ne všichni mají čestné úmysly. Mnozí mají velmi „kreativní“ nápady, jak s nabízeným „zbožím“ zacházet.

Chránit se proti kybernetickým rizikům na 100 procent možné není, eliminovat riziko na minimum však lze.

pojištění v kyberprostoru pro fyzické osoby i podnikatele

Kde máme největší nedostatky?

Často podceňujeme heslo, které by mělo mít více než osm znaků, kde jsou zkombinována velká i malá písmena, čísla a jiné znaky a měli bychom ho pravidelně obměňovat, což zvyšuje bezpečnost. Pokud si necháváme posílat ověřovací kód, tak určitě raději prostřednictvím SMS než do e-mailu. Hacker se totiž mnohem snadněji dostane k e-mailu než k SMS. Nainstalovat si antivirový program není komplikované ani pro méně zručného uživatele, ale to, na co zapomínáme, je jeho pravidelná aktualizace. Můžeme se tak lépe chránit proti novým virům. Používat Wi-Fi připojení je sice méně nákladné, když jsme ve veřejném prostoru, ale pokud je Wi-Fi bez hesla, pro hackera je jednodušší dostat se k našim citlivým údajům. Další věc, na kterou zapomínáme, je odhlašování, pokud používáme nějakou aplikaci, případně internetové bankovnictví. Pozor také na to, co je zdarma. Některé programy jsou takto v nabídce, měli bychom je však hledat na oficiálních stránkách. Jinak si snadno můžeme do počítače nainstalovat virus. A sociální sítě jsou kapitola sama o sobě. Osobní fotografie, různé informace z našeho života, názory na politiku, náboženství a podobně, to vše jsou velmi snadno zneužitelné informace. Často je vidí úplně cizí lidé. A všechny přístroje – tedy mobily, tablety, počítače – by měly být dobře zaheslované.

Pokud tyto jednotlivé oblasti podceníme, otevíráme se napadení ze strany hackerů.

Cyber Crime

Pojišťovny na tento fenomén zareagovaly a nabízejí kvalitní pojištění v kyberprostoru pro fyzické osoby i podnikatele (pro ně je tento produkt složitější a nastavuje se podle individuálních požadavků).

Územní platnost záleží na výběru klienta – buď Slovensko a Česká republika, nebo také všechny členské státy Evropské unie. Pojištění řeší pět nejvíce zneužívaných oblastí:

  1. Zneužití identity pojištěného na internetu
  2. Zneužití platebního prostředku
  3. Poškození online pověsti
  4. Nákup zboží na internetu
  5. Nákup služeb na internetu

Co to v praxi znamená

Pokud jde o identitu pojištěného na internetu – jsou-li zneužity osobní údaje klienta například k podvodnému získání hotovosti nebo půjčky, pojištěný klient má nárok na právní asistenci, úhradu nákladů na soudní řízení, úhradu vzniklých škod. Ochrana se týká jména, příjmení, dokladu totožnosti, cestovního pasu, telefonního čísla, řidičského průkazu, technického průkazu vozidla, rodného čísla, bankovních údajů, e-mailu, IP adresy, hesla a bankovních údajů.

To, čeho se však klienti obávají nejvíce, je zneužití platebních údajů při online nákupu na internetu. Využíváme ho stále více a také sporů, které následně pojišťovna řeší, je více než 60 %. Pokud bychom se stali obětí podvodníků, pojišťovna dokáže zajistit asistenci pro nápravu situace – uhradí škody klienta v souvislosti s podvodnou transakcí, náklady na soudní řízení a poskytne také právní zastoupení. Pokud se klient dostane do sporu s e-shopem, stejně tak mu poskytne právní asistenci a vyplatí škodu za nedoručené, případně poškozené nebo nekompletní zboží a uhradí přímo vzniklé škody.

Cyber Crime

Při poškození online pověsti, což znamená, že člověk se stane obětí tzv. kyberšikany, pojišťovna zabezpečí tzv. Cleaning – odstraní nepravdivé, poškozující informace na internetu, případně Flooding – vytěsnění takovéto informace z předních míst ve vyhledávačích. I v tomto případě se vše děje za odborné právní asistence, která je součástí pojištění kybernetických rizik.

Dostaneme-li se do jakéhokoliv problému, největší pomocí je dobrá rada odborníka a jeho asistence až do úplného vyřešení situace. Pojištění kybernetických rizik tuto službu poskytuje formou neomezené linky a pojišťovna klienta následně informuje o výsledku šetření.

Tento druh pojištění je možné připojistit si v rámci pojištění domácnosti. Není finančně náročný, ale v konečném důsledku může přispět nejen ke zdravému chodu domácnosti, ale zejména jejích členů.

Text: Mirka Grochalová, foto: Pixabay