Nejdražší knihy světa

166
Knihy
Jedna stránka Guttenbergovy bible je uložena i v Národní knihovně v Praze.

Knihy sloužily odjakživa k zaznamenávání důležitých myšlenek, postřehů, příběhů nebo názorů, právě v tom byly a stále jsou cenné. Některé jsou však cennější než jiné a určitě se vám nestane, že byste si jimi mohli listovat před spaním.

Jsou totiž ukryté v trezorech nebo vystavené za sklem v galeriích a jsou střežené jako ty nejcennější poklady. Jejich vysoká hodnota je určená unikátností, stářím, zdobením nebo informacemi, které jsou v nich obsažené. Jaké knihy rozhodně v domácích knihovnách nenajdete a nebude vám na ně pravděpodobně stačit rozpočet?

Leonardo da Vinci: Codex Leicester

Knihy
Codex Leicester je nejznámější knihou z třiceti vědeckých spisů, které vytvořil renesanční umělec a vynálezce, Leonardo da Vinci.

Autorem Leicesterského rukopisu je italský renesanční umělec, vědec a vynálezce, slavný Leonardo da Vinci. Vznik díla, které je vědeckým deníkem autora, je datován do roku 1510. V roce 1994 se stal majitelem tohoto unikátního díla spoluzakladatel firmy Microsoft, Bill Gates, který za něj zaplatil 30,8 milionu dolarů. Obsahem Codexu jsou nákresy a popisky, které přibližují nápady jednoho z největších myslitelů a inovátorů naší historie. Kniha je složená ze 72 stran psaných rukou a svázána je v červené kůži. Tematicky se kniha věnuje především poznámkám z oblasti hydrauliky, mechaniky, astronomie či geologie. V knize Leonardo da Vinci dokonce představil své návrhy na sestrojení ponorky nebo skafandru. Zajímavostí je, že text je psán zrcadlově, tedy zprava doleva. Do ledna letošního roku bylo možné prohlédnout si unikátní knihu ve florentské galerii Uffizi, kam ji Bill Gates zapůjčil.

Birds of America: kniha plná barev

Kniha Birds of America byla vydražena za 300 milionů korun. Jejím autorem je americký ornitolog a malíř francouzského původu, James Audubon. Autor a jeho spolupracovníci v ní popsali více než 500 druhů ptáků žijících v Severní Americe. Fascinující jsou především ručně malované barevné obrazy ptáků, kterých je v knize celkem 435. Jedná se o olejomalby, které se všechny dochovaly. Poprvé byla kniha vydána v Londýně jako série mezi léty 1827 až 1838. Výtisků z 19.století se dochovalo 119, v soukromém vlastnictví jich je 11.

Knihy
První tištěné knihy mají velmi vysokou hodnotu.

První tištěná bible

Ve výčtu cenných knih nemůže chybět první tištěná bible, Gutenbergova. Slavná latinsky psaná bible byla vytištěna v roce 1455 v Mohuči a stala se první tištěnou knihou vůbec. Knihtiskařský stroj zkonstruoval Johannes Guttenberg. Texty jsou v bibli seřazené na stránce vždy ve dvou sloupcích a okraje stránky jsou zdobené malbami stejně tak, jako bylo zvykem u ručně přepisovaných biblí. Dva její výtisky jsou v Britské knihovně a jeden v Kongresu. Do dnešních dnů se dochovalo v dokonalém stavu dvacet kopií, jednalo se o tzv. prvotisky, inkunábule. Bible Guttenbergova byla vytištěna na pergamen nebo na papír, v Národní knihovně České republiky se nachází jeden list z této slavné bible.

Knihy
Knihy mohou mít i cenu diamantů. Ty nejcennější jsou draženy v řádech milionů dolarů.

První tištěná kniha na území USA

Bay Psalm book je další tištěnou knihou, která byla vydražena za astronomickou částku. Majitelem jednoho jejího výtisku je americký filantrop a podnikatel David Rubenstein, který ji získal v dražbě za 286 milionů korun. Kniha žalmů je patrně první knihou, která byla vytištěna na území pozdějšího USA. Na světě existuje jedenáct kopií této knihy, která byla vytištěna poprvé v Cambridge, v roce 1640.

Knihy
Guttenbergova bible byla poprvé vytištěna již v roce 1455 v Mohuči.

Text: Linda Vojancová, foto: Pixabay