Nejvzácnější poštovní známky světa

13121
Modrý a červený Mauricius
Mauricius je nejslavnější známkou, vytištěna byla v malém nákladu v modré a červené barvě.

První poštovní známka byla na poštovní obálku nalepena v květnu 1840 a hned od začátku se známky dostaly do hledáčků sběratelů. Jednalo se o Penny Black, známku v hodnotě jedné penny, na které byla zobrazena královna Viktorie.

S nápadem poštovních známek a předplaceného posílání pošty přišel autor poštovní reformy, sir Rowland Hill. Na jeho popud byla také vypsána soutěž o ztvárnění první poštovní známky.

Penny Black a Penny Red: První známky s portrétem královny Viktorie 

Historicky první známka byla vytištěna v černé barvě, ukázalo se však, že to nebyla šťastná volba, červená razítka na ní totiž nebyla dobře vidět. Proto byly známky o rok později vytištěné červeně a vznikla tak kolekce s názvem Penny Red, které se označovaly černými razítky. Pro tisk nových červených známek vznikly také nové tiskařské desky. Na tiskařských deskách s číslem 11 byla však vytištěna i limitovaná edice černých známek, Penny Black. Ty jsou mezi sběrateli velmi žádané a jejich hodnota stále stoupá. Stejně tak jsou cenné původní neorazítkované známky Penny Black. Celý arch čistých poštovních známek Penny Black je jediný na světě a je uložený v Britském poštovním muzeu.

Black and Red Penny
Black a Red Penny byly prvními známkami na světě. Jejich hodnota každý rok stoupá.

Nejslavnější známka světa: Modrý Mauricius

Nejznámější známkou světa mezi laiky je bezpochyby Modrý Mauricius. Známka byla vydána v roce 1847 na ostrově Mauricius, který byl kolonií Velké Británie, a jednalo se o první známku, která byla vydána mimo území Spojeného království. Vydána byla ve dvou verzích: modré a červené, a to v počtu 500 kusů, mnoho těchto známek bylo použito na pozvánky na ples, který pořádal mauricijský guvernér. Právě malý počet exemplářů z ní učinil jednu z nejcennějších a nejžádanějších známek světa. K popularitě této známky přispěly také mnohé legendy a její zobrazení v literatuře a ve filmu.

Těmi nejhodnotnějšími známkami Modrého a Červeného Mauricia jsou ty, na kterých je vytištěný nápis Post Office, který byl v roce 1848 změněn na Post Paid (těchto známek bylo vydáno větší množství, proto nejsou tak cenné). Známek Modrého Mauricia s nápisem Post Office je na světě 12 a známek Červeného Mauricia s tímto cenným nápisem 14. Obálku, na které jsou vedle sebe nalepené obě známky, Modrý i Červený Mauricius, koupil v roce 2016 český investor, který za ně zaplatil 100 milionů korun. I přesto, že se jedná o astronomickou sumu za kousek papíru, který se lepí na obálky, není Muaricius nejdražší známkou světa.

Jediná známka na světě: Britská Guyana

Na světě je pouze jediný exemplář této známky, která byla vytvořena ve velmi limitovaném počtu. Dodávka známek z Londýna do Britské Guyany byla v roce 1856 zpožděna, a proto byla jako záchrana pro komunikaci vytvořena nepočetná edice nových známek jako provizorium. Tyto známky byly vytištěné černým písmem na červeném podkladu na nekvalitním papíře u místních tiskařů novin. V současné době je na světě pouze jeden exemplář této známky, která byla vydražena na aukci v New Yorku za 9,5 milionu dolarů. Zajímavé je, že její první vlastník, 12letý chlapec, který známku odlepil z dopisu a prodal ji, za ni údajně obdržel pouhých 6 šilinků.

Britská Guiana
Známka s názvem Britská Guyana je jednou z největších perel filatelie. Na světě je pouze jeden kus.

Tisková chyba zvyšuje mnohonásobně cenu známky

Hodnotu poštovních známek zvyšují i tiskové chyby, díky kterým jsou známky raritami. Jednou z nich je i velmi hodnotná Tříšilinková žlutá poštovní známka, která byla vydána ve Švédku v roce 1855. Chybou byla právě její žlutá barva. Tříšilinkové známky se tiskly barvou zelenou a žlutá byla určena pro známky osmišilinkové. Došlo však pravděpodobně k záměně barev a do oběhu se tak dostala žlutá známka s hodnotou tři šilinky. Nyní je její hodnota mnohonásobně vyšší. V roce 2014 byla tato známka vydražena za 2,3 milionu dolarů.

Sverige
Tříšilinková žlutá je hodnotná díky tiskové chybě, omylem byla vytištěná žlutou barvou.

Text: Linda Vojancová, foto: wikipedia, pinterest, infofila