Když teenageři touží po svalech

103
Teenager

Patří činky do rukou dvanáctiletých chlapců? Jaký pohyb je optimální pro dívky v tomto věku? Odpovědi se pokusíme najít v rozhovoru s českou pohybovou terapeutkou Nicolette Fialovou…

Kult štíhlého a vysportovaného těla zasahuje stále mladší věkové kategorie. Už dvanáctiletí chlapci touží po svalech a chtějí posilovat s činkami. Domníváte se, že je to vhodné cvičení pro tento věk?

TeenagerNa tuto otázku se ptá spousta rodičů a je to velmi diskutabilní téma. Není přesně dáno, v kolika letech by měli chlapci začít posilovat s činkami. Spousta trenérů, učitelů, fyzioterapeutů i doktorů bezmyšlenkovitě řekne ne, protože si představí, jak dítě bude zvedat nadměrně těžké činky a závaží na strojích. Jiní zase odpovědí, že posilovat s činkami mohou. Každé dítě je individualita, která ve svém věku může mít jiný vývoj než jeho vrstevníci! To je důležité si zapamatovat. Při posilování s činkami se může dítě zranit, ale také tento pohyb může vést ke kompenzaci pohybových problémů. Může předejít zranění a docílit zlepšení hormonálního rozvoje. Vhodnější je ale každopádně začít s posilováním u dětí staršího školního věku (tzv. u dětí 12–15 let) spíše než u dětí mladšího školního věku (tzv. 6–11 let), kde ještě některé kosti teprve osifikují (jako například pánev). V dnešní době je to obzvlášť sporné, když vezmeme v potaz, jak velké zátěži je dítě denně vystaveno ve škole nošením školní tašky. Je zcestné říci, že děti ve věku od 12 let by neměly cvičit s činkami, protože takový batoh může být kolikrát mnohem těžší než činka, kterou si vybere v posilovně. Důležitým faktorem také je, že dítě musí být nejen fyzicky zralé, ale také mentálně.

Mohla byste vysvětlit, jaká jsou zdravotní rizika posilování s činkami pro chlapce v tomto věku?

Při nekvalitní technice a chybné volbě cviků i váhy mohou při posilování s činkami vzniknout různá zranění, bolesti a dysbalance pohybového aparátu. Časté problémy vznikají v oblasti celých zad. Trendem dnešní doby je mít velké prsní svaly, široké zádové svalstvo a vyrýsovaný tzv. „sixpack“ na břiše. Vzhledem k přetěžování školní taškou jsou ale prsa přetížená a spíše by bylo žádoucí je uvolnit a protáhnout než v nich vytvářet ještě větší tenzi. Při posilování břicha zase například velmi často dochází k přetížení vzpřimovačů v oblasti beder.

Teenager

Mohla by snížit případná rizika nižší hmotnost činek?

Ano i ne. Vždy záleží na technice cviku, počtu opakování a sérií, na mentálním rozpoložení a fyzickém stavu jedince. Lehká váha při nekvalitní technice může ublížit stejně tak jako těžká váha při nekvalitní technice, jen v jiné míře. Spíše bych se zaměřila na techniku prováděných cviků, které ovlivní kvalitu celého tréninku, kvalitu svalových vláken i vliv daných cviků na pohybový aparát. Měli by se vyvarovat absolutně maximálním vahám.

Kdy je vhodné pro chlapce začít posilovat s činkami?

Protože opravdu každé dítě je jiné, ideální věk pro začátek posilování nelze paušalizovat. Jedno zdatné dítě může začít ve 12 letech a další třeba až v 15 letech. Za mě nejvhodnějším postupem je vyhledat odborníka, který dítě zhodnotí, diagnostikuje a řekne, zdali je pro něj konkrétně posilování s činkami vhodné. Případně doporučí, na jaké svalové partie by se mělo zaměřit a jakým způsobem – jestli danou partii spíše protahovat, uvolňovat nebo posilovat a stabilizovat. Dále bych dítě nechala pod dohledem zkušeného kvalitního trenéra nebo pohybového terapeuta, který by mu ukázal a naučil ho techniku cviků, které by měly spadat do jeho cvičební jednotky.

Teenager

A co do té doby? Jaké cvičení byste doporučovala netrpělivým teenagerům?

Díky tomu, že děti rostou a vývojem se jim formuje tělo, je třeba průběžně odstraňovat pohybové stereotypy a vyrovnávat dysbalance pohybového aparátu, které mají negativní dopad na páteř, pánev i klenbu nohy. Základem cvičení v tomto věku by mělo být posílení hlubokého stabilizačního systému, kompenzace jednostranného sportu a zatížení, rozvoj pohybových dovedností, návyků a koordinace. Ke cvičení se dají využít různé cvičební pomůcky, jako jsou odporové gumy, medicinbaly, overbally, steppery i závěsné systémy (např. TRX). Primárně důležité je najít optimální zátěž, která bude tělu prospívat.

Teenager

Ani dvanáctiletým dívkám však není lhostejné, jak vypadají. Snem nejedné je mít štíhlou a pěknou postavu. Co mohou pro sebe udělat už v tomto věku? Jaký sport či pohyb je pro ně optimální?

Nicolette Fialová
Nicolette Fialová

Děvčata mají jiný fyziologický vývoj než chlapci, avšak i ony v přiměřené míře mohou používat činky. Nemusí se toho bát. Zaměřit by se měly primárně na stravu, která ovlivňuje jak obsah tuku v těle, tak i hormonální systém. V případě, že chtějí nabrat sílu a trochu svalů, mohou cvičit s cvičebními pomůckami, opět nejlépe pod dohledem zkušeného trenéra. Při hubnutí by se měly spíše zaměřit na intervalové tréninky, které lze cvičit i doma podle různých videí. Velkou pozornost by měly věnovat četnosti cvičení. Platí zde pravidlo „čím méně, tím lépe“. Existují totiž cvičební plány, programy, jež se cvičí každý den (nejznámější je Jillian Michaels). Ty však nejsou vůbec vhodná zařazovat do cvičebního plánu dospělých žen, natož mladých slečen. Dochází k přetěžování organismu, nedostatečné regeneraci, únavě i demotivaci. Občasně také ke zranění, protože pohybový aparát je během krátké doby a bez přípravy velice přetěžován. Dívky tohoto věku by měly mít cvičební plán velmi pestrý a zaměřený na více odvětví. Zařadit by měly ideálně přirozenější sporty, jako je běh, plavání, cyklistika, bruslení, rychlochůze apod.

Nicolette Fialová působí jako manuální a pohybová terapeutka pro děti, mládež i dospělé. Terapie zaměřuje na odstranění zdravotních problémů, které doplňuje o kompenzační cvičení. Zabývá se i preventivní terapií, která může zachránit před úrazem a vznikem různých pohybových problémů. Rehabilitace upravuje dle specifického vývoje dětí i mládeže, ale také pro lidi po úrazech.

www.nicolettefialova.cz

Text: Dagmar Murgašová, foto: Samphotostock, archiv N. Fialové, flickr.com